Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose


VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

***

CHÚC MỪNG

Được tin từ Tiến Sĩ Lê Hữu Phú, đương kim Uỷ viên Hội Đồng Y Tế Quận Hạt Santa Clara chính thức ra ứng cử vào chức Nghị Viên Khu Vực 7, Thành Phố San Jose, quân hạt Santa Clara, CA của chúng ta.

Xin vào link dưới đây để đọc thêm tin về cuộc bầu cử sắp tới này .

http://www.mercurynews.com/search/ci_14296808?IADID=Search-www.mercurynews.com-www.mercurynews.com

Nhóm vietlist.us chúng tôi xin được chia vui cùng Tiến Sĩ Lê Hữu Phú và gia đình . Chúc Tiến Sĩ đạt được thành qủa tốt đẹp trong kỳ bầu cử này .

Nhóm vietlist.us

------------oo0oo--------------Về Trang Gốc Vietlist     Về Trang Quốc Nội


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam