paper

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-969-0815.

--------------oo0oo----------------

THÔNG BÁO V/V Học Toán Hè.

 

Hội phụ Nữ Thiện Nguyện Việt Mỹ Bắc Cali trân trọng thông báo:

 

Lớp Học Việt Ngữ miễn phí tại thư viện Tully do Hội Phụ Nữ Thiện Nguyện Việt Mỹ Bắc Cali phối hợp vơí thư viện Tully tổ chức sẽ bãi khoá vào ngày 15 tháng 5 năm 2010. Và các em sẽ nghỉ hè 2 tuần lễ.

Các em sẽ trở lại trường vào ngày 5 tháng 6 năm 2010 để học Chuyên Toán. Các em học chuyên toán hết ngày 14 tháng 8 năm 2010.

Các lớp Việt Ngữ sẽ khai giảng trở lại vào ngày 4 tháng 9 năm 2010. Các lớp do Hội Phụ Nữ Thiện Nguyện giảng dậy đều miễn phí.

Muốn tham dự lớp toán hè miễn phí xin gọi cho Lê Thanh ở số (408) 836-9140.

 

Thay mặt các chị em trong Hội

Lê Thanh , Hội Trưởng.

--------------oo0oo----------------

HSTS

---------------oo0oo-----------------

Hình Ảnh Đẹp Của Cộng Đồng Việt Nam Bắc CaliforniaVinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us


paper