tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

cdcanada

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

-------oo0oo-------

THÔNG BÁO BIỂU TÌNH CỦA ỦY BAN YỂM TRỢ PHONG TRÀO DÂN CHỦ QUỐC NỘI

Ủy Ban Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội sẽ tổ chức một cuộc biểu tình trước:

Vì sự sống còn của dân tộc, chúng tôi kêu gọi sự tham dự đông đảo của quý đồng bào, tổ chức, đoàn thể quốc gia để tiếng nói của chúng ta có hiệu quả trong việc phản đối Trung Cộng và Việt Cộng.

Mọi chi tiết xin liên lạc:

 

-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom