paper

Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose


VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

Lịch năm 2010 có âm lịch.

--------------oo0oo----------------


Hình ảnh buổi Lễ Ra Mắt Tân Ban Chấp hành Khu hội Cựu TNCT/BCL Và Khai trương Trụ sở Ban Đại diện Cộng Đồng VN/BCL

Trụ sở Ban Đại diện Cộng Đồng VN/BCL & Khu hội Cựu Tù nhân Chính trị BCL 775 N. 10th , Suite # 116 , San Jose , CA 95112

EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


HL

--------------oo0oo----------------


Home Page Vietlist.us


paper