tittle

bottom

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

hs

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

Chùa Điều Ngự - Mừng Lễ Phật Đản 2554

Chùa Điều Ngự, Westminster, California
Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Hoa Kỳ

Ngày 23 tháng 5 năm 2010

lpg
Cả gia đình tắm Phật

lpg
Các em trong gia đình Phật Tử chùa Pháp Vân trỉnh bày điệu vủ Mừng Phật Đản Sanh

lpg
Chiếu cuộc phỏng vấn Đại Lão HT Thích Quảng Độ

lpg
Coi DVD HT Quảng Độ phỏng vấn mà không cầm được nước mắt

lpg
Chúc mừng Phật Đản Sanh Chúc Mừng!!! Chúc Mừng!!!

lpg
Cổng vào vườn Lâm Tì Ni

lpg
Cổng chào

lpg
Đoàn Oanh Vủ GĐ Phật tử Điều trình bày tiểu phẫm Thái Tất Đạt Đa ra đời

lpg
Đọc quyết nghị của Đại Hội Cựu Huynh Trưởng

Hình ảnh Thanh Niên Cờ Vàng

www.thanhniencovang.com

http://www.lyhuong.net

-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom