Search Vietlist.us
Search the Web

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

---------o0o---------

Ghi tên phản đối Đàm Vĩnh Hưng vào Hoa Kỳ

Xin vui lòng phổ biến rộng rãi.

Kính thưa quý vị,

Người Việt Tỵ nạn Cộng sản bỏ nước ra đi vì muốn trốn chạy khỏi chủ nghĩa độc tài cộng sản. Nhưng bọn cộng sản lãnh vẫn muốn đuổi theo gây xáo trộn trong cộng đồng người Việt . Họ gửi những ca sĩ có thành tích cổ xúy Đảng Cộng sản Việt Nam như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng Qua đây .

Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra khắp nơi, nhưng tên ca sĩ này vẫn cố tình đến những nơi có người Việt sinh sống để trình diễn . Ðể góp bàn tay chấm dứt tình trạng này, chúng tôi đề nghị thêm một phương cách là viết thư lên Bộ Nội An Hoa Kỳ và Sở Di Trú Hoa Kỳ trình bày tình trạng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta và yêu cầu hai cơ quan này có những biện pháp ngăn chặn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng . Nếu quý vị đồng ý với chúng tôi xin ghi tên dưới đây: Link:

http://vietlist.us/SUB_SinhHoatCongDong/GhiTenPhanDoiDamVinhHung.php

Kính thư,

Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose:
- Trần Long, Hội Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam. Phone: 408-515-2797.
- Nguyễn Ðình Lê, Hội Ðại Học CTCT Ðà Lạt. Phone: 408-666-6553
- Hoàng Lan, Nhóm Vietlist.us. Phone: 858-617-9562
- Thiên Thanh. Phone: 408-806-7509

-------------oo0oo---------------


Nội dung lá thư gởi Bộ Nội An

San Jose, December 2nd, 2018.

Kính gửi:
- Bộ trưởng Bộ Nội An Hoa Kỳ
- Giám đốc cơ quan Di Trú Hoa Kỳ

Kính thưa quý vị

Chúng tôi là những người Mỹ gốc Việt cư ngụ tại miền Bắc California trình bày lên quý vị một vấn đề như sau:

Sau khi cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng tôi đã bỏ nước ra đi trốn chạy khỏi chế độ độc tài cộng sản. Có thể có đến 50% là thân nhân, là đồng hương của chúng tôi đã chết trên đường vượt biển tìm tự do. Chúng tôi đã được nước Mỹ đón nhận và sinh sống rất là hạnh phúc. Chúng tôi làm việc và đóng góp tài sức cho nước Mỹ.

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, Cộng sản Việt Nam gửi một số ca sĩ sang đây ca hát. Những ca sĩ này là những người có thành tích cổ súy cho chủ nghĩa cộng sản như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mặc áo lá cờ Cộng sản dưới đây. Ðiều này khơi dậy nổi đau trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng tôi. Cộng sản chỉ mang đến những đau khổ, mất mát và chia rẽ. Mỗi lần ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng nầy đến đâu là có biểu tình, phản đối của người Mỹ gốc Việt, giống như người Do thái thấy biểu tượng của Phát xít Ðức.

Vì thế chúng tôi viết thư này xin quý vị vui lòng ngăn cản ca sĩ DAM VINH HUNG vào nước Mỹ ca hát, quấy phá cộng đồng chúng tôi .

Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị.
Ðồng ký tên.

-------------oo0oo---------------


San Jose, December 2nd, 2018.

To:
- United States Secretary of Homeland Security:
The Honorable Kirstjen M. Nielsen
Secretary of Homeland Security
Washington, D.C. 20528

- Director of United States Citizenship and Immigration Services:
DHS Office of Inspector General/MAIL STOP 0305
Attention: Office of Investigations – Hotline
245 Murray Lane SW
Washington, DC 20528-0305

Dear Sir/Madame,

We are Vietnamese Americans living in the US presenting to you the following problem:

After the communist took over South Vietnam on April 30, 1975, we fled the country and the communist dictatorship. There may be as many as 50% of our relatives, our compatriots dying on the road seeking freedom. We have been well received and lived in the United States. We work hard and contribute to the United States.

However, in recent times, Vietnamese Communists sending their singers to sing here. These singers are the ones who have favored communism such as singer Dam Vinh Hung wearing the Communist flag below. This is a pain in the American Vietnamese community. Communists bring only suffering, loss and division. Each time this singer Dam Vinh Hung appeared there are protests of Vietnamese Americans, similar to the Jews see the symbol of the Nazi Germany.

We are writing this letter to ask you please stop the singer Dam Vinh Hung, Visa name MINH HUNG HUYNH, from coming and singing in the US, harassing our community.

Sincerely thank you for your public service.
Co-signers.

Contact: Tran Long, Phone: 408-515-2797, Email: tranlong001@yahoo.com

DamVinhHung

Ghi tên phản đối Đàm Vĩnh Hưng

Xin cho đầy đủ chi tiết mới có giá trị gửi đến bộ Nội An.

1- Họ Tên(cần phải có):

2- Số nhà, Tên đường: (cần phải có, chi tiết nầy sẽ được giử kín, không hiển thị):

3- Thành phố: (cần phải có):

4- Tiểu Bang + Zipcode: (cần phải có, thí dụ: CA 95123):

5- Quốc gia (cần phải có):

6- Số phone hay Email (cần phải có, chi tiết nầy sẽ được giử kín, không hiển thị):

7- Lời nhắn (không cần phải có):

8- Xin đánh mã số trong ngoặc bên dưới vào khung nầy (cần phải có)::

(Mã số= September12 )

  

Danh sách quý anh chị ghi tên tham dự:


 1. Hiep Tan Phan, Houston, 77095, United States - December 30, 2018
 2. Nguyen Huu Loc, Brooklyn Park, Minnesota 55445, USA - December 30, 2018
 3. United Council of Vietnamese in Homeland and Overseas, Tampa, Fl 33615, USA - December 13, 2018
 4. Rev. Joseph Long Dinh, High Point, 27260, United States - December 10, 2018
 5. danny tran, Houston, 77017, United States - December 8, 2018
 6. DE HUY NGUYEN, SAN JOSE, CA,95135, USA - December 6, 2018
 7. Ri Tran, Oakland, Ca 94602, USA - December 6, 2018
 8. CHARLES TRAN in, San Jose, ca 95127, 95127-2335, USA - December 6, 2018
 9. THUVAN THI LE, San Jose, Ca 95148, USA - December 5, 2018
 10. Bai Thanh Vo, San Jose, Ca 95148, USA - December 5, 2018
 11. Dat Le, Orlando, FL 32808, US - December 5, 2018
 12. Hoang Ton Hung, DeBary, FL 32713, USA - December 5, 2018
 13. Tu Do, San Jose, CA 95110, USA - December 5, 2018
 14. Christine Le, Alviso, CA 95002-0421, USA - December 4, 2018
 15. Khang Nguyen, San Jose, CA 95112, USA - December 4, 2018
 16. Alex Nguyen, San Jose, CA 95112, USA - December 4, 2018
 17. Xuan Mai Quan, San Jose, CA 95112, USA - December 4, 2018
 18. Hien Nguyen, san jose, ca 95112, usa - December 4, 2018
 19. Phung Huynh, san jose, ca 95127, usa - December 4, 2018
 20. le nguyen, san jose, ca 95127, usa - December 4, 2018
 21. Ha Phan, Milpitas, California 95035, United States - December 4, 2018
 22. Tran Long, Alviso, CA 95002-0421, USA - December 4, 2018
  1. -------------oo0oo---------------

   Nội dung lời nhắn do quý anh chị gởi về:


   *** Nguyen Huu Loc - December 30, 2018
   100% tham gia.

   *** DE HUY NGUYEN - December 6, 2018
   Van de chanh la con co nguoi muon di nghe va co nguoi to chuc thi tem Dam vinh Hung con muon qua USA trinh dien.

   *** Dat Le - December 5, 2018
   Stop Dam Vinh Hung is Stop Spreading Communism and Stop Disturbing our communities.

   *** Tran Long - December 4, 2018
   Xin quý đồng hương vui lòng ghi tên phản đối Ðàm Vĩnh Hưng vào Hoa Kỳ