Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose


VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Ứng Cử Viên Dân Biểu Tiểu Bang
Tiến Sĩ Phạm Kim Long

(Costa Mesa, Fountain Valley, và một phần của các thành phố Anaheim, Garden Grove, Newport Ứng Cử Viên Dân Biểu Tiểu BangBeach, Stanton, và Westminster)

source: longphamforassembly.com

Thân Thế Tiến Sĩ Phạm Kim Long

long


Sinh năm 1950, là con trưởng trong một gia đình gồm 9 anh em.
Gia cảnh: vợ và 4 con: tuổi từ 24 đến 34. Định cư tại Fountain Valley, CA.


Những Lý Do TS. Long Ứng Cử vào Hạ Viện tiểu bang California


1. Ngân sách tiểu bang đang bị thiếu hụt trầm trọng trong năm nay và triển vọng sẽ thiếu hụt nhiều hơn trong nhiều năm kế tiếp do sự suy thoái kinh tế trên toàn quốc. California cần phải xửa đổi các luật lệ thương mãi, thuế khóa và các thủ tục hành chánh lỗi thời để khuyến khích các cơ sở thương mãi và bành trướng các ngành kỹ nghệ tại tiểu bang hầu tạo công ăn việc làm và củng cố ngân sách của tiểu bang trong chương trình ngắn và dài hạn. TS. Long là ứng cử viên duy nhất có kinh nghiệm đã cộng tác và giúp đỡ kế hoạch cải tổ thủ tục hành chánh của Thống Đốc Pete Wilson vào đầu năm 1996 như sắc lệnh số W-144-97 của thống đốc tiểu bang ghi nhận là hơn 3900 luật lệ cũ đã được hủy bỏ và 1700 luật lệ lỗi thời khác đã được xửa đổi lại. Kế hoạch này đã đem lại sự phồn thịnh cho tiểu bang California vào những năm cuối thập niên 1990 và đầu thập niên 2000.

2. TS. Long và đại gia đình của ông đã sinh sống trong Quận Cam từ hơn 29 năm qua. Bốn người con trong gia đình ông đều đã sinh trưởng và thụ hưởng nền giáo dục công lập của Quận Cam nên ông am hiểu tường tận những ưu tư chính đáng trong các nhu cầu của cư dân địa phương trong hạt 68 hầu việc điều chỉnh các luật lệ và thủ tục hành chánh của tiểu bang trong tương lai được thực thi một cách thực tế hơn để phục vụ quyền lợi kinh tế và chính trị của đồng hương Việt Nam chúng ta nói riêng và các cư dân địa phương trong hạt 68 nói chung.

long
Tiến Sĩ Phạm Kim Long cùng vợ biểu tình tại San Francisco chống đối "Meet Vietnam" của Việt cộng ngày 15 tháng 11 năm 2009.

T.S. Long sẽ làm được những gì mà ứng cử viên khác không thể làm được?


Là một người tị nạn cộng sản đã vượt qua được những khó khăn về ngôn ngữ và làm lại sự nghiệp để trở thành một trong những người lãnh đạo ngành kỹ sư Hoa Kỳ từ 15 năm qua, TS. Long đã tận dụng thế lực đó để vận động và đã thành công trong việc tranh đấu với quốc hội Liên Bang và tiểu bang nhằm củng cố nhu cầu giảng huấn trong chương trình tiền và hậu đại học. Một trong những nhu cầu đó là việc khấu trừ thuế cho các học phí hậu đại học đã được thành công từ năm 2000.


Là một ủy viên giáo dục Mỹ gốc Việt duy nhất trong Hội Đồng GD Quận Cam, TS. Long rất hữu hiệu trong việc bảo vệ các nhu cầu giáo dục khẩn thiết của cộng đồng VN chúng ta nói riêng như việc ngăn cấm các sách giáo khoa thân cộng sai sự thật. Ông và 4 vị đồng viện trong HDGD Quận Cam cũng đã kiên nhẫn vận động với quốc hội liên bang nhằm xét lại việc ngừng trợ cấp 4 chương trình tài trợ y tế mà chính phủ và quốc hội liên bang đã quyết định cho chấm dứt vào ngày 1 tháng 7 năm 2009. Sau những vận động kiên nhẫn của HDGD Quận Cam, bộ Y Tế Liên Bang Hoa Kỳ đã ban hành thông cáo báo chí ngày 29 tháng 6 năm 2009 cho hoãn lại việc chấm dứt 4 chương trình tài trợ y tế mà những người được thụ hưởng là các học sinh trong gia đình có lợi tức thấp và các vị cao niên trên toàn quốc. Đây là một thành quả quan trọng của HDGD Quận Cam trong việc bảo vệ quyền lợi của các học sinh và các vị cao niên trên toàn quốc Hoa Kỳ.


Với kiến thức, kinh nghiệm, và sự tận tâm, TS. Long sẽ là một dân biểu tiểu bang rất hữu hiệu trong việc bảo vệ quyền lợi của các cư dân gốc Việt chúng ta nói riêng và quyền lợi của các cư dân người bổn xứ nói chung.


Xin quý vị rủ nhau đi bầu ngày 8 tháng 6 năm 2010, và dồn phiếu cho Tiến Sĩ Phạm Kim Long.

------------oo0oo--------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris