[an error occurred while processing this directive]

Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose


VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-969-0815.


------------------


Văn phòng Cộng Đồng Việt Nam Bắc California:
2129 South 10th Street, San Jose, CA 95112   Map
Điện thoại: (408)-298-6174

Xin liên lạc với Ban Chấp Hành Cộng Đồng một trong các số điện thoại sau đây:THÔNG CÁO CHUNG

Của Hội Ái Hữu Ðồng Hương Quảng Ngãi Miền Bắc Cali
và Hội Quảng Ngãi Hải Ngoại Miền Bắc Cali

Kể từ sau ngày Đại hội bầu cử tân BCH/Hội Ái Hữu Quảng Ngãi miền Bắc California nhiệm kỳ 2008-2011 đã được tổ chức tại Thành phố San Jose, hội đã bị phân hóa nặng nề đi đến tình trạng chia ra làm 02 hội.

Nhằm mục đích ngăn chận kịp thời những hiện tượng tiêu cực và cũng thể theo nguyện vọng tha thiết, chính đáng của đa số Đồng hương cùng Thân hữu Quảng Ngãi tị nạn Cộng Sản tại miền Bắc Cali là muốn chấm dứt sự phân hóa và chia rẽ. Chúng tôi: NGUYỄN DIÊN thay mặt BCH hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Ngãi miền Bắc Cali và PHAN QUANG NGHIỆP thay mặt BCH hội Quảng Ngãi Hải Ngoại miền Bắc Cali, đồng thỏa-thuận :

KỂ TỪ NGÀY KÝ THÔNG CÁO CHUNG NẦY, HAI BÊN TIẾN HÀNH NHỮNG TRAO ĐỔI TỐT ĐẸP VÀ THIỆN CHÍ TRONG NHIỀU SINH HOẠT HỔ TƯƠNG ĐỂ TỪNG BƯỚC XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ TINH THẦN ĐOÀN KẾT HẦU SỚM ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU THỐNG NHẤT HAI HỘI TRONG TƯƠNG LAI GẦN NHẤT.

Làm tại San Jose, ngày 24 tháng 11 Năm 2009
ĐỒNG KÝ TÊN

TM Ban Chấp HànhTM Ban Chấp Hành
Hội Ái Hữu Ðồng Hương Quảng Ngãi
Bắc Cali.

Hội Quảng Ngãi Hải Ngoại Bắc Cali.


Hội TrưởngHội Trưởng
NGUYỄN DIÊNPHAN QUANG NGHIỆP

---------------------------

HoiQuangNgai
Giờ phút quan trọng khi 2 ông chủ tịch cùng ký vào bản Thông cáo chung.

HoiQuangNgai
Tay trong tay, những hố sâu chia rẽ đã được san bằng. Đây là một bài học đáng được học hỏi cho Cộng đồng người Việt Tị nạn Cộng sản.

HoiQuangNgai
Những phút giây vui vẻ bên nhau, tình đồng hương lại thắm thiết mặn nồng. Đây chính là sức mạnh của dân tộc Việt Nam để chống lại thù trong, giặc ngoài. Đây không chỉ là niều vui của đồng hương Quảng Ngãi mà còn là niềm vui chung của cả cộng đồng người Việt Quốc Gia Bắc Cali...

---------------------------

HoiQuangNgai


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hình Ảnh Đẹp Của Cộng Đồng Việt Nam Bắc CaliforniaVinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc San Jose

All contents © 2009. vietlist.us. All rights reserved