paper

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

Xin Nam Cali tổ chức Biểu Tình
chống văn công vc Đàm vĩnh Hưng,
ngày Thứ Bảy, 24 tháng 7 năm 2010.

 

Tại sao lại là cả 3 con Lai mời VC qua USA hát: Quang Thanh ở Sacramento, Frank Tín Vũ ở Dallas và Dũng Taylor ở Atlanta (19 tháng 6 / 2010), đây không phải là sự tình cờ ngẫu nhiên ; mặc dù cũng có những em Lai chống Cộng rất tích cực, chẳng hạn như Nhật Tùng, v.v...HSTS

Những lời kêu gọi trên đuợc một số bạn đọc, đồng hương ti nạn Việt Cộng, gởi đến yêu cầu vietlist.us đăng .

 

------------oo0oo----------------

HSTS

---------------oo0oo-----------------

Hình Ảnh Đẹp Của Cộng Đồng Việt Nam Bắc CaliforniaVinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us


paper