Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose


VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Lời Cáo lỗi và Thông báo của Tuần Báo Tiếng Dân.

Kính nhờ các Diễn đàn, Các Cơ quan truyền thông, báo chí chuyển lời Cáo lỗi và Thông báo của Tuần Báo Tiếng Dân.

Ban Biên tập Tuần Báo Tiếng Dân xin thành thật cáo lỗi cùng quý độc giả, quý thân chủ quảng cáo:

Vì lý do bặc biệt bất khả kháng, Tuần Báo Tiếng Dân số 399 đã không thể phát hành đến quý vị vào ngày Thứ Năm, 04 tháng 2 năm 2010 như hàng tuần.

Tuần báo Tiếng Dân số 399 Tất Niên Kỷ Sửu sẽ được phát hành lại vào Tuần tới.

Xin cám ơn các diễn đàn, các cơ quan truyền thông và quý thân chủ, quý độc giả.

Trân trọng

Ban Biên tập Tuần Báo Tiếng Dân

-------------oo0oo--------------

hoangsa

sacto

------------oo0oo--------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris