tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

 

DANH SÁCH  YỂM TRỢ ĐÁM TANG CHÁU HENRY LÊ ĐỢT II
Báo cáo từ thủ qũy ,  Bà Christine Hồ - 10/23/2012
# HỌ , TÊN SỐ TIỀN CASH SỐ TIỀN CK Check #
66 Nguyễn $20.00    
67 Vô danh $20.00    
68 Hoàng Vũ   $10.00 #1867
69 Tâm Minh Châu   $10.00 #4023
70 Minh Phan   $10.00 #111
71 Lê Mỹ   $20.00 #1672
72 Thanh Kim Pham   $20.00 #5374
73 Tuấn Đinh   $20.00 #122
74 Hoa Lê   $20.00 #1577
75 Kich nguyễn   $20.00 #382
76 Hồ nguyễn   $20.00 #665
77 Công Văn Trần   $20.00 #591
78 Huân Nguyện   $20.00 #1569
79 Thanh K Nguyễn   $20.00 #165
80 Da T Lê   $20.00 #107
81 Sùng Tôn   $25.00 #490
82 Qúy Phú Phan   $250.00 #1030
83 Chất Đào & Kim Hoa   $25.00 #344
84 Liên Nguyễn   $25.00 #5119
85 Diep ngọc Vũ   $30.00 #419
86 Nguyên Đỗ   $30.00 #1481
87 Thuận Nguyễn   $30.00 #1607
88 Việt Hồ   $30.00 #692
89 Chau Nguyễn    $30.00 #1108
90 Sơn Nguyễn   $30.00 #811
91 Nhất Đoàn   $40.00 #1868
92 Cavin Canba Huỳnh   $40.00 #143
93 hanh D. Nguyện   $50.00 #1715
94 Đào Đình Lê   $60.00 #192
95 Herry Dinh   $50.00 #1166
96 Minh Hùng Hứa    $50.00 #2591
97 Mỹ Thanh Phạm   $50.00 #1012
98 Ngọc Cam Trấn    $50.00 #1431
99 Thông Lê $60.00    
100 Khanh Định Lê   $150.00 #3377
101 Đàm Văn Tâm   $50.00 #1787
102 Phan Huệ   $50.00 #107
103 Helene Nguyễn   $50.00 #1073
104 Phaạm Mỹ hạnh   $70.00 #142
105 Nhan Tuyết Tạ   $50.00 #2897
106 Thanh Lê Trần   $50.00 #7493
107 Ngô Văn Sữ   $50.00 #1540
108 Trinh Thế Trần   $50.00 #325
109 Trần Văn Bản   $50.00 #1096
110 Nguyêãn Minh Hùng   $50.00 #1906
111 Trần Văn Sang   $50.00 #1519
112 Trần Gia Hùng   $50.00 #1976
113 Đào Văn Tiến   $50.00 #187
114 Peter Lê   $50.00 #4015
115 Kinh Thị Mai   $50.00 #225
116 Kích Nguyễn & Anh Hồng   $50.00 #381
117 Andrew Dũng Thế Lê   $50.00 #4049
118 Mỹ Hạnh Lê   $50.00 #602
119 Sơn T Nguyễn   $50.00 #3124
120 Nguyễn Quang Đạt   $50.00 #1587
121 Annie Phan   $50.00 #987
122 Danh Khắc Định   $50.00 #171
123 Lê Trần   $50.00 #2813
124 Jenifer Quyên Trần   $50.00 #535
125 Leo Định Nhân   $50.00 #3422
126 Ngọc Thuỷ - Suối Văn   $100.00 #2216
127 Ninh - Milpitas Massage College   $200.00 #2105
128 Định N. Nguyễn   $50.00 #4180
129 Nguyễn Thanh Hào   $50.00 #2685
130 Nguyễn Hồng Hoa   $50.00 #271
131 Linda Nelson To   $50.00 #275
132 Oanh Hoàng Lưu   $50.00 #115
133 Trần Văn Sang   $50.00 #2163
134 Trần Thị Kim Anh   $50.00 #1026
135 Đại S. Văn   $50.00 #538
136 Châu Huỳngh   $50.00 Moneyorder
137 Vương Hoàng Việt   $105.00 #2673
138 Nguyễn Đ. Quang   $100.00 #341
139 Vô danh   $100.00 #167
140 Nguyễn Văn Nghiêm   $100.00 #191
141 Đức Thị Lê   $100.00 #1033
142 Nga Trần   $100.00 #280
143 Phượng N Trần & Hồng Lê   $90.00 #458
144 Phở Gà An Nam   $100.00 #327
145 Nguyễn Văn Nam   $100.00 #251
146 Michelle Nguyễn   $100.00 #111
147 Dũng Tiến Trần / Realtor   $100.00 #135
148 Minh T. Trần   $100.00 #445
149 Nguyễn Văn Thu   $100.00 #3441
150 Phương & Thông Huỳnh   $100.00 #548
151 Johny A Wong   $100.00 #5759
152 Nguyễn Văn Hiền    $100.00 #1033
153 Phạm Văn Bổn    $100.00 #648
154 My Thị Nguyễn   $100.00 #1813
155 Quỳnh Diệu Tôn   $100.00 #169
156 Lê Văn Phụng   $100.00 #4455
157 Hao T. Nguyễn   $100.00 #2684
158 My Ngọc T Boles   $100.00 #1277
159 Lan Hinh - Hoàng Minh Nguyễn   $270.00 #102
160 Diễm Phương Lê - Cường Nguyễn   $300.00 #112
161 Tiến Vương-Diệp Ngọc Võ   $300.00 #2129
162 Nhật Ngô-Hoa Diệp   $300.00 #6830
163 Tạm Nhận tên Thuý   $500.00 6581810342
164 Vô danh   $300.00 5564110262
165 Dylan Duy Huỳnh   $200.00 #121
166 Phương Đỗ   $200.00 #164
167 Tuấn T.H Nguyễn   $130.00 #3083
168 Huệ Đ nguyễn   $100.00 #160
169 Trà Manh M. Hoàng   $150.00 #381
170 Tiến Thị Võ   $140.00 #326
171 Linh Phương & Michelle Nguyễn   $150.00 #1319
172 Nguyễn Kim Phượng   $150.00 #336
173 Tina Yến Phạm & Hanh H Phạm    $150.00 #3085
174 Bảo Q Nguyễn & Bình Thị Nguyễn   $150.00 #2120
175 Chị Liên Lyney   $50.00 #283
176 Nhóm  Coldwell Banker  $463.00 $267.00 #287
177 Ẩn Danh $20.00    
178 Công ty Amo ABBOTT $110.00    
179 Ammy My Le Pham, Carolyn Hà Nguyen   $1,040.00 #1003
180 Tuấn Thái & Diệu Thuý Trần (Di Lac Temple)   $50.00 #346
181 Cô Ngọc $50.00   #554
182 Kim Anh $20.00    
183 Cô Thu $20.00    
184 Jeremy Nguyen $50.00   MO.#14-552501108
185 Ẩn Danh $50.00   MO.#20526144592
186 Julia Vu $100.00   MG.#R105062532707
187 Kevin Tran Santa Ana $100.00   MO.#14-560508686
188 Kai Li $70.00   Cashier ck.#751639
189 Thuy Duong/ Ha Duong $40.00   PO.#50919255450
190 Dung Nguyen $50.00    
191 Ly Le Hoa $50.00    
192 Nhat Minh $20.00    
193 1 Nhóm chung (hãng Cisco) $995.00    
194 Money Order   $50.00 MO.#20298088258
195 Bà Christine Hồ (Hội Trưởng Hội PNVNHN) $3.00    
$2,311.00 $10,437.00
Tổng cộng thu đợt II: $12,748.00
Tổng cộng đến hôm nay 11/04/2012 :  $17,529.00

 

VC Ban Nuoc

------oo0oo------

HsTs

CoVangVNCH

history

Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.

history

Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us

 


bottom