Home Page Vietlist.us

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

--------------oo0oo----------------

Thông báo của Hội phụ Nữ Thiện Nguyện Việt Mỹ Bắc Cali

Hội phụ Nữ Thiện Nguyện Việt Mỹ Bắc Cali trân trọng thông báo.


Nhằm phục vụ thiếu nhi Việtnam một cách tận tình và tốt đẹp: Hội phụ Nữ Thiện Nguyện Việt Mỹ Bắc Cali sẽ phối hợp với Trung Tâm Á-MỸ và Truờng Huấn Nghệ Silicon Valley Center (SEC) ,để du hành theo Hội Xuân Diễn Hành (VSF} được tổ chức tại:

Downtown San Jose.
Điểm khởi hành: Market and San James - Map
Vào lúc 11 giờ 00 ngày 28 tháng 3 năm 2010.

 

Hội  mời gọi tất cả các Thiếu nhi từ 5 cho đến 16 tuổi  hiện đang sinh sống tại San Jose và các vùng phụ cận. Và cũng thân mời các Học sinh   của các lớp Việt Ngữ và chuyên Toán hiện đang theo học tại Thư Viện Tully cũng như đang theo học  Tại Lê Thanh Tutoring Center, Xin cho các em mặc quần áo đẹp nhất là đủ rồi , ngoài ra nếu có quốc phục Việt Nam  thì tốt hơn.


Sau khi diễn hành các em sẽ được quà Xuân và bao lìxì. Để tiện việc chuẩn bị quà và bao lì xì.

Xin liện lạc với Lê Thanh ở số (408) 836-9140, sau 9 giờ .

Thay mặt các chị em trong Hội.

Hội Trưởng Lê Thanh

--------------oo0oo----------------

hoangsa

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

Home Page Vietlist.us