[an error occurred while processing this directive]

Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose


VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-969-0815.

------------------

HỘI TẾT CANH DẦN.

Sẽ được tổ chức tại thư viên TULLY-Kính mời qúi vị đem các em đến tham dự .

tet

tetVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc San Jose

All contents © 2009. vietlist.us. All rights reserved