tittle

bottom

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

hs

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

--------------oo0oo----------------


Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ tố cáo và đề nghị khởi tố, truy tố Trung tướng Công an Vũ Hải Triều

source: Bauxite Việt Nam

Đăng bởi bvnpost on 02/06/2010

BVN vừa nhận được lá đơn dưới đây của TS Luật Cù Huy Hà Vũ tố cáo tội trạng và đề nghị khởi tố Trung tướng Vũ Hải Triều với 3 tội danh nghiêm trọng, xuất phát từ việc ông Triều từng tuyên bố trong Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của các cơ quan báo chí Việt Nam năm 2010 do Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư trung ương Đảng Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban tuyên giáo trung ương Tô Huy Rứa chủ trì, rằng ngành an ninh “đã đánh sập 300 trang mạng và blog xấu” trong thời gian qua.

Cách đây hai tuần lễ, ngày 16/5/2010, TS Cù Huy Hà Vũ đã gửi một lá thư đến Trung tướng Vũ Hải Triều để chất vấn chuyện thực hư của vấn đề trên, trong đó có yêu cầu ông Triều trả lời công khai trên báo, và nếu trong vòng 7 ngày không thấy trả lời thì coi như ông thừa nhận việc đó. Nay thời hạn đã quá một tuần mà vẫn không có tín hiệu gì về việc hồi đáp của ông Triều, cho nên ông Vũ quyết định làm đơn khởi tố gửi lên các cấp thẩm quyền.
Là một trang mạng yêu nước vô cớ bị đánh sập vào giữa tháng 12 năm 2009, chúng tôi rất hiểu nỗi đau lòng của 300 chủ nhân mạng và blog thuộc diện bị ông Vũ Hải Triều liệt vào loại “xấu” và cho triệt hạ. Tuy nhiên chúng tôi đã không quan tâm đến những biện pháp tích cực chủ động bảo vệ mình thông qua luật pháp, đó cũng là chỗ thiếu sót không tránh được mà phải với một người am hiểu về luật như TS Cù Huy Hà Vũ mới có khả năng bổ cứu. Dầu thế đi nữa thì khi đăng lá đơn này, chúng tôi vẫn không mảy may nghĩ đến quyền lợi cá nhân mà chỉ mong sao qua đây, làm cho vấn đề nổi cộm mà TS Cù Huy Hà Vũ nêu lên sớm được giải quyết sáng tỏ trước dư luận.

Bauxite Việt Nam

+++++++++++++++++++++++++

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————————————–

Hà Nội ngày 01/6/2010

TỐ CÁO VÀ ĐỀ NGHỊ KHỞI TỐ VÀ TRUY TỐ
TRUNG TƯỚNG VŨ HẢI TRIỀU
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC AN NINH – BỘ CÔNG AN

VỀ “TỘI HOẠT ĐỘNG NHẰM LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN”, “TỘI PHÁ HOẠI CHÍNH SÁCH ĐOÀN KẾT” VÀ “TỘI HỦY HOẠI HOẶC CỐ Ý LÀM HƯ HỎNG TÀI SẢN”

Kính gửi:


Đồng kính gửi:

Tôi là Cù Huy Hà Vũ, Tiến sĩ Luật, công dân Việt Nam, HKTT tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội xin gửi tới Quý Vị lời chào trân trọng.

Căn cứ Điều 74 Hiến pháp (Công dân có quyền tố cáo với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào. Việc tố cáo phải được cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định. Mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân phải được kịp thời xử lý nghiêm minh. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất. Nghiêm cấm việc trả thù người tố cáo, lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác…) và Luật Khiếu nại, tố cáo, bằng Đơn này tôi tố cáo và đề nghị khởi tố và truy tố Vũ Hải Triều, Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục An ninh – Bộ Công an về các hành vi phạm tội như trình bày sau đây.
Từ hơn hai tuần nay, website Bauxite Việt Nam do Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Nhà văn Phạm Toàn và Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng khởi xướng đã đưa lại thông tin mà rất nhiều trang thông tin điện tử hay trang mạng (website và blog) cá nhân khác đã đăng tải theo đó tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của các cơ quan báo chí Việt Nam năm 2010 do Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư trung ương Đảng Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban tuyên giáo trung ương Tô Huy Rứa chủ trì, Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh – Bộ Công an, tuyên bố đã chỉ đạo bộ phận kỹ thuật phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân xấu!


Nếu thông tin nói trên là đúng sự thật thì:

1. Trung tướng Công an Vũ Hải Triều là Tội phạm quốc gia đặc biệt nghiêm trọng vì đã trắng trợn hủy diệt Quyền Tự do Ngôn luận, Quyền Tự do Báo chí Quyền được Thông tin của công dân được quy định tại Điều 69 Hiến pháp Việt Nam, công khai chia rẽ dân tộc bằng cách phân loại người Việt Nam theo tiêu chí “tốt – xấu”, công khai chống đối chính sách “hòa hợp, hòa giải dân tộc” của Nhà nước Việt Nam được cụ thể hóa bằng tuyên bố “Bất đồng chính kiến là chuyện bình thường” của Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết trong chuyến thăm Hoa Kỳ tháng 6 năm 2007 bởi chắc chắn có nhiều trong số “300 trang mạng và blog cá nhân xấu” bị phá sập là của người Việt Nam ở nước ngoài;

2. Trung tướng Công an Vũ Hải Triều là Tội phạm quốc gia và quốc tế đặc biệt nghiêm trọng vì đã ngang nhiên xâm phạm Tuyên bố quốc tế về Nhân quyền, xâm phạm “Quyền tự do phát biểu quan điểm” quy định tại Khoản 2 Điều 19 Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị mà Việt Nam đã tham gia ký kết ngày 24/9/1982 (Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia) và ngang nhiên xâm phạm an ninh quốc gia của nước khác bởi chắc chắn nhiều máy chủ trong số “300 báo mạng và blog cá nhân xấu” bị phá sập nằm ở nhiều nước ngoài.


Nói cách khác, với hành vi chỉ đạo bộ phận kỹ thuật phá sập 300 trang mạng và blog cá nhân, trung tướng Công an vũ Hải Triều đã phá hoại nghiêm trọng hình ảnh của Nhà nước Việt Nam trong con mắt quốc nội và quốc tế bằng cách biến Nhà nước Việt Nam thành Nhà nước Tội phạm Tin tặc & Vi phạm Nhân quyền. Do đó hành vi của Trung tướng Công an Vũ Hải Triều dứt khoát là hoạt động nhằm lật đổ Chính quyền nhân dân nếu Nhà nước Việt Nam là Chính quyền của Nhân dân (nếu không phải thì thôi)!


Tuy nhiên không loại trừ các thế lực thù địch với Tổ quốc Việt Nam, thù địch với Dân tộc Việt Nam, các thế lực rắp tâm phá hoại uy tín và sức mạnh của Lực lượng an ninh Việt Nam trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam, kiên quyết chống lại các thế lực “phản Nước hại Dân” đã bịa đặt thông tin tày trời nói trên. Do đó, ngày 16/5/2010 tôi đã gửi bằng đường bưu điện một bức thư cho Trung tướng Công an Vũ Hải Triều đồng thời nhờ Bauxite Việt Nam đăng bức thư này trong đó ghi rõ: “Sau một tuần kể từ hôm nay mà tôi không nhận được thư trả lời của ông, điều này đồng nghĩa với việc ông công nhận thông tin “Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh – Bộ Công an tuyên bố đã chỉ đạo bộ phận kỹ thuật phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân xấu” là đúng sự thật!”


Điều 2 Hiến pháp quy định: “Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” và Điều 3 Hiến pháp quy định: “Nhà nước nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Nhân dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nói: “Các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc của dân”. Vì vậy, công dân có quyền chất vấn công chức khi có chứng cứ cho rằng công chức đó đã, đang và sẽ có hành vi xâm phạm lợi ích của Nhân dân đồng nghĩa xâm phạm lợi ích của Nhà nước. Như vậy, Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh – Bộ Công an phải có nghĩa vụ trả lời chất vấn của công dân Cù Huy Hà Vũ.


Tuy nhiên đã quá hạn một tuần (từ 24/5/2010) nhưng tôi, Cù Huy Hà Vũ, không hề nhận được văn bản trả lời của Trung tướng Công an Vũ Hải Triều và điều này có nghĩa Trung tướng Công an Vũ Hải Triều đã chính thức công nhận thông tin “Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh – Bộ Công an tuyên bố đã chỉ đạo bộ phận kỹ thuật phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân xấu” là đúng sự thật!

Với tố cáo trên, tôi đề nghị Quý vị:

1. Chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố bị can và truy tố Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục an ninh – Bộ Công an về hành vi “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 (Tội hoạt động nhằm lật đổ Chính quyền nhân dân – Các tội xâm phạm an ninh quốc gia), hành vi “chia rẽ dân tộc” theo Điều 87 Bộ Luật hình sự (Tội phá hoại chính sách đoàn kết – Các Tội xâm phạm an ninh quốc gia) và hành vi “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của công dân” theo Điều 143 Bộ Luật hình sự (Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản – Các tội xâm phạm sở hữu) bởi các trang thông tin điện tử cá nhân (website và blog) cá nhân là tài sản cá nhân.
Mức án cho người phạm “Tội hoạt động nhằm lật đổ Chính quyền nhân dân” theo Điều 79 Bộ Luật hình sự là từ 12 năm đến tử hình. Mức án cho người người phạm “Tội phá hoại chính sách đoàn kết” theo Điểm b Khoản 1 Điều 87 Bộ Luật hình sự là từ 5 năm đến 15 năm.
Tính trung bình một trang thông tin điện tử hay trang mạng (website, blog) cá nhân có giá trị tối thiểu là 2.000.000 đồng (hai triệu VND) thì giá trị thiệt hại mà Vũ Hải Triều gây ra cho các chủ sở hữu 300 trang thông tin điện tử bị Vũ Hải Triều chỉ đạo phá sập là 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu VND). Do đó, mức án cho người phạm “Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Khoản 4 Điều 143 Bộ Luật hình sự (gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng) là từ 12 năm đến tù chung thân.


Tổng hợp các hình phạt của 3 tội danh trên, tôi đề nghị án tù chung thân cho Vũ Hải Triều. Nếu các cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu, tôi sẵn sàng tham gia hỏi cung Vũ Hải Triều về các hành vi phạm tội của Vũ Hải Triều như trên đã đề cập!

2. Tước cấp bậc hàm sĩ quan Công an, cách chức của Vũ Hải Triều theo Điều 25 và tước Công an hiệu của Vũ Hải Triều theo Khoản 3 Điều 41 Luật Công an nhân dân. Đó là chưa nói về mặt nghiệp vụ, bắt buộc phải sa thải Vũ Hải Triều. Thực vậy, sĩ quan an ninh là “sống để bụng, chết mang theo” chứ với cái kiểu “chưa khảo đã xưng” như Vũ Hải Triều thì An ninh quốc gia của Việt Nam đã, đang và chẳng mấy chốc bị “phá sập”!

Tôi chân thành cảm ơn và đề nghị Quý vị giải quyết Tố cáo này của tôi theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

NGƯỜI TỐ CÁO

24 Điện Biên Phủ, Hà Nội
ĐT: 0904350187

Email: havulaw@yahoo.com
Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ

Phụ lục:
- Biên lai bưu điện gửi tới các cơ quan có thẩm quyền.
- Văn bản gốc được sao chụp lại.


-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom