tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

 

XEM THẦN DỰNG MIẾU

 

-

Năm nay, Canh Thìn 2012, cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình dành cho mình một lúc 2 mâm, một mâm giỗ cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, một mâm giỗ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm trong khi Ban Đại Diện Cộng Đồng và một số đoàn thể chống Cộng ở Bắc Cali dự định chỉ giỗ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Và họ cũng đã chuẩn bị thuê hội trường, "xin lễ nhà thờ" và đạt thư mời các vị đại diện tôn giáo, các thân hào nhân sĩ và đồng hương. Việc Ban Đại Diện Cộng Đồng đứng ra tổ chức lễ giỗ Tổng Thống Ngô Đình Diệm hàng năm là do Nhóm Tinh Thần Ngô Đình Diệm ủy thác. Nhưng  chỉ sau cái Thư Mời của Ban Đại Diện Cộng Đồng một tuần lễ, cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bìuh dùng trụ sở Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị để giỗ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm!!! Có thai sau mà đẻ trước, ngày giỗ cố TT Ngô Đình Diệm của Thiếu Tướng lại đi trước ngày của Ban Đại Diện Cộng Đồng.Thế là năm nay, cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình vừa làm lễ giỗ cho cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu tuần trước, tuần sau lại ra thông báo mời mọi người dự lễ giỗ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Được tin có vẻ trẻ con này, ông Nguyễn Ngọc Tiên liền lần lượt hỏi ý kiến của các đoàn thể chống Cộng và ở trong ban tổ chức xem có nên "tới luôn bác tài" hay nhường cho cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình năm nay, và sang năm nếu Thiếu Tướng vẫn muốn không chừa cho ai mâm nào thì anh em cũng "chào thuaThiếu tướng" luôn. Và ông Tiên đã thông báo tin này đến Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình.

 

Theo ông Nguyễn Ngọc Tiên cho biết thì có rất nhiều ý kiến trước khi quyết định nhường cho cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình. Người thì cho rằng sở dĩ Ban Đại Diện Cộng Đồng tổ chức lễ giỗ cố TT Ngô Đình Diệm là vì kể từ năm 2004, Nhóm Tinh Thần Ngô Đình Diệm ở Bắc Cali. đã yêu cầu Ban Đại Diện Cộng Đồng đứng ra tổ chức Lễ Giỗ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm hàng năm, vì Nhóm này  ngày càng ít người, ít phương tiện. Như vậy, nếu mình nhường cho Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình hóa ra mình phụ lòng Nhóm Tinh Thần Ngô Đình Diệm đã ủy thác? Cứ làm như thường! Có ý kiến khác cho rằng Thiếu Tướng Bình đã "cưa sừng làm nghé", phần chúng ta đã bạc tóc hết rồi, đâu còn thuở "đánh bi, đánh đáo" nữa mà không nhường để "nhân dân" cười sao? Hãy nhường để thiếu tướng làm "nghé" một phen. Người khác lại cho rằng cựu Thiếu tướng
Bình "cưa sừng làm nghé" chỉ vì muốn cô lập Ban Đại Diện Cộng Đồng, có cớ để đâu đâu cũng có 2 Ban Đại Diện theo chiến lược cửa đàn em Việt Cộng là Việt Tân mà thôi, họ chỉ thương hại ông Nguyễn Văn Thiệu bị thiếu tướng Bình chơi khăm, tại sao lại đưa tôi (Nguyễn Văn Thiệu) vào "chỗ chật hẹp tối tăm" như thế này? Tuy nhiên, có ác thì có thiện, một người đưa ý kiến rất hay và nhờ ý kiến này, đa số đồng ý với ông Nguyễn Ngọc Tiên là "nhường cho Thiếu Tướng, vì cái "thị dục khuyển ngã (?)" của con người đôi lúc cũng "nổi cơn giáo bụi". Tuy "dùng" cả 2 mâm, nhưng Thiếu Tướng cũng "Xem Thần Dựng Miếu". ông Nguyễn Văn Thiệu đã phạm tội ác mà lịch sử sẽ không tha thứ thì giỗ ông tại LĐCT nơi chỉ biết làm tiền và gian dối, còn cụ Ngô là bậc chính danh quân tử giỗ tại nơi có bàn thờ các anh hùng tử sĩ VNCH, nhất là có các vị tướng đã chết theo thành với câu "anh hùng tử, khí hùng bất tử" là một điều hợp lý nhất.

 

Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu chết đi không để lại cho đời di chúc hoặc hồi ký, những người đã cộng tác với ông như  Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng và Nguyễn Văn Ngân v.v... đã bỗ khuyết phần này.  Ông Nguyễn Văn Ngân thì  đổ lên đầu tất cả những ai đã cộng tác với cố Tổng Thống mọi tội lỗi cũng như "bản tính phản bạn" đối với chủ của ông ta, còn Tiến sĩ Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng đã bỏ công sáng tác 3 cuốn sách để binh vực Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Cuốn đầu: "Hồ sơ Dinh Độc Lập", cuốn 2: "Khi Đồng Minh Tháo Chạy",  do cơ sở xuất bản Hứa Chân Minh, năm 2005 và cuốn 3 "Tâm Tư Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu", cùng nhà xuất bản năm 2010. Với tựa đề 2 cuốn sách này, một đổ tội cho Đồng Minh, hai trình bày cái "tâm phật khẩu xà (nhất là tay chân cũng xà luôn)" của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Nhưng than ôi! Giấy làm sao gói được lửa? Khi binh vực cố TT Thiệu về tội ác đảo chánh Ngô Tổng Thống, ông Hưng viết:

 

"Nhớ lại những cuộc biểu tình năm 1963 mà ông Thiệu phát ớn! Đang khi các cuộc biểu tình tiếp diễn, tướng lãnh âm mưu đảo chánh thuyết phục Đại tá Thiệu rằng nếu ông Diệm còn làm Tổng Thống thì quân đội sẽ bị cắt giảm quân viện, rồi ra lệnh cho ông tấn công Dinh Gia Long. Nhưng khi về tới Bộ TTM mà trông thấy xác của TT Diệm và ông Nhu đầy máu me nằm co quắp trên sàn chiếc xe M-113 bọc sắt, ông đã bàng hoàng kinh hãi. Đại tá Thiệu mở mũ ra chào thật sâu. Rồi từ giây phút ấy hình ảnh hai người này luơn luôn lởn vởn trong trí óc ông.

Hằng năm, cứ đến ngày 1 tháng 11, trong cương vị là Tổng Thống, ông Thiệu chủ tọa một tiệc khoản đãi cho ngoại giao đoàn. Nhưng khi tiếng chuông chiều từ ngôi Thánh Đường trước Dinh Độc Lập ngân lên thì trong ngôi nhà nguyện bé nhỏ, vợ chồng ông lại  dự lễ tưởng niệm cho người quá cố. Linh mục Khổng Minh Giác người hay cử hành thánh lễ cho gia đình ông, kể lại thì vào ngày này khi hỏi về ý cầu xin trong buổi lễ, ông Thiệu đáp"Xin cho linh hồn người sớm được về nơi Diễm Phúc, và xin người cầu cho chúng tôi  trong giờ phút nguy khốn này". Ông Thiệu muốn an ủi ông Diệm nơi thế giới bên kia, nhưng ông cũng  đang cầu nguyện vừa cho ông Diệm vừa cho chính mình" (Nguyễn Tiến Hưng, "Tâm tư Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu" cơ sở xuất bản Hứa Chân Minh - 2010, trang 2, Lời mở đầu".

 

Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã phạm những tội ác nào?

- Tội thứ nhất là dùng binh lực của Quốc Gia để đảo chánh một Tổng Thống được dân chúng bầu lên hợp hiến, hợp pháp. Tội này là tội tử hình.

- Tội thứ 2 là âm mưu hợp tác với Cộng Sản Việt Nam (Sau năm 1975). Tuy bất thành nhưng cũng là trường hợp "tương hành vị toại" đáng tội chết. Thực quá tham quyền cố vị, sau ngày 30.4.1975, khi đã  được Mỹ cho phép định cư tại Hoa Kỳ, đã tổ chức cái gọi là "Vận Động Dân Chủ Tái Thiết Việt Nam". Nói cách khác là đầu hàng Việt Cộng vô điệu kiện, một sự nhục nhả chưa từng thấy, hèn gì Tổng Thống Mỹ Johnson cho đám tướng tá phản loạn trong đó có ông Thiệu là "những kẻ đầu trộm đuôi cướp".

 

Bất tài mà lãnh đạo!

Ông Nguyễn Tiến Hưng viết "Vì ở xa quê hương từ năm 1958 (cho đến năm 1965, chú thích của người viết), cá nhân chúng tôi không biết gì nhiều về khía cạnh chính trị nội bộ". Thực là đáng trách, trong khi các thanh niên ở lứa tuổi của ông Hưng, phải ra chiến trường thì ông được đi du học thảnh thơi mà không tìm hiểu tình hình của Đất Nước, do đó, khi bị giáo sư và sinh viên các trường đại học chất vấn, ông Hưng chỉ còn áp dụng "3 không" của Việt Cộng: không nghe, không thấy, không biết". Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng mù tịt về chính trị đất nước đã đành, Đại tá Nguyễn Văn Thiệu cũng không biết gì về tình hình chính trị của Đất Nước mới là chuyện lạ:

Là một Đại Tá Tư Lệnh Sư Đoàn đóng gần Saigon mà ông Thiệu cũng không biết gì về tình hình chính trị rối loạn ở Việt Nam hồi trước đảo chánh ông Diệm! Thực là ngây thơ vô số tội. Người ta chỉ đưa ra một lý do rất đơn giản, nếu không nói là phiến diện và rất đáng nghi ngờ là "nếu ông Diệm còn làm Tổng Thống thì Mỹ sẽ cắt viện trợ quân sự" mà đem cả sư đoàn về tấn công Dinh Gia Long. Nếu không có sư đoàn của ông Thiệu, không có cuộc đảo chánh, hoặc cuộc đảo chánh sẽ không thành công. Hơn nữa, nếu không có lệnh của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm buộc Liên Binh Phòng Vệ Phủ Tổng Thống đầu hàng để "tiết kiệm xương máu của binh sĩ" thì chưa biết "mèo nào cắn mỉu nào" vì chỉ cần 24 giờ sau, viện binh các nơi kéo về, hỏi Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu có  "chạy qua Căm Bốt như các vị đảo chánh năm 1960" không, hay là phơi xác trước Dinh Gia Long, hoặc vào khám Chí Hòa chờ ngày đền tội? Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu, Sư Đoàn Trưởng đã phạm vào một tội ác tày trời khác là gian dối với binh lính dưới quyền khi tuyên bố lý do về tấn công Dinh gia Long là: "Liên Binh Phòng Vệ  Phủ Tổng Thống phản loạn muốn đảo chánh Ngô Tổng Thống, chúng ta phải về cứu Tổng Thống". Tại sao không nói với binh sĩ rằng "nếu TT Diệm còn thì Hoa Kỳ không viện trợ quân sự?" Một con người vừa mù tịt về chính trị, vừa gian dối như vậy và với cấp bậc thập nhất trong nhóm đảo chánh tại sao lại vượt qua mặt được cấp trên để đoạt ngôi vị cao nhất trong đám phản loạn? Vì Đại tá Nguyễn Văn Thiệu cũng như cựu Đại Tướng Trần Thiện Khiêm đều là nhân viên của CIA, mà cuộc đảo chánh này do Hoa Kỳ chủ trương. Tội hợp tác với địch trong thời chiến là "đào ngũ tại chỗ" hay "phản bội Quốc Gia" tội này cũng đáng xử bêu đầu như 2 tội kia!!!

 

Chữ mô cũng rứa.

Vào năm 1979 cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu "Khi nhà báo hỏi ông xem ông có thể làm được gì cho đồng bào thuyền nhân thì ông trả lời với ý muốn nói là nay tôi chẳng còn quyền hành hay phương tiện để làm được gì 'đối với đồng bào tôi!'. Vấn đề trục trặc là dịch ra tiếng Anh về chữ 'đối với' đồng bào tôi". Đáng lẽ phải nói là "Now I have nothing left to do for them" thì (theo như người phỏng vấn), ông đã nói Now I have nothing left to do with them. Báo chí Việt ngữ đã dịch ra là ông Thiệu tuyên bố "Bây giờ tôi chẳng còn mắc mớ gì đối với họ nữa" Quả tim ông Thiệu sao lạnh như đá?Thoạt đầu khi đọc tin này thì tôi cũng giựt mình, vì không thể tin rằng một người như ông Thiệu lại có thể nói câu này." (Lời mở đầu, sách đã dẫn). Nhưng cái thắc mắc của ông Hưng đã được ông Thiệu gởi thơ giải thích rằng "... có một điểm mà tôi chưởi (chửi) nó nặng nhứt là câu về di cư... with themfor them vì tôi sợ đồng bào di cư hiểu lầm"... Vậy có dịp báo hay bất cứ ai  thắc mắc về câu liên hệ đến Boat People thì Anh đính chính giùm". Tuy hai chữ withfor ý nghĩa khác nhau xa, with them: với họ và for them: cho họ, rất khó lầm lẫn, dù trình độ ESL như kẻ viết bài này cũng không vấp phạm, nhưng hoặc vì ác ý của người phỏng vấn hoặc vì  một lúc sơ hở (nói tiếng Việt còn sơ hở huống gì tiếng Anh) chứ tôi tin chắc ông Thiệu không có ý nói "with them". Điều người ta trách ông Thiệu là dù đã không còn gì nữa, nhưng không thể không còn "tấm lòng" đối với đồng bào đang liều chết vượt biển. Nếu ông nói thêm câu: "tuy tôi rất muốn giúp họ nhưng Now I have nothing left to đo for them" chắc chắn đồng hương sẽ "mát ruột" hơn. đằng này ông im lặng cho đến lúc, "được hỏi" mới trả lời lại trả lời cộc lốc nên with hay for chữ nào cũng... rứa.

 

Đánh giá sai lầm Cộng Sản.

Những năm gần "ra đi" cố TT Nguyễn Văn Thiệu, qua tổ chức "Vận Động  Dân Chủ Tái Thiết Việt Nam " ông đã sẵn sàng hòa hợp hòa giải với Việt Cộng vô điều kiện, nhưng có đời nào Việt Cộng chấp thuận. Phẫn uất vì chuyện này, nhà thơ Lưu Đình Vong có bài thơ như sau:

"Con lạy bố rồi, bố Thiệu ơi!

Ba mươi tháng Bốn chạy cong đuôi

Khỗ thân Binh Méo tù lưu lạc,

Tội nghiệp Cai Tròn rách tả tơi

Yêu nước lính quèn, hô tử thủ

Thương tiền, Tổng Thống dọt khơi khơi,

Giờ nghe Cộng dụ, ông quay dáo,

Lưng lính chùa sao cứ lụi hoài?".

 

Không mở mắt nhìn đời.

Qua mấy cuốn sách binh vực cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu của ông Nguyễn Tiến Hưng cho chúng ta kết luận như sau:

- Hành động phản quốc của ông Nguyễn Văn Thiệu khi  chỉ nghe rằng "nếu TT Diệm còn thì Mỹ không viện trở quân sự", thế là đem cả Sư Đoàn đóng gần Saigon, nói láo với binh sĩ rằng "Lính LBPVPTT làm loạn, đảo chánh Ngô Tổng Thống, chúng ta về giải tỏa".

Trong suốt thời gian cầm quyền, ông Nguyễn Văn Thiệu không có một chính sách, một kế hoạch nào ngoài việc chỉ trông cậy vào "viện trợ Mỹ". Trong khi cả thế giới đều biết Mỹ đã bán đứng VNCH cho khối Cộng Sản.

- Có thể nói không sai rằng chính ông Nguyễn Văn Thiệu đã giết cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, phá nát nền Đệ Nhất Cộng Hòa, chính ông cũng nhận định như vậy, nhưng suốt thời gian cầm quyền, không có một cử chi nào công khai "lấy làm tiếc", trái lại, mỗi năm "xin LM làm một lễ trong chốn riêng tư giữa 2 vợ chồng mà không dám nói thẳng "ý lễ" và chỉ "cầu cho người" và mong "người đền đáp lại bằng cách cầu nguyện cho bản thân ông ta "trong khi khốn khó" mà không đoái hoài đến vận nước đang nguy khốn, hậu quả của cuộc đảo chánh mà chủ chốt là Sư Đoàn 5 BB.

- Tuy không tàn nhẫn nói câu "Bây giờ tôi chẳng còn gì mắc mớ đến họ nữa", nhưng trong khi đồng bào vượt biên, vượt biển 99 phần chết 1 phần sống, lại bơ vơ ở các trại tiếp cư, ông Thiệu không nói một lời an ủi họ.

- Âm mưu hòa hợp hòa giải với Việt Cộng là điều không thể tưởng tượng nỗi!

 

Đáng lẽ để "Trăm năm công luận phẫm bình về sau", vì với kiến thức của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu mà ông Trần Văn Hương đã than thở: "... có nói Tổng Thống cũng không hiểu", không có can đãm sống chết với nhiệm vụ, ... đem so với các nhà lãnh đạo trên thế giới, nhất là ở Đông Nam Á (dĩ nhiên phải trừ đám Cộng Sản) thì cố Tổng Thống Thiệu khó bì kịp. Tuy nhiên, bọn Việt Cộng từ Hồ Chí Minh cho đến những tên rác rưỡi bây giờ  cũng không thể so sánh với TT Thiệu, bọn chúng chỉ mang lại tội ác phản dân hại nước, còn ông Thiệu thì dù sao cũng có công cầm cự với Việt Cộng một thời gian dài. Không thể trách ông Thiệu, nhưng trách những kẻ tay chân bộ hạ của ông ta đã làm nhiều việc tưởng là binh vực chủ tướng, nhưng lại làm hại chủ mình, nhất là những kẻ lợi dụng "ngày giỗ của cố Tổng Thống" để mưu đồ bất chánh. Vì vậy mà kẻ viết bài này tuy rất thông cảm với cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, nhưng cũng phải nói lên tiếng nói trung thực và công đạo. Và cũng để thông cảm với cố Tổng Thống, vì người ta đã "Xem Thần Dựng Miếu" chắc chắn đã làm cho cố Tổng Thống buồn năm phút.

 

Sắp tới tháng 11, tháng của các linh hồn theo Công Giáo, cúi xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ sớm đưa linh hồn Martino vào Thiên Đàng.

 

Lê Văn Ấn

--------------------------------

VC Ban Nuoc

------oo0oo------

HsTs

CoVangVNCH

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us

 


bottom