paper

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2555

--------------oo0oo----------------

 

Ngày quân lực VNCH, 2010

Cũng vẫn nơi, mà từ rất lâu hàng năm Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc CA chúng ta tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn như Thượng kỳ đầu năm, Ngày 30 tháng Tư đen , và ngày quân lực VNCH, đó là Tiền đình Quận Hạt Santa Clara , hôm nay Chủ Nhật 13 tháng Sáu, 2010 chúng ta đã đến để kỷ niệm ngày quân lực VNCH, 19 tháng Sáu ,oai hùng .

Cũng vẫn những hàng cây rợp bóng mát mà ánh nắng xuyên qua xanh như ngọc , những người vẫn còn sắt son với CD chính danh, CD đã do rất đông đồng hương chúng ta, khoảng trên 10 ngàn, bầu ra, đã tề tụ về đây hôm nay . Cả quân hạt Santa Clara này, những viên chức liên hệ và những đồng hương tha thiết với CD đều biết từ khoảng hai mươi năm qua CD tị nạn Việt cộng chúng ta luôn luôn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ thiêng liêng của chúng ta ở đây .

Xin mời đồng hương xem 1 số hình do vietlist.us ghi nhận .


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


HL

------------oo0oo----------------

HSTS

---------------oo0oo-----------------

Hình Ảnh Đẹp Của Cộng Đồng Việt Nam Bắc CaliforniaVinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us


paper