paper

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-969-0815.

------------oo0oo--------------

Flag

Lớp Luyện Thi Quốc Tịch cho mọi sắc dân

Hội Phụ Nữ Thiện Nguyện Việt Mỹ Bắc Cali trân trọng thông báo:

Sau 6 năm làm việc Thiện Nguyện tại Thư viện Tuly, chúng tôi đã và đang mở các lớp như:

- Các lớp học Luyện thi Quốc Tịch cho Đa Săc Dân .

- Lớp Học Việt Ngữ cho trẻ em Việt Nam.

Riêng lớp Việt Ngữ , hiện đang thiếu một vị Hiệu Trưởng .

Lớp Quốc Tịch qúa đông và đang thiếu các thày cô dậy Quốc Tịch.

Điều kiện : Có tinh thần thiện nguyện. Nếu thiếu khả năng. Lê thanh sẽ đích thân trainning.

Xin gọi (408) 836-9140. Hoặc đến thẳng thư viện Tully . Lê Thanh sẽ có mặt vào lúc 1 giơ 00 các ngày Thứ bảy .

Xin thành thật cám ơn qúy vị trước.

Thay mặt các chị em trong Hội:

 

Lê Thanh, Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Thiện Nguyện Việt Mỹ Bắc Cali.

------------oo0oo--------------

HSTS

---------------oo0oo-----------------

Hình Ảnh Đẹp Của Cộng Đồng Việt Nam Bắc CaliforniaVinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us


paper