Search Vietlist.us
Search the Web

Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !

-------------oo0oo--------------

Trang Cộng Đồng

Vietlist.us

--------o0o--------

vietlist.us

San Francisco: Kính mời biểu tình ngày Thứ Ba 19/7/2016


China: Get out of Vietnam Sea Immediately

- Ðể bày tỏ sự vui mừng với phán quyết Tòa án La Hay ngày 12 tháng 7, 2016, cắt đứt đường lưỡi bò bất hợp pháp của Tàu cộng ở Biển Ðông .
- Ðể lớn tiếng hạch hỏi tại sao Việt Nam là nước mất biển đảo nhiều nhất vào tay Tàu cộng mà Việt cộng lặng im, không dám thưa Tàu cộng ra tòa án quốc tế .
- Ðể lớn tiếng yêu cầu Tàu cộng rút lui ra khỏi biển đảo Việt Nam

Kính mời quý Ðồng hương cùng đến với chúng tôi tham dự cuộc biểu tình trước hang ổ của Việt cộng và Tàu cộng

Thời gian và địa điểm:
- Thứ Ba ngày 19 tháng 7 năm 2016
- 10:00am trước tòa Lãnh sự Việt cộng, 1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109.
- 11:30am, trước tòa Lãnh sự Tàu cộng, 1450 Laguna Street, San Francisco, CA 94115.

Vì chổ đậu xe tương đối khó, kính xin đồng hương liên lạc với cộng đồng địa phương để đi xe chung .

Kính xin quý ban Ðại diện Cộng đồng miền Bắc California: San Jose, San Francisco, Stockton, Sacramento hổ trợ chúng tôi trong công tác quan trọng nầy .

Ban tổ chức: Nhóm Sinh Hoạt Cộng Ðồng Bắc Califonia .
Liên lạc:

- Trần Long
- Nguyễn Ðình Lê

Nhóm Sinh Hoạt Cộng Ðồng Bắc Califonia

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us