Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose


VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

 

lgcd

THƯ NGỎ

Kính gởi

Toàn thể đồng hương Việt Nam tỵ nạn cộng sản Miền Bắc California ,

Kính thưa quý vị,

Trong buổi lễ Thượng kỳ Đầu Năm Canh Dần, ngày Mồng Một Tết tại tiền đình Quận Hạt Santa Clara, một vài đồng hương đã yêu cầu tôi, Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California bắt tay đầu năm với luật sư Ngô Văn Tiệp, chủ tịch Liên Đoàn Cử Tri. Trong cương vị là trưởng ban tổ chức buổi lễ thì việc bắt tay quý vị quan khách và đồng hương đến tham dự là điều lịch sự tối thiểu.

Vấn đề đoàn kết trong Cộng Đồng là trách nhiệm và là ưu tiên hàng đầu của Ban Đại Diện Cộng Đồng, cho nên cái bắt tay đầu năm cũng là một dấu hiệu tốt đẹp cho sự đoàn kết, chúng tôi mong rằng những vấn đề do chúng tôi nêu ra trong phiên họp Hội đồng cố vấn Liên Đoàn Cử tri (ngày 8 tháng 11 năm 2009) mà Ông Chủ Tịch Liên Đoàn đã ghi nhận sẽ được Liên Đoàn Cử Tri thảo luận cũng như thông báo chính thức đường hướng và việc thực hiện những mục tiêu của Liên Đoàn đề ra.

Cuộc bầu cử năm 2010 đã cận kề, chúng tôi tin rằng giải quyết những vấn đề chúng tôi nêu ra trên đây là công tác cấp thiết mà LĐCT cần thực hiện sớm nhất để có được sự tin tưởng và đoàn kết giữa LĐCT và Ban Đại Diện Cộng Đồng cũng như tất cả các Đoàn thể chống Cộng tại Bắc California, hầu cộng đồng sớm thực hiện những công cuộc chống Cộng và phục vụ đồng hương một cách tốt đẹp, sớm mang đến thắng lợi cho cộng đồng và Quê Hương Việt Nam.

San Jose, ngày 16 tháng 2 năm 2010

Nguyễn Ngọc Tiên

Chủ Tịch Ban Đại diện Cộng đồng VN/BCL

 

-------------oo0oo--------------

sacto
Đồng bào Bắc Cali quyết tâm đoàn kết một lòng đứng sau Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali và các Hội đoàn Quốc gia chống Cộng trong mọi tình huống khó khăn. Chúng ta quyết tâm xây dựng Cộng đồng Quốc gia Hải ngoại vững mạnh để hổ trợ công cuộc chiến đấu chống Cộng Sản độc tài bán nước, giải cứu quê hương thân yêu khỏi ách thống trị bạo tàn của bọn Việt Cộng vô thần .

hoangsa

------------oo0oo--------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris