Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose


VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

 

Thông Báo của Viện Bảo Tàng USS Midway

V/v: tìm nguời Việt tỵ nạn đã đuợc cứu lên tàu vào cuối tháng 4, 1975.

Viện Bảo Tàng Hàng Không Mẫu Hạm USS Midway tại San Diego sẽ tổ chức một buổi lễ đặc biệt để tuởng niệm 35 năm sau ngày 30 tháng 4, 1975. Tàu USS Midway dã từng đón hon 3,000 nguời Việt tỵ nạn cộng sản trong hai ngày 29-30 tháng 4, 1975. Viện Bảo Tàng muốn liên lạc với các nguời Việt tỵ nạn cộng sản đã lên tàu trong hai ngày đó để gởi thiệp mời tham dự một buổi họp mặt giữa những nguời tỵ nạn và các thủy thủ Hải Quân Hoa Kỳ đã có mặt trên tàu vào lúc đó.

Buổi họp mặt sẽ đuợc tổ chức vào buổi tối thứ Sáu ngày 30 tháng 4, 2010 trên tàu USS Midway. Buổi họp mặt sẽ có các quan khách danh dự là Thuyền Truởng Larry Chambers, Chỉ Huy Truởng Không Quân trên tầu Vern Jumpers, và cựu si quan Không Quân QLVNCH Lê Bủng. Nhân dịp này, Viện Bảo Tàng cung mong thành lập một hội thân hữu. Những Nguời Bạn Việt Nam của Tầu Midway, để vinh danh mối liên hệ đặc biệt giữa các thủy thủ của tầu và các nguời Việt tỵ nạn.

Quý vị nguời Việt tỵ nạn cộng sản đã từng lên tàu USS Midway vào cuối tháng 4, 1975 và muốn có giấy mời tham dự miễn phí buổi họp mặt nói trên xin gởi tên họ, địa chỉ, và địa chỉ điện thu (email) về Mr. Scott McGaugh, Email: smcgaugh@midway.org, hoặc gởi thơ về:

Mr. Scott McGaugh
USS Midway Museum
910 N. Harbor Drive, San Diego, CA92101

Vì chỗ ngồi có hạn, xin quý vị hồi âm càng sớm càng tốt.

ussmway

------------oo0oo--------------


USS Midway Museum Seeks 1975 Vietnamese Refugees

The USS Midway Museum is planning a special ceremony on April 30, to commemorate the 35th anniversary of April 30, 1975.The USS Midway rescued thousands of South Vietnamese on that day.

The Museum is looking for refugees who landed on the USS Midway on April 29-30, 1975 so the Museum can invite as many as possible to a USS Midway sailor/Midway refugee reunion event planned for the night of April 30, 2010.The reunion event’s special guests are Midway’s 1975 Captain Larry Chambers, Air Boss Vern Jumper, and South Vietnamese pilot Bung Le.The Museum also plans to establish a Vietnamese Friends of USS Midway group to honor the special relationship between Midway sailors and our Vietnamese friends.

1975 refugees aboard Midway are asked to send their name, address, and email address to Scott McGaugh, USS Midway Marketing Director, at smcgaugh@midway.org. Or, they can be mailed to : Scott McGaugh, USS Midway Museum, 910 N. Harbor Drive, San Diego, CA92101.

Seating is limited so please submit your information as soon as possible.

ussmway

------------oo0oo--------------




Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam



Về Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris