Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose


VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Hội Xuân Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali 2010 - Kính Mời

From: Cong Dong Viet Nam Nam Cali cdvn_namcali@yahoo.com
Feb 26, 2010
Xin Thông Báo và Kình Mời tham dự.
Đa tạ.
CĐVN NamCalifornia

xuanNamCali

------------oo0oo--------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris