[an error occurred while processing this directive]

Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose


----------------------------------------------------------------

Đóng góp cho buổi tiệc gây quỹ BROWN ACT ngày 13 tháng 12 năm 2009

Tổng kết tài chánh tính đến ngày 31 tháng 12, 2009

Thay mặt ban tài chánh, Hoàng Lan xin được phổ biến những đóng góp của đồng hương, cho buổi tiệc gây quỹ ngày 13 tháng 12 năm 2009, cho vụ kiện Brown Act . Như Mọi người đã biết, cộng đồng VACNORCAL chúng ta kiện thành phố về việc họ đã vi pham luật Brown Act để chèn ép tiếng nói của người dân . Thành Phố đã dung túng cho 1 nhóm người âm mưu bác bỏ nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của người dân 1 cách bất hợp pháp . Vụ kiện này làm sáng tỏ công lý và nhằm tái lập nền dân chủ đã bị chà đạp trắng trợn tai thành phố văn minh San Jose này .

Cũng xin thông báo là toàn bộ số tiền nhận được như ghi dưới đây Hoàng Lan đã bỏ vào nhà băng và đã được dùng chi trả Luật sư phí $10,000.00. Hoàng Lan sẽ thông báo nếu có sự chi/thu mới .

TM. Ban Tài Chánh

Hoàng Lan.


BA
----------------------------------------------------------------------


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------------


Văn phòng Cộng Đồng Việt Nam Bắc California:
2129 South 10th Street, San Jose, CA 95112   Map
Điện thoại: (408)-298-6174

Xin liên lạc với Ban Chấp Hành Cộng Đồng một trong các số điện thoại sau đây:

  • Nguyễn ngọc Tiên (408) 242-4056
  • Nguyễn Hữu Nhân (408) 224-4800
  • Lê Thị Cẩm Vân (408) 489-5249
  • Đỗ Christine (408) 595-3849
  • Huỳnh Phong (408) 712-5977
  • Mai Trần (408) 836-5253
  • Hào Thái (408) 464-8412


Hình Ảnh Đẹp Của Cộng Đồng Việt Nam Bắc CaliforniaVinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc San Jose

All contents © 2009. vietlist.us. All rights reserved