paper

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-969-0815.

--------------oo0oo----------------

covang

Quốc Hội California chấp thuận Nghị Quyết SCR 29: Tuần Lễ Tưởng Niệm Tháng 4 Đen

Việt Báo Thứ Ba, 4/20/2010, 12:00:00 AM

Quốc Hội California chấp thuận Nghị Quyết SCR 29: Tuần Lễ Tưởng Niệm Tháng 4 Đen

SACRAMENTO, California - Vào trưa ngày 19 Tháng Tư năm 2010, Thượng Viện và Hạ Viện tiểu bang California đã chính thức thông qua Nghị Quyết SCR 29, do Thượng Nghị Sĩ Lou Correa đệ trình, để quy định ngày 23 đến ngày 30 Tháng Tư, 2010, tại tiểu bang California là “Black April Memorial Week”, tức là tuần Tưởng Niệm Tháng Tư Đen.

Theo Thượng Nghị Sĩ Lou Correa “Tuần Tưởng Niệm Tháng Tư Đen” là một thời gian đặc biệt dành riêng cho cư dân khắp tiểu bang California để tưởng nhớ và ghi nhận những hy sinh và mất mát trong chiến tranh Việt Nam, và sự hy vọng của tiểu bang California cho một đời sống nhân bản và công bằng hơn cho người dân Việt Nam.

Đặc biệt, Thượng Nghị Sĩ Lou Correa đã vận động và mời 13 đồng viện Thượng Viện và Hạ Viện, thuộc cả hai Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, đồng tác giả Nghị Quyết SCR 29. Năm Thượng Nghị Sĩ đồng tác giả gồm có bà Elaine Alquist, bà Denise Ducheny, ông Tom Harman, ông Abel Maldonado, và bà Mimi Walters. Các Dân Biểu đồng tác giả gồm có ông Joe Coto, ông Chuck DeVore, bà Diane Harkey, ông Dave Jones, ông Jeff Miller, ông Jim Silva, ông Solorio, và ông Van Tran.

Theo Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, đại diện và phục vụ cho cộng đồng Việt Nam trong hơn mười năm qua: "Hàng trăm ngàn người chiến sĩ Việt và Mỹ cũng như đồng bào Việt Nam đã hy sinh hoặc bị thương trong chiến tranh Việt Nam. Ngày hôm nay, nhiều người Việt Nam sống rải rác trên toàn thế giới nhưng vẫn tiếp tục quyết tâm tranh đấu cho tự do, dân chủ tại Việt Nam. Chúng ta, những cư dân của tiểu bang California đang sống trong tự do, nên dành thời gian mỗi năm vào ngày 30 tháng 4 để tưởng nhớ các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam".

Đây là lần thứ ba Nghị Quyết Tưởng Niệm Tháng Tư Đen được đệ trình tại Thượng Viện Quốc Hội Tiểu Bang và là lần thứ tư tại cấp tiểu bang California. Năm 2004, cũng là ông Lou Correa lúc là dân biểu tiểu bang đã là tác giả Nghị Quyết ACR 220 và năm 2008 và 2009 cũng chính ông đã là tác giả Nghị Quyết SCR 110 và SCR 29 để tưởng niệm 30 Tháng Tư và góp phần ủng hộ các nổ lực sinh hoạt đấu tranh của cộng đồng Việt Nam.

Thượng Nghị Sĩ Lou Correa nói: “Đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt, chúng tôi có trách nhiệm ủng hộ công cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ tại Việt Nam. Đặc biệt là giúp cho giới trẻ Việt Nam cùng người Mỹ hiểu biết hơn về biến cố 30 Tháng Tư”.

Ngoài sự quy định “Tuần Tưởng Niệm Tháng Tư Đen,” Nghị Quyết SCR 29 cũng kêu gọi cư dân tiểu bang California quyết tâm ủng hộ nguyên tắc nhân quyền, tự do cá nhân, và sự bảo vệ dưới luật pháp của một thế giới công bằng và dân chủ. Một điều quan trọng đối với Thượng Nghị Sĩ Lou Correa được ghi rõ trong Nghị Quyết SCR 29 là chúng ta phải dạy cho con em chúng ta và các thế hệ tương lai những bài học quan trọng về lý tưởng tự do và dân chủ từ Chiến Tranh Việt Nam cũng như sự ra đi của người Việt Nam tỵ nạn.

Sau đây là nguyên văn của Nghị Quyết SCR 29:

source: http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=116&nid=158199

tinan

vnmemory

 

--------------oo0oo----------------

HSTS

---------------oo0oo-----------------

Hình Ảnh Đẹp Của Cộng Đồng Việt Nam Bắc CaliforniaVinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us


paper