Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose


----------------------------------------------------------------

LITTLE SAIGON SAN JOSE FOUNDATION


2857 Senter Road Suite F#45, San Jose, CA 95111

Tổng kết tài chánh tính đến ngày 1 tháng 11, 2009

Thay mặt ban tài chánh, Hoàng Lan xin được phổ biến Bảng Tổng Kết Tài chánh Bổ túc của Little Saigon San Jose Foundation tính đến ngày 1 tháng 11, năm 2009.

Xin quý vị coi bảng Tổng kết Tài chính kỳ trước bên dưới bản tổng kết kỳ nầy. Xin trân trọng ghi ơn tất cả các mạnh thường quân đóng góp cho công cuộc chung.

TM. Ban Tài Chánh
Hoàng Lan.----------------------------------------------------------------------

LITTLE SAIGON SAN JOSE FOUNDATION


2857 Senter Road Suite F#45, San Jose, CA 95111

Tổng kết tài chánh tính đến ngày 10 tháng Tám, 2009

Thay mặt ban tài chánh, Hoàng Lan xin được phổ biến Bảng Tổng Kết Tài chánh của Little Saigon San Jose Foundation tính đến ngày 10 tháng Tám, năm 2009.

Xin trân trọng ghi ơn những mạnh thường quân đóng góp nên chúng ta đã treo lên được những tấm phướn (Little Saigon banners) ngày 11 tháng Mười, 2008 vừa qua. Sắp tới đây, xin quý đồng hương góp sức cùng nhau trong nỗ lực xây cất Trụ tên ( Monument) cho khu vực được mang tên Little Saigon, cái tên mà chúng ta đã tranh đấu bao nhiêu ngày tháng ròng với mồ hôi và uất hận. Chúng ta sẽ không quên giai đoạn tranh đấu này, và 1 trụ tên cần phải được dựng lên như 1 dấu tích cho sự thành đạt của chúng ta.

Trụ tên này sẽ nhắc nhở thế hệ sau chúng ta biết- về những bất công, áp bức mà chúng ta đã phải chịu và đã tranh đấu ra sao để bảo vệ ước nguyện chính đáng của mình - như 1 kinh nghiệm cho cuộc sống.

Mọi đóng góp ý kiến cũng như tài chánh, xin gọi cho Hoàng Lan số 408-960-3618, hoặc gởi về địa chỉ trên.

Xin nhắc lại, trên check đóng góp cho quỹ của Foundation trong công tác xây dựng Trụ Tên Little Saigon (monument), xin quý ân nhân ghi rõ "LITTLE SAIGON SAN JOSE FOUNDATION" và đừng viêt tắt.

TM. Ban Tài Chánh
Hoàng Lan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------------


Văn phòng Cộng Đồng Việt Nam Bắc California:
2129 South 10th Street, San Jose, CA 95112   Map
Điện thoại: (408)-298-6174

Xin liên lạc với Ban Chấp Hành Cộng Đồng một trong các số điện thoại sau đây:

  • Nguyễn ngọc Tiên (408) 242-4056
  • Nguyễn Hữu Nhân (408) 224-4800
  • Lê Thị Cẩm Vân (408) 489-5249
  • Đỗ Christine (408) 595-3849
  • Huỳnh Phong (408) 712-5977
  • Mai Trần (408) 836-5253
  • Hào Thái (408) 464-8412


Hình Ảnh Đẹp Của Cộng Đồng Việt Nam Bắc CaliforniaVinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc San Jose

All contents © 2009. vietlist.us. All rights reserved