Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose


VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

THƯ MỜI

Sacramento ngày 5 tháng 2, 2010

Trong niềm hân hoan và vui mừng của cộng đồng, xin trân trọng kính mời quí vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quí hội đoàn, tổ chức, quí thương gia và đồng hương tham dự Lễ Cắt Băng Khánh Thành “Little Saigon” sẽ được tổ chức vào lúc

10 giờ sáng thứ Bảy ngày 13 tháng 2, 2010.
Địa điểm: Trên đường Stockton Blvd. giữa 2 ngã tư Florin Rd. và 47th Ave.

Sự hiện diện của quí vị sẽ biểu dương tình đoàn kết và ý chí xây dựng một cộng đồng Việt nam vững mạnh.

T.M. Ủy Ban Little Saigon

Bùi Nghị Định
Littlesaigonofsacramento.com

------------oo0oo--------------

LittleSG

-------------oo0oo--------------

sacto
Đồng bào Bắc Cali quyết tâm đoàn kết một lòng đứng sau Cộng Đồng Việt Nam và các Hội đoàn Quốc gia chống Cộng trong mọi tình huống khó khăn. Chúng ta quyết tâm xây dựng Cộng đồng Quốc gia Hải ngoại vững mạnh để hổ trợ công cuộc chiến đấu chống Cộng Sản độc tài bán nước, giải cứu quê hương thân yêu khỏi ách thống trị bạo tàn của bọn Việt Cộng vô thần .

hoangsa

------------oo0oo--------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris