paper

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

Nam Clifornia - Tưởng niệm Quốc hận 30-4-2010 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Westminster.

Kính gởi một vài hình ảnh Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Westminster, từ 11 giờ AM đến 4 giờ PM ngày 30 tháng 4 - 2010 - ( Thu thập ảnh từ bạn hữu gởi cho )

Chế Văn Thức
DoBanChe@att.net

NamCali

NamCali

NamCali

NamCali

NamCali

NamCali

NamCali

NamCali

NamCali

 

------------oo0oo----------------

HSTS

---------------oo0oo-----------------

Hình Ảnh Đẹp Của Cộng Đồng Việt Nam Bắc CaliforniaVinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us


paper