paper

Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose


VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

Lịch năm 2010 có âm lịch.

--------------oo0oo----------------


Thông Báo:V/v Tổ chức Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm 2010.

Từ Ban Đại Diện Công Đồng Bắc California .

EVC

Xin Click vào đây để xem bản đồ .
HL

--------------oo0oo----------------


Home Page Vietlist.us


paper