tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

CongDongVN

Trang Cộng Đồng VIỆT NAM

-------------oo0oo--------------

 

Saturday, 08 September 2012 10:02

 

Thư Liên Hội NVTN tại CHLB Đức gởi cho Dr. Roesler

 

 

"Nhân dịp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức, Bác sĩ Phlipp Rösler,

sẽ thăm viếng Việt Nam từ 17 đến 19 tháng chín, Liên Hội Người Việt Tỵ nạn tại

CHLB Đức đã gửi thư đề ngày 30 tháng tám cho ông Rösler nhằm trình bày tình

trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng, đàn áp đối lập thảm khốc của chính quyền

Việt cộng và yêu cầu ông Rösler lưu ý nhà cầm quyền cộng sản về khía cạnh này.

 

Sau đây là nguyên văn thư liên hệ bằng Đức ngữ ." => thư đính kèm!

congdong

-------------oo0oo---------------

HSTS

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us

 


bottom