Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose


VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

• Từ Ngô Kỷ

NgoKy

Ngô Kỷ xin Chúc Mừng Năm Mới.

- Noi gương ý chí đấu tranh bất khuất của Đức Thánh Trần Hưng Đạo quyết chiến với quân Nguyên, nên Ngô Kỷ dựng bàn thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo ngay trước mặt tòa soạn nhật báo Người Việt để cầu mong Ngài phù trợ cho công cuộc đấu tranh chống Việt gian và lột mặt nạ công ty báo Người Việt "ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản".

Dù cuộc chiến này căm go và khó khăn vì bọn Việt gian và công ty báo Người Việt tại Little Saigon có quá nhiều tiền bạc và thế lực, đặc biệt bọn chúng được sự hỗ trợ của Cộng Sản Việt Nam và một số ông bà "tai to mặt lớn" vô liêm sỉ trong cộng đồng, nhưng Ngô Kỷ và những người Việt Quốc Gia cương quyết tranh đấu và đương đầu cho đến thành công.

- Nhân dịp Xuân về, xin kính tặng Quý Đồng Hương hai câu đối do Ngô Kỷ cảm tác:

          Đất Việt mừng Xuân hờn vong quốc
          Trời Tây đón Tết hận ly hương

                            

                                                         Ngô Kỷ
                                                ngokyusa@yahoo.com

------------oo0oo--------------

• HL post.

hoangsa

sacto

------------oo0oo--------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris