tittle

bottom

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

cdcanada

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

-------oo0oo-------

Trân trọng kính chuyển để QUÝ VỊ tham khảo và phổ biến rộng rãi. Hoan hô Luật sư Chủ tịch ALAIN OUELLET đã gửi thư cảnh cáo CSVN trước khi khiếu kiện CSVN ra trước Liên Hiệp Quốc về tội vi phạm trầm trọng Công Ước

Quốc Tế. Bản sao lá thư đã gửi cho Tổng Trưởng Ngọai Giao Canada :

- Son excellence LAWRENCE CANNON
Ministre des Affaires Etrangères du Canada
125, promenade Sussex
OTTAVA (Ontario)
CANADA - K1A OG2
Tel. 1-800-267-8376
Tel. 613-944-4000
Fax. 613-996-9709

Hoan nghênh hành động vì dân vì nước của Cộng Đồng Người Việt tại Canada cũng như đồng bào các giới trong và ngòai nước đã và đang tích cực vận động, gửi thỉnh nguyện thư cho các nước dân chủ (các Vị Dân cử, Giới chức, Hành Pháp, Tư Pháp, tổ chức Bảo vệ nhân quyền, tư do tôn giáo...) để yểm trơ phong trào đấu tranh Quốc nội dũng cảm đứng lên đòi lại Tư do, Nhân quyền, Dân chủ và bảo vệ đất nước trước hiển họa xâm lăng của Trung cộng. Mong rằng các vị Luật Sư Việt-Nam Quốc Nội và Hải Ngọai có tâm huyết, với trách nhiệm và bổn phận vui lòng lên tiếng và can thiệp đòi nhà cầm quyến CSVN phải tôn trọng triệt để Luật lệ Việt-Nam và Quốc tế.

Kính mến,
Bs LE Thi Le

+++++++++++++++++

Thư của Ls A. Ouellet phản đối TT.CSVN Nguyễn Tấn Dũng về trường hợp tiếp tục giam giữ blogger Điếu Cày

Như mọi người đã biết, anh Nguyễn Văn Hải là một blogger nổi tiếng tại Sàigòn với bút danh Điếu Cày. Ngày 20/10/2010 là ngày anh mãn hạn tù giam 30 tháng với tội trốn thuế mà CSVN gán ghép. Nhưng CSVN đã không trả tự do cho anh, mà lại tiếp tục giam giữ anh vì tội “Tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam”.

Được tin về sự vi phạm nhân quyền ấy, ngày 28/10/2010 Luật sư Alain Ouellet, Chủ Tịch Uỷ Ban Canada Yểm Trợ Dân chủ và Tự do Tôn giáo tại Việt Nam đã gửi cho ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng của CSVN, một lá thư. Thư này tố cáo CSVN đã vi phạm Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị của Liên Hiệp Quốc mà CSVN đã cam kết tuân giữ năm 1982. Vì thế ông yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng những gì họ đã cam kết, nếu không, ông sẽ kiện CSVN trước Liên Hiệp Quốc.

Nguyên văn bức thư bằng tiếng Pháp, được dịch sang tiếng Việt như sau. (Xin xem nguyên văn tiếng Pháp trong phần đính kèm).

++++++++++++++++++

Văn thư thị thực số LP 227 210 860 CA

Ngày 28-10-2010

Kính gửi Ông Nguyễn Tấn Dũng
Thủ Tướng Nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam
Qua Tòa Đại Sứ Việt Nam
470 Wilbrod Road
Ottawa On K1N 6N1

Sự việc: Tôn trọng các quyền căn bản tại Việt Nam

Thưa Ngài,

Tôi viết thư này để trình bầy những lo âu của tôi liên quan đến nhiều vụ bắt bớ những người tranh đấu cho nhân quyền, các ký giả, luật sư, các linh mục, mục sư và những công dân do chính phủ Việt Nam chủ động.

Ngài cần hiểu rằng nếu muốn được các quốc gia khác trên thế giới kính nể, quý vị phải hành động trong việc tôn trọng những quyền căn bản của công dân của quý vị.

Hiện nay, việc bắt bớ và giam giữ trong tù những tù nhân chính trị chỉ vì tội bảo vệ những quyền của đồng bào họ đã làm hoen ố hình ảnh của Việt Nam và gây thiệt hại cho việc phát triển kinh tế của Việt Nam.

Tôi đặc biệt kinh ngạc, như nhiều luật sư khác, khi thấy quý vị bắt giam công dân Nguyễn Văn Hải, được biết đến nhiều hơn qua bút hiệu Điếu Cầy, chỉ vì ông ta đã bầy tỏ sự bất đồng ý với thái độ khuất phục Trung Quốc của chính phủ quý vị. Ông ta chỉ bầy tỏ quyền phát biểu ý kiến được bảo vệ bởi điều 19.2 của Thỏa Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị của Liên Hiệp Quốc mà chính phủ của quý vị đã tham gia từ năm 1982.

Hơn nữa, quyết định số 15 của quý vị bắt buộc các tiệm cà phê-internet phải gắn bộ phận canh chừng để ngăn cản khách hàng vào những mạng quý vị không muốn đã thực sự đi ngược điều 19 của Thỏa Ước Quốc Tế nói trên.

Với tư cách luật sư bảo vệ những quyền căn bản, tôi buộc lòng phải long trọng thôi thúc quý vị triệt để tôn trọng Thỏa Ước Quốc Tế về các Quyền Công Dân và Chính Trị của Liên Hiệp Quốc.

Xin ghi nhận rằng nếu quý vị không hành động trong việc tôn trọng Thỏa Ước Quốc Tế nói trên, chúng tôi sẽ đệ đơn khiếu kiện tới Liên Hiệp Quốc.

Vì vậy tôi mong có sự cộng tác của Thủ Tướng.

Để kết thúc, cần phải nhắc lại rằng một nước chỉ có thể được coi là một “Nước Lớn” qua cách thức chính phủ của nước đó đối xử với công dân của họ.

Mong ngài hành động như vậy.

Ký tên : Luật sư Alain Ouellet

- Bản sao kính gửi :

Ngài Lawrence Cannon
Bộ Trưởng Ngoại Giao Canada
125, Promenade Sussex
Ottawa Ont. Canada K1A 0G2

AlainOuellet


 

-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom