tittle


bottom

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

-------------oo0oo---------------

Thơ mời tham dự Liên Trường Sĩ Quan Trừ bị

Kính Quý Niên trưởng, quý chiến hữu Pháo Thủ và gia đình và thân hữu.
Chúng tôi sẽ gởi thơ mời cá nhân và nếu có thiếu xót kính xin quý Niên trưởng và quý vị tha lỗi cho vì không biết hết địa chỉ gởi qua bưu điện. Nếu quý vị không nhận được qua bưu điện thì xin vui lòng coi như đây là thơ mời của Liên Trường Sĩ Quan Trừ bị QLVNCH Bắc California.

Xin thành thật cảm ơn và mong được quý vị tham dự vì đây là lần đầu tiên gồm 4 quân trường( Nam Định, Thủ Đức, Đồng Đế và Long Thành.) tổ chức buổi họp mặt đầu tiên

Trân trọng kính mời
Nguyễn Hữu Nhân
(408) 224-4800

TruBiThuDuc

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us

 


bottom