paper

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

Thông Báo của Chùa An Lạc - San Jose

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI
TẠI HOA KỲ - CHÙA AN LẠC - SAN JOSE

Địa Chỉ: 1647 East San Fernando Street, San Jose, CA 95116.
Phone: 408-254-1710

Lịch trình: Hoàn toàn miễn phí

Thiếu Nhi Học Phật (ages 5-17)

2/23/2014 (3pm -5pm)
3/16/2014 (3pm -5pm)
4/20/2014 (3pm -5pm)
5/18/2014 (3pm -5pm)
6/22/2014 Khoá tu mùa hè (9 am – 3:30 pm)
7/20/2014 (3pm -5pm)
8/17/2014 (3pm -5pm)
9/21/2014 (3pm -5pm)
10/19/2014 (3pm -5pm)
11/16/2014 (3pm -5pm)

Tháng 12 không có lớp học, lễ.
Khoá tu mùa đông sẽ thông báo sau.

Trường Việt Ngữ An Lạc mỗi thứ 7 từ 2 pm - 5 pm.

Hành hương 5 nước: Việtnam, Hong Kong, Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc, Đi 21 ngày vào giữa tháng 8 ngày 14.

408-254-1710/408-771/0796 www.anlactu.com/email: anlactu1647@gmail.com
1647 E. San Fernando street, San Jose CA 95116

Kính cám ơn chú thật nhiều,

Nay kính,

S.C. Minh Hải

anlac

------------oo0oo----------------

HSTS

---------------oo0oo-----------------

Hình Ảnh Đẹp Của Cộng Đồng Việt Nam Bắc CaliforniaVinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us


paper