Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose


VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Thông báo của
ĐOÀN BIỂU TÌNH
PHẢN ĐỐI NHẬT BÁO NGƯỜI VIỆT
HẠ NHỤC LÁ CỜ VIỆT NAM CỘNG HÒA

Đoàn biểu tình quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa
tị nạn cộng sản phản đối nhật báo Người Việt
HẠ NHỤC LÁ CỜ VIỆT NAM CỘNG HÒA
trân trọng thông báo:

Đoàn biểu tình vẫn duy trì biểu tình
vào mỗi chủ nhật hằng tuần
từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều tại trước nhật báo Người Việt 
14771 Moran St. Westminster, CA 92683. (Map)

Thay mặt đoàn biểu tình 
CH Vương Đức 
điện thoại 714-454.7722.

------------oo0oo--------------

chaucovang

chaucovang

chaucovang

chaucovang

------------oo0oo--------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris