cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-969-0815.

--------------oo0oo----------------

 

THÔNG BÁO V/v TỔ CHỨC ÐẠI HỘI ÂN TÌNH IV TẠI HONOLULU /HAWAII/USA

KÍNH GỞI :

Kính thưa Quý Vị,

Nhằm mục đích giúp các đối tượng Cựu Chiến Binh /VNCH & Bình Thuận tại quê nhà, Ủy Ban Tương Trợ Cựu Chiến Binh Bình Thuận Hải Ngoại (UBTT/CCB/BTHN), qua sự giúp đỡ của các Hội Ðoàn và Quý Vị Lãnh Ðạo Tinh Thần tại Hawaii, sẽ tổ chức ÐẠI HỘI ÂN TÌNH IV với Chủ Ðề ‘ NHỚ NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH ‘ vào lúc 6 giờ chiều THỨ BẢY, Ngày 26 Tháng 6 Năm 2010 tại điạ điểm ::

Nhà Hàng GOLDEN SEAFOOD PALACE
111 N.King St (Lầu 2)
Honolulu, HI 96817(808) 783-3103
(714) 317-9953, (714) 235-9988
Giá Vé Ủng Hộ $25.00.

Chương Trình Ðại Hội ÂN TÌNH IV gồm :

Ðặc biệt trong kỳ Ðại Hội này, sẽ có sự hiện diện của Cựu Thiếu Tướng Lê Minh Ðảo, Tư Lệnh Sư Ðoàn 18 Bộ Binh/QLVNCH cũng là Tư Lệnh Chiến Trường Xuân Lộc (Long Khánh) tháng 4-1975. Ông là Vị Khách Mời Danh Dự của Ủy Ban TT/CCB/BT/HN.

Ủy Ban Tương Trợ sẽ Ðưa Ðón Ðồng Hương Bình Thuận từ Phi trường Honolulu. Ngoài ra cũng đã hoàn tất chỗ ở cho 50 chiến hữu từ khắp nơi về dự Ðại Hội. Vị nào muốn ăn, ở riêng xin báo trước cho cô Dung để tiện việc sắp xếp.

Thay mặt các đối tượng Cựu Chiến Binh VNCH trân trọng cảm ơn Quý Diễn Ðàn và Liệt Vị đã tận tình giúp đỡ TPB/QPCN từ ba năm qua.

Hoa Kỳ ngày 17 tháng 3 năm 2010
Thay Mặt Ủy Ban Tương Trợ Cựu Chiến Binh Bình Thuận HN
Trưởng Ban Ðiều Hành và Tổ Chức Ðại Hội Ân Tình IV
PHẠM NGỌC CỬU
Cựu Phó Tỉnh Trưởng Bình Thuận

--------------oo0oo----------------

HSTS

---------------oo0oo-----------------

Hình Ảnh Đẹp Của Cộng Đồng Việt Nam Bắc CaliforniaVinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us