tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Order Quảng Cáo trên Vietlist.us

ORDER ONLINE - Xin đặt quảng cáo tại đây

Or email us at: vietlist09@yahoo.com

Quảng cáo trên "vietlist.us" quý vị được miễn phí 6 tháng đầu, không điều kiện. Sau đó nếu quý vị tiếp tục, mổi tháng tốn 10$ tiền phí.

Xin vui lòng email cho chúng tôi, hay dùng "ORDER ONLINE" bên trên để cung cấp những chi tiết sau đây:

  1. Tên cơ sở thương mại
  2. Số phone
  3. Địa chỉ
  4. Các chi tiết cần quảng cáo . Thí dụ "Chuyên cung cấp cây cảnh, cây ăn trái, chậu trồng cây".
  5. Nhớ bỏ dấu để chúng tôi hiểu rõ các chi tiết. (Bo? da^'u theo kie^?u Vietnet nhu+ va^`y cu~ng ddu+o+.c).

--------------------------------------

Grand opening special - Advertise your business with us FREE for the first six months, unconditionally. Continue your advertisement for only $10/month after your trial. We are confident you will enjoy our business! Please email us or use above "ORDER ONLINE" to supply the information that you want to have in your advertisement:

  1. Name of the business
  2. Phone Number
  3. Address
  4. Details of the advertisement . For example: "We supply fruit trees with high qualities. One year guaranteed"

The basic advertisement will have up to 5 lines with the below style. We will link your address to Google Map. If you would like to have link to your own website, please let us know.


Mẫu quáng cáo tương lai của quý vị - Sample of one advertisement :

- Mr. Trần Văn A       Phone: 408-979-xxxx
Tax specialist - Chuyên viên thuế vụ, phụ trách mọi dịch vụ về thuế.
Phục vụ Tận tâm - Vui vẻ - Kín đáo. Excellent works
9999 South First Street, San Jose, CA95133.
ooooooooooooooooooooooooOOOoooooooooooooooooooooooo

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

 


bottom