Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose


VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

 

lgcd

      CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA
775 N. 10th Street, Suite # 116, San Jose, CA 95112
Tiểu Ban Pháp Lý Vụ kiện Brown Act

Thông Cáo Báo Chí
ngày 18 tháng Hai năm 2010 (đã hiệu đính)

Về vụ Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali kiện thành phố San Jose vi phạm Brown Act.

Chánh Án Mark Pierce vừa công bố một Chỉ Thị về vụ kiện Brown Act. Chỉ Thị của Chánh Án Pierce có những phần sau đây:

“ Sự việc thành phố San Jose đã không sửa chữa sự vi phạm (Brown Act) của họ trong vòng 30 ngày chỉ là sự vi phạm đã xảy ra có một lần (thôi), và nó không liên hệ đến các vi phạm trong hiện tại hoặc tương lai.  Nguyên Cáo đã không chứng minh rõ rệt là thành phố và Hội đồng thành phố đã hành động và đã có những vi phạm liên hệ đến hiện tại hoặc tương lai, hoặc thành phố và Hội đồng Thành phố có thể tái vi phạm (đạo luật Brown Act).”

Theo Chỉ Thị của Chánh Án, thì ông nhìn nhận đã có sự vi phạm Brown Act (liên hệ đến vấn đề đặt tên Little Saigon). Tuy nhiên, vì ông cho rằng sự vi phạm không liên hệ đến các vi phạm hiện tại hoặc trong tương lai, cho nên ông đã không chấp thuận cho cộng đồng một công bố chính thức về sự vi phạm Brown Act và bồi thường thiệt hại.

Chánh Án Mark Pierce là một Chánh Án rất mới và ông vừa được chỉ định đảm trách vụ kiện Brown Act để thay thế Chánh Án James Emerson (Ông Emerson đã đảm trách vụ kiện Brown Act trong suốt 2 năm qua, nhưng ông vừa mới về hưu). Vì vậy mà ông Chánh Án Pierce không có kinh nghiệm và không biết rõ ràng về vụ kiện như Chánh Án Emerson. Đó là điều không may mắn cho cộng đồng chúng ta!

Ủy ban Pháp lý dự trù sẽ kháng cáo lên Tòa trên.

Đồng ký tên

Ông Nguyễn Ngọc Tiên (Chủ tịch Ban ĐDCĐ/VNBCL)
LS Đỗ Văn Quang Minh,   Trina Nguyễn, Phụ tá Pháp lý

-------------oo0oo--------------

sacto
Đồng bào Bắc Cali quyết tâm đoàn kết một lòng đứng sau Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali và các Hội đoàn Quốc gia chống Cộng trong mọi tình huống khó khăn. Chúng ta quyết tâm xây dựng Cộng đồng Quốc gia Hải ngoại vững mạnh để hổ trợ công cuộc chiến đấu chống Cộng Sản độc tài bán nước, giải cứu quê hương thân yêu khỏi ách thống trị bạo tàn của bọn Việt Cộng vô thần .

hoangsa

------------oo0oo--------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris